Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er født og oppvokst på gård og har alltid vært interessert i landbruk. Det er på mange måter en jobb jeg har vokst inn i. Etter landbruksskolen jobbet jeg som «fjøsarkitekt» med planlegging og tegning av driftsbygninger i landbruket, og jeg har hatt mange roller hos fylkesmannen. Et bredt samfunnsengasjement for hvordan bønder skal drive, er en motivasjon i en jobb som denne. Landbruket er veldig politisk styrt, og som landbruksdirektør hos Fylkesmannen er jeg et redskap for å sette politikken ut i livet.

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har en lederjobb i en avdeling med tolv ansatte; alle er spesialister på sine fagområder. Vi får oppdrag fra landbruksdepartementet og lager en plan for hvordan vi skal jobbe med oppgavene gjennom året. En vanlig arbeidsdag kan innhold alt mulig rart. Jeg har mye kontakt med kommunene om blant annet arealforvaltning. Det kan være at det skal bygges vei, jernbane, boliger eller næringsbygg. Jobben min er da å bidra til at bøndenes dyrkede mark blir ivaretatt og ikke nedbygd. Kommunene lager planer, og vil de for eksempel legge et boligfelt på et jorde, så har vi myndighet til å si nei. Det kan fort bety komplikasjoner og at ingen blir enige – i så fall sendes saken til departementer i Oslo.

Her i Vestfold bruker vi mye tid på næringsutvikling. Vi er hjelpere for bønder som vil finne på noe nytt, enten det er tilleggsnæring eller tradisjonell utvikling. Vestfold er hele landets kjøkkenhage med et allsidig landbruk, mange byer, mange mennesker og stor tilflytting. Vi har et landbruk med mange fasetter. I fylket er det snaut 1400 jordbruksforetak med alle typer produksjoner. Mange er store skogeiere her, det hugges mye tømmer og vi arbeider også med skogbruk.

De ansatte i avdelingen min er høyt utdannet, har vid kompetanse og er selvgående. Å ansette flinke folk som passer inn i miljøet er en viktig og spennende del av jobben min. Jeg er en del av fylkesmannens ledergruppe som er sammen om å lede embetet, det vil igjen si at jeg er en del av noe større.

Jeg velger litt selv hvordan jeg jobber. Det er mange møter internt og rundt i fylket, det kan være med for eksempel kommuner, veivesenet, bondelaget og andre. Jeg er også med på ulike konferanser. Det er viktig å alltid holde seg orientert om det som skjer for å kunne forvalte på best mulig måte. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har utdannelse fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (NMBU) på Ås. Jeg tok et hovedfag som tilsvarer en master i dag, og jeg har tilleggsutdanning i blant annet i arbeids- og organisasjonsutvikling. Siden 1983 har jeg hatt mange forskjellige roller både kommunalt og på fylkesnivå, og har vært landbruksdirektør siden 2007.

Det er en fordel å kjenne landbruket, men du må ikke være landbruksutdannet. Det er fritt fram å søke, men arbeidsgiver krever at du må ha en master. Du kan for eksempel være jurist, men en jobb som denne forutsetter gode lederegenskaper og kunnskap om både landbruk og landbruksforvaltning. Uten den kunnskapen ville denne jobben vært tung.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Vil du ikke være leder eller hvis du mangler lederegenskaper, så passer ikke dette for deg. Og vil du revolusjonere verden og tjene store penger, er ikke en offentlig stilling tingen. Jeg mener at du bør være genuint interessert i utvikling av landbruket for å passe i denne jobben.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Vi er i skjæringspunktet mellom politikk og næring, med et ansvar for rapportering begge veier, og det er en interessant oppgave. Det er store geografiske forskjeller i fylket og det er spennende. Jeg forholder meg til hele spekteret av landbruket, og treffer mange mennesker. Fylkesmannen dekker alle sider i samfunnet, fra «vugge til grav» og det er interessant å ha muligheten til å lære nye ting, også det som ligger utenfor mitt embete. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Møter som tar for lang tid og har dårlig styring.

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– De som er nysgjerrige og klarer å samarbeide med andre. Jeg har mange samarbeidspartnere i alle retninger. Er du en god leder må du like å jobbe gjennom andre og kunne delegere oppgaver. Det er viktig å ha overblikk, ha stor interesse for samfunnet og forstå hvilken plass landbruket har.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Med min utdanning kan jeg jobbe mange steder; med offentlig forvaltning, i politikken, departementer, privat næringsliv eller i konsulentbransjen. Flere yrker enn man tror trenger «grønn kompetanse».

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Rundt 850 000 kroner er en relevant årslønn. Det varierer fra fylke til fylke.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Fra 2019 er det kun ti fylkesmannsembeter i landet. Det vil igjen si ti landbruksdirektører. Et godt råd er å skaffe seg erfaring og kunnskap i forvaltning, og lage ditt fundament for å på sikt kanskje kunne få en lignende jobb. Selv har jeg en allsidig erfaring som har kvalifisert meg til en jobb som denne. 

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Tekst:

Er du en god leder må du like å jobbe gjennom andre og kunne delegere oppgaver.
Det er en fordel å kjenne landbruket, men du må ikke være landbruksutdannet.