Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært interessert i språk. Tegnspråk har fascinert meg helt siden jeg var barn og jeg lærte noen tegn allerede på barneskolen. Jeg syntes allerede da at det var spennende å kunne bidra til at mennesker kunne kommunisere med hverandre.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Min oppgave er å tolke mellom tegnspråk og tale. Jeg jobber også som skrivetolk. Da skriver jeg det som sies til de som hører dårlig, eller av andre grunner vil ha det i skriftlig form.

Vi reiser rundt i hele Nordland fylke og tolker i alle slags situasjoner. Vi tolker i alle stadier av livet fra fødsel til begravelse. Ingen dag er lik. Den kan inneholde alt fra tolking i lunsjen på en arbeidsplass, til teatertolking, til tolking i kirke eller på sykehus. I tillegg til å reise rundt på oppdrag, er jobber jeg i bildetolktjenesten. Da sitter jeg i et studio som døve og hørselshemmede i hele landet kan ringe inn til med sin bildetelefon, og få meg opp på skjermen sin. Fra studio ringer jeg videre ut og tolker telefonsamtaler mellom den hørselshemmede og legekontor, verksted eller frisør.

Når jeg ikke tolker bruker jeg tiden på å forberede meg til kommende tolkeoppdrag. Mange områder og tema har vi kanskje ikke kunnskap om, og da må vi bruke litt tid på å forberede oss på ord og uttrykk som kan dukke opp i tolkesituasjonen. 

Bilete

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å kunne jobbe som tolk må man ha en godkjent bachelor i tegnspråk og tolking. Utdanningen kan man ta i Oslo, Bergen eller Trondheim.

I tillegg er det positivt om man har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, liker å jobbe med mennesker og er god på å omstille seg. Det skjer ofte endringer planene i løpet av arbeidsdagen. Oppdrag kan bli endret eller avlyst, og man må omstille seg på kort varsel.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– I utgangspunktet er dette et yrke som passer for de aller, aller fleste. Viktige egenskaper er å like mennesker, og være fleksibel og tilpasningsdyktig. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Den varierte arbeidshverdagen. Man lærer mye om ulike tema og områder. Jeg liker også at man bidrar til at døve, døvblinde og hørselshemmede kan delta aktivt i samfunnet og kommunisere med hørende.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Når oppdrag avlyses og man har brukt flere timer på å forberede seg i forkant. Det kan til tider være veldig hektisk og mange endringer. Yrket kan med andre ord være uforutsigbart på både god og vondt.

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Den passer nok for dem som har egenskapene jeg tidligere har nevnt.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan velge å jobbe frilans eller som tolk på en arbeidsplass med døve og hørselshemmede ansatte. 

Etterutdanningsmulighetene for tolker er ikke så mange, men det finnes noen få. Med tilleggsutdanning i for eksempel pedagogikk, vil man kunne jobbe i skole.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som ansatt tolk i Tolketjenesten tror jeg at lønnen ligger mellom 400.000 og litt i overkant av 500.000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Som nyutdannet tolk tror jeg det er lett å få seg jobb som tegnspråktolk i hvert fall. Det er ikke mange faste tolkestillinger, og det er ikke ofte faste stillinger lyses ut. Men det er gode muligheter for å kunne jobbe som frilanstolk!

 

Tekst: Isabell Grønnslett

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.