Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var litt tilfeldig egentlig. Jeg hadde tatt bachelor i afrikanske og asiatiske studier, men var veldig usikker på hva jeg skulle gjøre videre. Siden jeg alltid hadde vært glad i å være på biblioteket selv, tenkte jeg at jeg kanskje kunne jobbe der! Derfor tok jeg bachelor i biblioteks- og informasjonsvitenskap.

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Dagene min er som regel todelt, men likevel aldri helt like. Én del av dagen har jeg vakt ute i biblioteket. Da betjener jeg skranken, svarer på spørsmål fra besøkende og finner fram bøker som folk ønsker å låne.

Den andre delen av dagen består av kontortid. Da kan det være at jeg har møter, eller jobber med katalogisering, planlegging, innkjøp, statistikk eller lignende. Vi har også en del arrangementer her i biblioteket hvor jeg jobber, så noen ganger blir det litt rigging av utstyr.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Man kan for eksempel ta bachelorstudiet biblioteks- og informasjonsvitenskap ved OsloMet, eller studere dokumentasjonsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Det er også en bachelorgrad . Dersom man ønsker det, kan man fortsette med master. Dersom man vil jobbe med dette anbefaler jeg å ta i hvert fall litt av utdanningen. Det gir deg en bedre forståelse av det vi driver med.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Folk som ikke liker liv og røre! Det skjer alltid noe på biblioteket.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Allsidigheten! Det er så mange muligheter innenfor biblioteksektoren. Noen holder på med formidling av litteratur, arrangement og utadrettet arbeid, mens andre jobber mer innad i biblioteket med datasystemer og lignende. Det skjer veldig mye på bibliotekene rundt om i landet, og det er nesten bare fantasien som setter grenser. Noen bibliotek har for eksempel skaperverksted, andre satser tungt på litteratur eller arrangerer tegneseriefestivaler og debatter.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Innimellom kan det være litt kjedelig å jobbe seinvakter og arbeidshelger, men det må man jo regne med i mange yrker.

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale den for folk som er fleksible, endringsvillige og serviceinnstilte. Egentlig passer yrket for mange forskjellige typer folk. Det kommer litt an på hva man skal jobbe med i biblioteket.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan jobbe i andre typer bibliotek, som for eksempel i fagbibliotek eller skolebibliotek. Selv har jeg jobbet i arkiv og som document controller i oljebransjen før jeg begynte her. Utdanningen
min godt med da og! 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det vil variere ut ifra om du jobber i stat, kommune eller privat sektor, og utfra ansiennitet er.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– I Oslo og Tromsø kan det nok være ganske utfordrende å få seg jobb, siden utdanningene er der. I tillegg er det mange som ønsker å bo i de større byene, så det er flere som konkurrer om de samme
jobbene. Jeg tror at man har gode muligheter til å få seg en fast jobb dersom man er villig til å flytte til et mindre sted.

 

Tekst: Isabell Grønnslett

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Dersom man vil jobbe med dette anbefaler jeg å ta i hvert fall litt av utdanningen.
Det er så mange muligheter innenfor biblioteksektoren.
Egentlig passer yrket for mange forskjellige typer folk.