× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Øyvind Kvalvåg er laborant.

YrkesintervjuLaborant favoritt ikon

Øyvind Kvalvåg er teknisk sjef på et stort laboratorium, for han var yrkesfag et riktig valg.

Øyvind Kvalvåg
39 år
Laborant
Intertek, Tananger
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid likt kjemi, fysikk og matte. Hadde ikke ønske om å studere, så yrkesfag var riktig for meg. Jeg valgte ut ifra interesser og så ikke for meg fem år til på skolen. Med andre ord var det var et naturlig valg å bli laborant.

00000001.jpg

Øyvind Kvalvåg blander væsker i kolber på et laboratorium.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har vært laborant i snart 20 år og har gjort masse forskjellig. I dag er jeg teknisk sjef i Intertek som er en del av et internasjonalt konsern med over 40 000 ansatte i over 100 land. Jeg har ansvar for 30 personer som jobber med testing.

Vi jobber primært med offshoreindustrien. Når de har behov for en analyse tar de kontakt med oss. Vi mottar prøver – og avhengig av ønsket til kunden – fordeler vi den til rett analyse. Vi forbehandler prøvene. Et eksempel kan være avløpsvann hvor vi kontrollerer om nivået av olje i vannet er lovlig. Vi trekker oljen ut fra vannet og over i et løsemiddel. Da finner vi ut om utslippet er innenfor myndighetens krav.

Vi driver med analyse i seks forskjellige team; drikkevann, miljø, smøreolje, olje og gass, prosessavdeling og en avdeling for problemløsning. Det er mange typer analyser. Hvor mange du rekker i løpet av en dag er avhengig av prøvetype og analysebehov. Det tar for eksempel tre dager å gjennomføre en destillasjon, mens måling av pH tar 30 sekunder.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok en toårig utdanning i laboratoriefag på videregående, og deretter toårig opplæring i bedrift. Det er den vanlige veien å gå. Vi har lærlinger her som går det samme løpet jeg tok. Da jeg tok fagprøven var det kun en praktisk oppgave. I dag er den delt inn i en praktisk og en teoretisk del.

En laborant kan ha godkjenning til å utføre mange analyser. Du må ha spesifikk opplæring og autorisering på den typen analyser du skal ta. Hos oss er det et internt opplæringsprogram.

Jeg tror bestemt at det å være veldig nøyaktig, interessert i faget og nysgjerrig på å lære mer gjør deg til en god laborant.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som ikke er nøyaktige. Liker du ikke å følge prosedyrer så er ikke dette rett yrke.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Erfaringene mine har gitt meg mange muligheter. Det er alltid noe nytt og du bygger på din egen kunnskap. Jeg liker godt det tverrfaglige samarbeidet med dem som har mer akademisk kunnskap.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Mengden forefallende arbeid. Det er mye oppvask og avfall som må håndteres. Det kan bli litt tidspress en gang iblant. Kunden skal ha resultatet til avtalt tid og kravet til nøyaktighet er stort. Svaret må være i henhold til prosedyrer og det må være 100 % sikkert.

00000002.jpg

Øyvind Kvalvåg utfører analyse av prøver i et laboratorium.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Hvis du er nøyaktig og har lyst til å være i en rutinejobb over tid vil jeg anbefale dette yrket. Det er store endringer og en konstant utvikling, og du må være villig til å lære nye ting. Det er både et teknisk og praktisk yrke. Å håndtere og vedlikeholde utstyr er en stor del av jobben. En interesse for selve analysen kommer godt med. Når du forstår gangen i analysen blir du sikrere på kvaliteten av det du driver med. Det er viktig å ha en god forståelse for resultater, statistikk og å holde fokus på detaljer. Sikkerhet er viktig og verneutstyr minimerer risikoen. En laborant står nærmest når det smeller.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Jeg er selv et godt eksempel på en laborants muligheter. Jeg har jobbet meg opp og har erfaring med jordprøver, forskning hos SINTEF, i konsulentbransjen og nå er jeg i et oppdragslaboratorium. Mange jobber i helsevesenet. Alle som utfører kjemiske analyser trenger laboranter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Rett over 350 000 til 400 000 kroner årlig er begynnerlønn hos oss. Det er ikke et høytlønnet fag, men et mulig utgangspunkt for å komme seg videre.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg kjenner best Stavanger-området og her er det ikke enkelt for tiden. Det kan fort forandre seg, men nå har vi et problem med å få tak i gode lærlingkandidater. Noen får mulighetene til lærlingplasser offshore. Regelen er i hovedsak at du må flytte dit jobben er. Selv er jeg fra Østlandet og jobber i Stavanger.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Jeg har alltid likt kjemi, fysikk og matte. Hadde ikke ønske om å studere, så yrkesfag var riktig for meg.
    • Jeg tror bestemt at det å være veldig nøyaktig, interessert i faget og nysgjerrig på å lære mer gjør deg til en god laborant.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser