× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Politibetjent Camilla Hålien foran inngangen til politistasjonen i Tønsberg.

YrkesintervjuPolitibetjent favoritt ikon

Camilla Hålien brenner for forebyggende arbeid, og jobber med ungdomskriminalitet.

Camilla Hålien
36 år
Politibetjent
Tønsberg politistasjon, Tønsberg

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Indianer eller politi var yrkene jeg vurderte som liten. Jeg forsto etter hvert at indianeryrket var et håpløst alternativ, og bestemte meg allerede på ungdomsskolen for å bli politi. Jeg var opptatt av mennesker, hest, hund, trening og ville hjelpe andre. I politiet hadde gode muligheter for å kombinere ønskene mine. Etter at jeg bestemte meg tok jeg bevisste valg for veien videre.

img_0783.jpg

Camilla Hålien leder det forebyggende arbeidet på Tønsberg politistasjon. Her er hun i samtale med en kollega.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg leder forebyggende avsnitt på Tønsberg politistasjon. Det vil si at jeg jobber med å forebygge kriminalitet og uønskede hendelser. Jeg etterforsker straffesaker der gjerningspersonen er under 18 år. Vanlige typer kriminelle handlinger er tyveri i butikker, vold, spredning av bilder på nettet og narkotika. Å endre negativ utvikling hos folk er en stor del av det arbeidet vi driver med.

Avhør, bekymringssamtaler med ungdom og foreldre og tilrettelegging av straff, som for eksempel møte med konfliktrådet, er vanlige arbeidsoppgaver. Ved bruk av narkotika skriver vi ruskontrakter, som betyr at ungdommen må avlegge urinprøver gjennom et år.

Jeg har også bekymringssamtaler med ungdom og foreldre når det er grunn til å tro at det vil bli gjort noe straffbart. Målet med slike samtaler er å endre den negative utviklingen og finne årsaken. For noen ungdommer holder det med samtalen med politiet, men hvis ikke samarbeider kan vi koble inn for eksempel barnevernet.

Jeg jobber også med å forebygge radikalisering for å forhindre voldelig ekstremisme. Det betyr at vi skal hindre at noen går inn i radikale miljøer, og i verste fall terrorisme. En annen oppgave foredragsvirksomhet til ungdom og foreldre, russen og forskjellige kommunale samarbeidspartnere. Dette er såkalt holdningsskapende arbeid. 

Jeg har altså mange baller i lufta samtidig, og bruker mest tid på samtaler og møter. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg er utdannet politi, som betyr at jeg har bachelorgrad fra politihøgskolen. Skolegangen er delt inn i ett år på skole, ett år i praksis og siste året på skolen. Jeg har også blant annet tatt etter- og videreutdanning i forebyggende politiarbeid.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– De som har noe på rullebladet får ikke muligheten til å bli politi. Det er et mål for politiet å speile befolkningen. Dermed er det er plass til mange typer mennesker i politiet, men har du ikke gode samarbeidsevner så er ikke dette yrket noe for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker å hjelpe folk i krise. Jeg har en takknemlig jobb og får daglig tilbakemeldinger om at det fungerer. Det er veldig givende å kunne legge til rette for en god vei videre og en ny sjanse i livet.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Når jeg ikke lykkes. Å ikke klare å gi en ungdom nødvendig motivasjon er fortvilende.

img_0777.jpg

Camilla Hålien foran datamaskinen på kontoret.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må ha god helse både fysisk og psykisk. Du må være omgjengelig og like folk. Som politi må man også å være litt modig. Man må tørre å ta valg og oppleve skumle ting, og det krever at du er trygg på deg selv og har gode verdier. 

Evnen til helhetsorientering og det å se sammenhenger læres underveis i yrket. Politihøgskolen sier det sånn: «Vi ønsker personer som har evnen til å tenke annerledes når andres tanker har låst seg».

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som nyutdannet er valgene etterforskning, patrulje eller forebyggende. Så kan du spesialisere deg til for eksempel hundefører, rytterkorpset i Oslo, beredskapstroppen og utrykningsenheten. Du kan også bli kriminaltekniker, drapsetterforsker eller spesialist i andre typer etterforsking.

De aller fleste jobber i politiet. Bachelorgrad fra Politihøgskolen er en ettertraktet utdanning, og noen går inn i forsikring, sikkerhet eller privatetterforskning.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen, i verste fall, er rundt 350 000 kroner i året. Man får også tillegg. Tar du mer utdanning blir lønnen høyere.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Hvis du har gode karakterer og gode verdier så har du gode muligheter. Nyutdannede må regne med å flytte på seg, og i begynnelsen må man nok være litt tålmodig. Det er vanlig å begynne med vikariater.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

    • Jeg er utdannet politi, som betyr at jeg har bachelorgrad fra politihøgskolen.
    • Som politi må man også å være litt modig.
    • Jeg etterforsker straffesaker der gjerningspersonen er under 18 år.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser