× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Industridesigner Kristin Støren Wigum på kontoret sitt.

YrkesintervjuIndustridesigner favoritt ikon

Kristin Støren Wigum var miljøbevisst allerede som barn, og elsket å snekre og sy. Det førte henne inn i industridesign.

Kristin Støren Wigum
47 år
Industridesigner
Økologisk produkt- og systemdesign, Gaia Trondheim

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var to årsaker til at jeg valgte industridesign da jeg skulle studere. Det ene var at jeg helt siden jeg var barn har likt å sy, snekre og lage ting. Det andre var at jeg fra tolvårsalderen ønsket å jobbe med miljø. Jeg var tidlig opptatt av rettferdighet, også i et globalt perspektiv. Da jeg skulle velge retning på høyere utdanning, var det faren min som utfordret meg. Han sa: – Om du vil jobbe med miljø, så må du jobbe med hvordan ting ser ut, Kristin. Det var et godt råd, synes jeg. Gjennom arbeidet mitt jobber jeg med hvordan design påvirker våre miljøvalg.

industridesigner3_ehmurvold.jpg

Industridesigner Kristin Støren Wigum leser i fagbok.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Hver dag er veldig forskjellig. Jeg er tilknyttet nettverket Gaia Arkitekter, men driver kontoret her i Trondheim for meg selv. Jeg har stor frihet til å velge hvilke prosjekter jeg involverer meg i, samtidig som det krever struktur og evne til å jobbe godt selvstendig.
En forutsetning er selvsagt å ha gode oppdragsgivere. I tillegg setter jeg i gang prosjekter selv. Da søker jeg støtte via ulike instanser, for eksempel Husbanken eller kommunen. Det viktigste er at jeg finner gode samarbeidspartnere, og at vi legger gode planer for fremdriften i et prosjekt.

Prosjektene jeg jobber med spenner vidt, og det varierer hvor lenge de pågår. Noen varer over flere år. Mange av prosjektene jeg er involvert i handler om konseptvalg for å skape utvikling og endring. Underveis samarbeider jeg tett med oppdragsgiver, brukergrupper og relevante faggrupper for å realisere prosjektet.

Eksempler på prosjekter jeg har jobbet med er organisering av arbeidet på sykehjem, utvikling av alternative boformer og utnyttelse av brukte materialer. Utgangspunktet er menneskelige behov, økologi, og estetikk i utforming av produkter og systemer.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Da jeg tok utdanning som industridesigner på 90-tallet var utdanningen organisert annerledes enn den er i dag. Mens utdanningen den gang ga en bred basis i faget, kan man i dag spesialisere seg i ulike retninger. I dag kan man velge mellom produktdesign, servicedesign, interaksjonsdesign og systemorientert design. Uansett retning er utdanningen organisert som et bachelorstudie, med mulighet for mastergrad. Jeg vil nok anbefale å ta hele utdanningen. Da er man langt bedre rustet faglig og i konkurransen om jobbene. Selv tok jeg i tillegg doktorgrad etter å ha jobbet noen år. 

Skal man bli industridesigner må man være nysgjerrig. Man må ha et ønske om å skape endring, og evne til å se at ting kan gjøres på en annen måte. Man må også kunne kommunisere med andre. Dette er noe man kan øve på, om man synes det er vanskelig i utgangspunktet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Å jobbe som industridesigner passer ikke for den som ikke liker å lage ting, og skape utvikling. Som industridesigner er hovedfokuset alltid å utvikle. Trives du bedre med analyse skal du ikke velge dette yrket. Det er stor forskjell på å drive med analyse og utvikling. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Friheten jeg har til å velge prosjekter som gjør at jeg finner mening i arbeidet. I en større bedrift blir man mer styrt av bedriftens mål og ønsker.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Administrasjon! Det blir det nødvendigvis mye av som selvstendig, med både rapporter og økonomi. Det er nok den delen av jobben jeg liker minst.

industridesigner2_ehmurvold.jpg

Industridesigner Kristin Støren Wigum i aksjon ved sin egendesignede pult.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man må ha et ønske om å skape!

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som industridesigner kan man jobbe på store designkontor som for eksempel Inventas og Eggs. Ellers man kan starte for seg selv, slik jeg gjorde. Utdanningen som industridesigner er samtidig veldig fleksibel, og det vil nok være behov for industridesignere på mange ulike arenaer. Mange jobber med ulike helseprosjekt. Der er det et utømmelig behov. Omorganiseringer og utvikling av nye systemer, produkter og tjenestetilbud innen både privat og offentlig sektor vil også kunne ha nytte av en industridesigner. Man kan også spisse sin kompetanse ved å videreutdanne seg innen for eksempel økonomi eller entreprenørskap.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnsnivået er omtrent som en sivilingeniør, som har en startlønn på rundt 480 000 kroner i året. Det avhenger selvsagt etter hvor man jobber.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er gode muligheter med en utdanning som industridesigner innen mange ulike fagfelt. Det viktigste er at man har en indre drivkraft.

 

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • Trives du bedre med analyse, skal du ikke velge dette yrket.
    • Jeg vil nok anbefale å ta hele utdanningen. Da er man langt bedre rustet faglig og i konkurransen om jobbene.
    • Man må ha et ønske om å skape!

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser