× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Utdanninger med lønn favoritt ikon

I noen yrker får du lønn mens du utdanner deg.

I listen under finner du eksempler på yrker hvor du kan få lønn samtidig som du utdanner deg. Dette er ikke en komplett oversikt. Send gjerne en e-post til redaksjonen [at] utdanning [dot] no om du kjenner til flere lønnede utdanninger.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig jobber i tårnsenteret på en flyplass og har oversikt over trafikken i luften og på bakken. AFIS-elever ansettes midlertidig i Avinor, og det gis lønn under utdanningen. Lønnen er ment til å dekke alle utgifter i forbindelse med utdanningen. Etter ferdig utdanning er det 18 måneders plikttjeneste ved de lufttrafikktjenesteenheter Avinor til enhver tid måtte bestemme. 

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket AFIS-fullmektig

 

Bedriftsinterne utdanninger

Noen av butikkjedene har egne utdanninger. Rema 1000 har en egen skole hvor du utdannes til å bli kjøpmann, og Ikea har interne opplæringsprogram hvor kan utdanne deg til forskjellige yrker.

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet. Yrkesutdanningen består av internopplæring for brannkonstabler, et nettbasert kurs i brannvern og grunnkurs ved Norges brannskole. For å jobbe som brannkonstabel må du ansettes som aspirant, og du jobber mens du utdanner deg.

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket brannkonstabel
 

Diplomat

Diplomater jobber for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i. Utenriksdepartementets aspirantopptak er en vanlig måte å bli rekruttert til utenrikstjenesten på, men du kan også bli ansatt i Utenriksdepartementet ved utlysning av ledige enkeltstillinger. Som aspirant i Utenriksdepartementet mottar du lønn. 

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket diplomat

 

Fengselsbetjent

Fengselsbetjener har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utdanner fengselsbetjenter i Norge. Utdanningen er lønnet. Når du er ferdig med utdanningen er du pliktig til å jobbe i ett år ved et eller flere fengsler. 

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket fengselsbetjent

 

Flygeleder

En flygeleder, eller AFIS-fullmektig, jobber i tårn på en av flyplassene i Norge. De gir informasjon til fly og andre luftfartøyer rundt flyplasser. AFIS-utdanningen foregår hos Avinor, og er lønnet. Når du er ferdig med utdanningen er du pliktig til å jobbe 18 måneder i Avinor, der Avinor bestemmer hvor. 

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket flygeleder

 

Førerhundtrener

Førerhundtrenere trener opp førerhunder til blinde og svaksynte. Du kan utdanne deg til førerhundtrener på tre ulike skoler i Norge. For å bli førerhundtrener må du jobbe på skolen i tre år som aspirant. Etter denne perioden går du rett ut i jobben som trener. Utdanningen er lønnet. 

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket førerhundtrener

 

Industrimaster

Dersom du tar en industrimaster studerer du 50 %, og jobber 50 % i en relevant bedrift. Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr fem industrimasterprogram: 

Utdanningene er lønnet.

Utforsk: Les mer om industrimasterne

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget, og ved av- og påstigning. For å bli konduktør må du bli ansatt som konduktøraspirant hos NSB. Dersom du blir ansatt, får du internopplæring i omtrent 18 uker. Du mottar lønn under opplæringen. 

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket konduktør

Obs: Konduktører jobber i NSB. Ombordsansvarlig på Flytoget (flytogvert) har mange av de samme oppgavene som en konduktør, men ikke samme utdanning.

Her kan du lese om ulike utdanninger i Flytoget

 

Lærling

En del yrkesfaglige utdanninger har læretid som del av opplæringen. Som lærling tjener du penger mens du utdanner deg. Lønnen du får som lærling er en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønnen øker jo lenger ut i læretiden du kommer. 

Utforsk: Se alle utdanningsprogrammene 

Les mer: Slik kan du finne lærebedrift selv

Pilot

Det er flere måter å bli pilot på. Du kan utdanne deg i utlandet, ta egenfinansiert eller statlig finansiert sivil utdanning eller militær utdanning. 

Utforsk: Les mer om utdanningsmulighetene og yrket pilot

Militær utdanning foregår i Luftforsvaret, i Norge og USA. Du får lønn under utdanningen. Etter endt utdanning vender du tilbake til Norge for å starte din flygende tjeneste i Luftforsvaret, og avtjene plikttjenesten på 12 år. 

Les mer om militær pilotutdanning på Forsvarets nettsider

 

Stipendiatstillinger

En stipendiat har opptak til et forskerutdanningsprogram, og er ansatt ved et universitet, en høgskole eller en annen forskningsinstitusjon. Målet med en stipendiatstilling er å avlegge doktorgrad

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket stipendiat

 

Togekspeditør

Som togekspeditør kontrollerer og styrer du togtrafikken, slik at togene kjører på en sikker og effektiv måte. For å bli togekspeditør må du først søke på en ledig aspirantstilling i Bane NOR. Om du får et jobbtilbud kan du starte på togekspeditørutdanningen ved Norsk jernbaneskole. Den varer i ni måneder, og er lønnet.

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket togekspeditør

 

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter. For å bli toller må du søke på en tollaspirantstilling. Utdanningen er lønnet. Etter at du er ferdig med utdanningen er du pliktig til å jobbe i 22 måneder som tollinspektør. 

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket toller

 

Trikkefører

Som trikkefører fører du en trikk i passasjertrafikk langs oppsatte ruter og spor. Det finnes trikk i Oslo, Bergen og Trondheim. Utdanningen gis av trikkeselskapene, og varer i omtrent 11 uker. Utdanningen er lønnet.

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket trikkefører

 

Utdanning i Forsvaret

Du kan avtjene førstegangstjeneste med mulighet for å fortsette som spesialist, der du senere kan bygge på med befalsutdanning. Du kan også søke en utdanning ved Forsvarets høgskole, som gir en bachelorgrad, og kvalifiserer til fast ansettelse som offiser.

Du får lønn og dekket kost og losji under utdanningen, men du må også utføre plikttjeneste etterpå. Plikttjenesten tilsvarer utdanningens lengde. Dersom du for eksempel tar utdanning i tre år, må du jobbe i Forsvaret i tre år etter endt utdanning.

Utforsk: Les mer om utdanninga og yrket ansatt i Forsvaret på Utdanning.no

Utforsk: Les mer om utdanning i Forsvaret på Forsvarets nettsider

 

Mangler det noe? 

Kjenner du til flere utdanninger hvor man får lønn under studiene? Send en e-post til redaksjonen [at] utdanning [dot] no.