× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Økolog Torbjørn Kornstad på kontoret i Nordconsult

YrkesintervjuØkolog favoritt ikon

En interesse for planter og botanikk gjorde at Torbjørn Kornstad valgte å bli økolog. – En bedre inngang til et yrke enn det å velge det jeg er gladest i, fantes ikke for meg, sier han.

Torbjørn Kornstad
30 år
Økolog
Norconsult AS, Sandvika

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har vært interessert i planter og botanikk hele livet. Antagelig ble jeg påvirket av faren min som jobber med kulturlandskap, og også er veldig interessert i fugler. En bedre inngang til et yrke enn det å velge det jeg er gladest i, fantes ikke for meg.

dsc_2372.jpg

Torbjørn Kornstad på feltarbeid.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber med kartlegging av arter og naturtyper i skog og mark. Det vil si å vurdere inngrep som for eksempel hva jernbane, vei og andre konstruksjoner medfører for naturen. Jeg jobber mest opp mot samferdsel og oppdrag knyttet til vannledninger, kraftledninger og litt bygg og anlegg. I tillegg har jeg rene kartleggingsoppdrag som ikke er knyttet til utbyggingsplaner. I et konsulentfirma må man ha en praktisk tilnærming til utbygging, og jobben min er ikke å stå på barrikadene. Jeg samarbeider med kunder som ønsker å bygge, og jeg skal ta best mulig vare på både kunder og natur. Med andre ord jobber jeg for å beskytte artsmangfoldet i et bærekraftig forhold til at samfunnet bygges ut.

Arbeidsåret mitt er delt i to bolker. Om vinteren sitter jeg mye på kontoret, skriver rapporter, gjør konsekvensutredninger og programmerer. Om sommeren – det vil si fra midten av mai – er jeg i felten. Jeg leter etter og kartlegger sjeldne arter og spesiell natur. For tre år siden fant jeg en ny populasjon av en veldig sjelden art, dvergmarikåpe, som aldri hadde vært funnet i den kommunen. Å finne noe jeg ikke forventer er gøy! Jeg er på feltarbeid i opptil en uke av gangen og bor på alt fra på hotell til i telt. Ofte er jeg alene, det avhenger av oppdraget. Det ideelle er å starte med feltarbeid om sommeren og gjøre rapporten om vinteren. Store oppdrag kan gå over flere år, som InterCity toget på Vestfoldbanen. Andre kan ha korte deadlines. Når det stormer som verst kan jeg jobbe med opptil ti parallelle saker. Jeg er inne i en relativt tidlig fase av prosjektene og gjør konsekvensutredninger. Det er sjelden jeg er med til det er ferdig konstruert.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok en bachelor i naturforvaltning, og en master i økologi ved NMBU. Jeg vurderte å ta en doktorgrad på populasjonsøkologi, men ombestemte meg og fant ut at jeg heller ville jobbe praktisk og ha mye feltarbeid.

I konsulentbransjen er det å ha kunnskap om et bredest mulig fagfelt veldig praktisk. I samarbeid med blant annet ingeniører, grunneier og byggeledere, lærer jeg noe nytt hele tiden og utvider repertoaret mitt. Å ha en spisskompetanse i bunn kommer også godt med.

Hvem passer ikke dette yrket for?

Du må ønske å ta en relativt lang utdanning. Har du ikke snev av interesse for natur er det ikke passende. For mange av oppdragene bør du være litt seig, det kan bli mye gåing og befaring i bratt og ulendt terreng.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best sommeren når jeg er ute og jobber. Det er ikke for ingenting jeg har valgt å bli økolog og nærhet til naturen er viktig. Jeg styrer mye av arbeidet selv innenfor gitte rammer.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Å jobbe med vriene rapporter som er vanskelig å formulere. Jeg liker ikke å sitte fast i teksten og ikke kommer videre. 

img_0959.jpg

Torbjørn Kornstad foran pc skjermen på kontoret.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– I et konsulentfirma bør du ha et rasjonelt forhold til jobben. Å kunne ivareta både naturmangfold og kundenes interesser er viktig. Det er ikke alltid enkelt som økolog og nettopp derfor er evnen til praktisk tenkning gull verdt. Det kommer også godt med å være litt nerdete. Du må kunne mange arter og det betyr fokus på bitte små detaljer som du må huske. I et prosjekt skjer det hele tiden oppdateringer og derfor bør du være nøyaktig. Å være god på å formulere rapporter på en leservennlig måte er også viktig. De skal leses og forstås av mange. Du bør også kunne kommunisere godt. Du treffer mange mennesker, og økologi og utbygging kan være et sårbart tema. Alt dette må du ikke kunne fra begynnelsen av. Underveis lærer du masse og alt blir lettere med nødvendig kunnskap.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De fleste jobber med problemstillinger rettet mot naturen. Mange jobber i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Du kan jobbe i konsulentselskaper, i vannforvaltningen, arealplanlegging, eller drive med forskning. Noen jobber i interesseorganisasjoner, andre muligheter er undervisning, og hvorfor ikke økoturisme?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En startlønn på noe rundt 550 000 er realistisk. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tror ofte det kan ta tid å finne en fast jobb. Men, med de rette personlige egenskapene kan det gå fort. Det gjorde det i mitt tilfelle. 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Dette er et av de yrkene hvor det kommer godt med å være litt nerdete.
    • De fleste økologer jobber med ulike problemstillinger rettet mot naturen.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser