Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg vurderte å studere statsvitenskap, men min far som var rådgiver anbefalte meg å finne noe et studie jeg fikk et spesifikt yrke av. Da ble det vernepleie, som jeg fant ut at passet for meg og ga gode muligheter for jobb. 

Bilete

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er avdelingsleder i et bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser og funksjonshemning. Som vernepleier i bofellesskap jobber man tett på og følger opp de som bor der, altså brukerne. Man hjelper dem med utfordringer og med hverdagen generelt. Som avdelingsleder er jeg ikke like tett på brukerne, men jobber mer administrativt.

Jeg har ansvaret for fire av avdelingene våre, to bofellesskap og to dagtilbud. Her har jeg faglig ansvar og personalansvar, som kan gjøre at det blir mange møter noen dager. Jeg må også ha kontakt med pårørende, samarbeidspartnere og fastleger, i tillegg til at jeg også er i kontakt med brukerne. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det viktigste er at man er interessert i mennesker. Man må ønske å jobbe med folk og man må ha tålmodighet. I tillegg er å være løsningsorientert en god egenskap. Det er viktig å se løsninger der andre ser begrensninger og problemer. Vernepleier er en beskyttet tittel  som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det blir jo i hovedsak de som ikke har egenskapene jeg nevnte på forrige spørsmål. Hvis du ikke trives med folk er det nok ikke vernepleier yrket for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Som vernepleier er det ingen fast oppskrift på en arbeidsdag og det er lite rutinearbeid. Det er mange ulike situasjoner uten fasitsvar og mye variasjon i hverdagen. Jeg trives godt med blandingen av å jobbe med personer som er litt annerledes og å samarbeide tett med mange gode kolleger. Brukerne i bofellesskapet her får til mye. Det å følge en person over flere år og oppleve at han eller hun har stor framgang er en fantastisk følelse.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det mest energikrevende er at man er prisgitt en del økonomiske rammer. Det blir mye fokus på penger og økonomi i perioder.

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Sosiale folk og folk som føler mestring ved å hjelpe andre i hverdagen.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er veldig mange muligheter innenfor vernepleie-området. Man kan blant annet jobbe med rehabilitering, habilitering, psykiatri og rusomsorg. De etterspør vernepleierkompetansen overalt hvor man jobber med mennesker, både i eldreomsorg og i skole. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er ganske forskjellig etter hvor man jobber. For eksempel om man jobber i offentlig eller privat sektor, og hvor lang ansiennitet man har. En startlønn er nok på 360 000 kroner i året. Man får tillegg for å jobbe kveld, helg, natt og på høytidsdager som jul og påske. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Nå er det jo lenge siden jeg var ferdig med utdanningen og skulle søke jobb, men vernepleie er jo en kompetanse i helsesektoren det alltid kommer til å være behov for. Det vil nok ikke endre seg med det første. 

 

Tekst: Live Skartveit 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Vernepleier er en beskyttet tittel som krever autorisasjon.
Det å følge en person over flere år og oppleve at han eller hun har stor framgang er en fantastisk følelse.
Man får tillegg for å jobbe kveld, helg, natt og på høytidsdager som jul og påske.