× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Hydrolog Lisa Jørandli.

YrkesintervjuHydrolog favoritt ikon

Lisa Jørandlis interesse for natur og friluftsliv brakte henne inn på master i hydrologi. Som hydrolog i et konsulentfirma undersøker og kartlegger hun blant annet faren for flom.

Lisa Jørandli
27 år
Hydrolog
Norconsult AS, Sandvika

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg liker realfag, er glad i natur og friluftsliv, og valgte å studere geofag. Der oppdaget jeg faget hydrologi og ble fascinert av vann, og prosessene i naturen. Jeg hoppet i det og tok en master i hydrologi. Det var et godt valg for meg. 

hydrolog_feltarbeid_2.jpg

Lisa Jørandli på feltarbeid.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber for et konsulentfirma og får oppdrag fra kommuner, kraftselskap og privatpersoner. I gjennomsnitt jobber jeg med fire prosjekt av gangen. Jobben er delt inn i to hovedområder. Jeg gjør flomberegninger, og jeg gjør det vi på fagspråket kaller dambruddbølgeberegninger. Det betyr å undersøke risikoen for at en dam brister, og eventuelle konsekvenser av det. 

Når jeg skal lage det som kalles flomsonekart ser jeg på vannføring, nedbørsdata og tidligere flommer. Slik kan jeg beregne framtidig risiko for flom. Et eksempel kan være at det skal lages en ny vei i et område. Veien må tilpasses og sikres i henhold til faren for flom. Jeg benytter et dataprogram for å tegne flommen inn på terrenget, slik at jeg ser hvilke områder som oversvømmes. Slik vet man hvor veien bør bygges, og hvor høyt den må ligge i terrenget for at den ikke skal bli skadet dersom det blir flom. 

Jeg bruker historiske kilder og informasjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), for å regne på sannsynligheten for flom. Har det vært flom flere ganger på samme sted så er det veldig utsatt. Forskning tyder på at klimaendringer fører til flere og større flommer. Noen områder i landet er stabile, men i gjennomsnitt er det 20 % økning i størrelsen på flommene.  

Min andre hovedoppgave er altså å gjøre dambruddsbølgeberegning. En slik beregning beskriver hvordan en flombølge forplanter seg nedover i et vassdrag etter at en demning brister, og hvilke områder som oversvømmes. Målet med beregningene er at de som eier dammene og lokalt beredskap kan lage planer for evakuering. Eventuelt kan dammen utbedres slik at faren for brudd blir lavere.

Jeg er mye på kontoret, og omtrent fem ganger i året reiser jeg ut i for å måle vassdrag, elver og dammer. Etter en undersøkelse legger jeg inn informasjonen i et program. Når jeg har målt og beregnet, sender jeg informasjonen videre til NVE. Hvis dammen for eksempel ikke er sterk nok kommer NVE med krav til tiltak som kraftselskapet må gjennomføre. Hver oppgave jeg gjør har ulike utfordringer. Jeg har vært her i snart to år og husker godt hvor overveldende dette var i begynnelsen. Det var mye å lære før jeg ble varm i trøya. 

 Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har bachelor i geofag og en master i hydrologi fra Universitetet i Oslo. Du kan også gå bli sivilingeniør i hydrologi og vassdragshydraulikk på NTNU i Trondheim. Jeg tror ikke jeg skal ta doktorgrad, men noen gjør det og kan jobbe med forskning etterpå.  

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du ikke analytisk, tålmodig, glad i samarbeid, og glad i realfag så passer ikke dette. Jeg jobber tverrfaglig både innad i Norconsult og ut mot kunder.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker godt at det er utfordrende oppgaver. Jobben er fleksibel med tanke på hvor stor arbeidsmengde jeg vil ha, og jeg har en viss frihet når det gjelder arbeidstid. Det viktigste er at jeg gjør jobben min.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg vet ikke. Jeg kan ikke komme på en ting jeg misliker, utenom korte tidsfrister. Det skjer sjelden, men noen ganger skulle de jeg samarbeider med helst hatt svaret på en problemstilling i går.

img_9982.jpg

Lisa Jørandli på kontoret sitt.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Å være sosial og utadvendt kommer godt med fordi jeg har mange samarbeidspartnere og mye kundekontakt. Du må like fysikk, det er antagelig det viktigste faget for å forstå prosessene i naturen.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Kraftselskaper i inn- og utland, hos NVE og andre konsulentfirmaer. Kommuner og fylker ansetter også hydrologer, og det er muligheter til å jobbe med vannforsyning i utviklingsland. Forskning og undervisning er andre muligheter, men det krever en doktorgrad.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen er rundt 540 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De blir bedre og bedre. Det blir mer vann og vær, og alt må sikres mot flom. Vi er ikke så mange hydrologer på landsbasis og i mitt utdanningskull var vi kun tre.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

 

 

 

    • Du må like fysikk, det er antagelig det viktigste faget for å forstå prosessene i naturen.
    • Jeg hoppet i det og tok en master i hydrologi. Det var et godt valg for meg.
    • Jeg er mye på kontoret, og omtrent fem ganger i året reiser jeg ut i for å måle vassdrag, elver og dammer.

Yrkesbeskrivelser