× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Stine Sørensen jobber som jurist hos Luftfartstilsynet.

YrkesintervjuJurist favoritt ikon

Stine Sørensen er jurist i Luftfartstilsynet. – Det finnes mange spennende steder å jobbe som jurist, utenom domstolene, politiet og advokatyrket, sier Stine.

Stine Sørensen
29 år
Jurist
Luftfartstilsynet, Bodø

Hvorfor valgte du dette yrket?

Da jeg var yngre slet jeg med å bestemme meg for hva jeg ville jobbe med. Jeg hadde aldri tenkt på master i rettsvitenskap som en utdanning jeg ville trives med, helt til en jurist jeg kjente foreslo det for meg. Siden det er mange valgmuligheter etter jusstudiene, fant jeg ut at det var en trygg vei å gå. Jeg liker å skrive og jeg synes det er gøy å bryne meg på problemstillinger, så jeg bestemte meg for å gå for utdanningen. Det var altså et svært tilfeldig valg, men jeg er veldig glad for at det ble sånn!

justistjobb1.jpg

Som jurist er det mye kontorarbeid, sier Stine Sørensen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

Jeg prøver å være på jobb før klokken åtte for å få mest ut av dagen. I tillegg er det fint å ha muligheten til å opparbeide seg fleksitid sånn at man kan gå hjem litt tidligere en dag, eller ta seg en dag fri.

Jeg har ansvar for et fagområde innenfor sivil luftfart som heter security. Det betyr at jeg jobber med utveksling av regelverk på nasjonalt nivå. Jeg jobber også med gjennomføring av EU-regelverk, vedtak, klagebehandling, innsynsbegjæringer og mye mer. En del av tiden går også til veiledning av inspektører, saksbehandlere og personer som trenger hjelp til å forstå regelverket. Jeg samarbeider også med Samferdselsdepartementet i noen saker, og reiser til Brussel på regelverksmøter flere ganger i året.

På securityområdet innenfor sivil luftfart har vi et felles regelverk for Europa. De fleste reglene kommer fra EU, og for at disse skal gjelde i Norge må de inn i EØS-avtalen, og deretter gjennomføres i forskrift. Det skjer ofte regelendringer på dette fagområdet, så jeg må sette meg godt inn i denne prosessen.

Når man jobber som jurist i staten må man ha god kjennskap til forvaltningsloven. Arbeidsdagene er veldig varierte, og jeg lærer stadig noe nytt. Det er spennende å jobbe i et tverrfaglig miljø, og innenfor et interessant fagfelt hvor jeg føler at jeg får brukt utdanningen min. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

Man trenger en mastergrad i rettsvitenskap for å bli jurist. 

Ettersom man skriver en del vedtak og høringsbrev, bør man være god til å skrive, og man bør like å grave seg godt ned i saker. Selv om juristyrket innebærer mye selvstendig arbeid, er det viktig å ha god dialog med andre som jobber i samme fagfelt. Siden regelverket som kommer fra EU er på engelsk, må man beherske engelsk både skriftlig og muntlig.

Som jurist må man være organisert og ha god kontroll på sakene sine, sånn at ting blir gjennomført til rett tid.

Hvem passer ikke dette yrket for?

Jobben innebærer en god del diskusjoner med forskjellige typer mennesker, så dette yrket passer nok ikke så godt for dem som ikke liker diskusjoner. Man må kunne håndtere personer som er uenige i vedtak, og som kanskje ikke er fornøyd med resultatet.

Innimellom må man være litt sta, samtidig som man også må tåle å tape diskusjoner og ta ansvar for valgene man har tatt. Det er viktig å være selvstendig, og man må ha kontroll på fagfeltet sitt.

Hva liker du best med yrket ditt?

Jeg synes at det er gøy å være med på å utvikle regelverk som har betydning for folk sin hverdag. Fagfeltet jeg jobber med er også i stadig endring, så man rekker ikke å bli lei før det dukker opp nye spennende problemstillinger. 

I tillegg syntes jeg det er fint at utdanningen min er så allsidig. I fjor hadde jeg lyst på andre utfordringer, så jeg søkte på en stilling som inspektør i Luftfartstilsynet. Jeg fikk jobben og begynner snart i stillingen. Der får jeg bruk for juristutdanningen, da både det å forstå regelverk og være god på analyse er nødvendig for å gjøre en god jobb. 

Jeg så ikke for meg Luftfartstilsynet som en mulig arbeidsgiver da jeg studerte, men i dag er jeg veldig fornøyd med valget mitt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

Jeg er generelt veldig fornøyd med yrkesvalget mitt, og det er lite jeg ikke liker. Men dersom jeg skulle pekt ut noe, må det være at man innimellom kan bli sett på som en brems i systemet, særlig hvis en sak ikke får ønsket utfall.

Noen tror også at jurister kan alt som står i lovsamlingen, og at man kan gi svar på stående fot. Poenget med jusstudiet er ikke å lære seg alt som står i lovsamlingen, men å lære seg hvordan man skal løse juridiske problemstillinger, uansett fagfelt.

juristjobb2.jpg

Jurist Stine Sørensen bruker mye tid på å lese gjennom regelverket.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

Dette yrket er for folk som liker utfordringer og som synes at det er gøy å jobbe tverrfaglig. Jobben passer for dem som liker å drøfte problemstillinger og tolke regelverk, og som har et øye for detaljer. Det er fint om man tør å stille "dumme" spørsmål og at man er organisert. Siden det tidvis kan være mye å gjøre, er det lurt om man har evne til å planlegge slik at ting blir gjennomført til rett tid.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

Massevis! Det er få begrensninger. Med en slik allsidig utdanning kan man gjøre det meste. Mange jobber i forskjellige tilsynsorganer, etater og departementer i staten. En utdanning som jurist kan også komme til nytte dersom man i fremtiden ønsker seg en lederstilling. Noen velger også å jobbe internasjonalt, blant annet i Brussel innenfor EU/EØS-systemet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

Det varierer. Det finnes en god oversikt på Juristforbundet.no om lønn, så jeg anbefaler de som er interessert i dette yrket å ta en titt der. Ellers kan jeg jo si at selv om lønna er best i det private, så er den likevel god i staten også. Å jobbe statlig har andre gode fordeler, som for eksempel fleksitid.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

Ifølge Juristforbundet.no er 83 prosent av nyutdannede jurister i 2016 yrkesaktive.

Etter studiene lette jeg i seks måneder før jeg fikk meg relevant jobb. Jeg opplevde at mange arbeidsgivere søkte etter personer med erfaring fra offentlig forvaltning, så det å finne seg jobb som nyutdannet var ikke så enkelt. Dersom man er litt fleksibel og ikke er redd for å flytte på seg, kan man finne en spennende jobber innen fagfelt man kanskje ikke hadde sett for seg.

 

Tekst: Isabell Grønnslett

    • Man trenger mastergrad i rettsvitenskap for å bli jurist. 
    • Som jurist må man være organisert og ha god kontroll på sakene sine, sånn at ting blir gjennomført til rett tid.

Yrkesbeskrivelser