× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Tove Langlo Drilen jobber på Friskliv og mestring i Trondheim kommune.

YrkesintervjuKlinisk ernæringsfysiolog favoritt ikon

For å bli klinisk ernæringsfysiolog tok Tove Langlo Drilen en 5-årig profesjonsutdanning. Nå gir hun kostholdsråd til voksne og barn som har overvekt eller livsstilssykdommer.

Tove Langlo Drilen
39 år
Klinisk ernæringsfysiolog
Friskliv og mestring, Trondheim.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært veldig interessert i mat, og hvordan kosthold påvirker helsen. I tillegg ga det meg muligheten til å dra til Australia for å studere, noe som jeg hadde hatt lyst til lenge. Jeg søkte på flere utdanninger der, og kom inn på bachelor i ernæring i Melbourne. 

klinisk_ernaeringsfysiolog2_ehmurvold.jpg

Som klinisk ernæringsfysiolog veileder Tove Langlo Drilen i praktisk kosthold.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Ingen dager er like. Hovedoppgaven min er å gi tilpassede kostråd til personer som står i fare for å få, eller allerede har fått en livsstilssykdom. De fleste som kommer til oss, blir henvist av helsesøster eller fastlege, men det er også mulig å ta direkte kontakt for å få time hos oss. Folk fra 0 til 100 år kommer til oss. 

Jeg jobber på Friskliv og mestring i Trondheim kommune. Hovedmålgruppen vår er mennesker som er inaktive, og mennesker som har overvekt, hjerte- og karsykdommer, kols, kreft eller diabetes type 2. Det hender også at jeg gir kostbehandling til mennesker med sykdommer som for eksempel urinsyregikt, kronisk pankreatitt eller irritabel tarm. Det jeg jobber aller mest med er familier som har barn med overvekt. Gjennom individuelle samtaler, grupper og kurs veileder jeg folk til å endre levevaner knyttet til kosthold.

En klinisk ernæringsfysiolog kan jobbe både med forebygging, utredning, diagnostisering og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer. Jeg er ofte på kurs så for å holde meg faglig oppdatert.

Som klinisk ernæringsfysiolog opplever jeg at det er viktig å møte personen der de er, og tilpasse mengde og type informasjonen til den enkelte. Noen har behov for konkrete og praktiske tips, mens andre ønsker mer teori og kunnskap.

Ved Friskliv og mestring starter vi første møte med en helsesamtale. Da kartlegger vi livssituasjonen, hvilke områder vedkommende ønsker å endre på, og støtter vedkommende på veien frem til en varig livsstilsendring. Jeg kartlegger ofte matinntaket, og hjelper brukeren til å sette realistiske og oppnåelige mål. Veiledningen kan også foregå praktisk, ved å lage mat sammen. Jeg kan følge opp brukere, både barn og voksne, i inntil to år. Etter at de er ferdige her er målet å sette brukeren i kontakt med andre som kan følge opp, for eksempel helsesøster eller fastlege. I dag finnes det veldig mye kostholdsinformasjon, og det er dessverre en del feilinformasjon i media og på Internett. All veiledning som gis hos oss er i samsvar med Helsedirektoratets kostholdsråd og oppdatert forskning.

I tillegg til jobben på Friskliv og mestring, er jeg tilknyttet Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon på St. Olavs hospital. Der er jeg prosjektleder for en nettside som heter kostverktoyet.no. Nettsiden er et verktøy for både familier med overvekt og fedme, og for helsepersonell som jobber med denne målgruppen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– En klinisk ernæringsfysiolog har en 5-årig profesjonsutdanning. I dag tilbys dette ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, men det jobbes for å starte opp utdanning både i Tromsø og Trondheim. Kliniske ernæringsfysiologer er faktisk det eneste helsepersonellet i Norge med autorisasjon til å drive med ernæringsbehandling. En klinisk ernæringsfysiolog må ha sterk interesse for faget. Det er et fag som er i stadig utvikling, og det er viktig og holde seg faglig oppdatert. De medmenneskelige egenskapene er også viktige i dette yrket. Man må være god til å prate med mennesker.

Ellers er det en fordel å være driftig og effektiv. Vi er en etterspurt yrkesgruppe, og vi er ikke så mange, så arbeidsdagene er ofte hektiske. Skal man ta utdanning i utlandet, er det for øvrig viktig og huske at det ikke er en selvfølge at utdanningen blir godkjent i Norge. Jeg måtte gå noen ekstra runder før jeg fikk godkjent bacheloren fra Australia, og kunne starte på masterstudiet i klinisk ernæring. Jeg vet om flere som ikke har fått utdanninger fra utlandet godkjent, og det tryggeste er nok å ta hele utdanningsløpet i Norge.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er et høyt snitt for å komme inn på studiet, så man må ha gode karakterer for å komme inn. Dersom man ikke vil jobbe med mennesker, så kan det være lurt å tenke seg godt om.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker veldig godt variasjonen i jobben, og muligheten til å få brukt kompetansen min til noe fornuftig. Klinisk ernæringsfysiologi er et spennende fagfelt, med stadig nye ting å sette seg inn i. Det er også veldig motiverende for meg når jeg kan være med å utgjøre en forskjell i livene til de jeg møter.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Det finnes få kliniske ernæringsfysiologer i Norge sammenlignet med andre land som for eksempel Sverige. Vi er en yrkesgruppe som ofte må rope høyt for å bli hørt. Vi opplever gjerne at annet helsepersonell ikke kjenner godt nok til vår kompetanse, noe som kan føre til at vi ikke alltid blir utnyttet optimalt. Men det har skjedd mye positivt i løpet av de siste 10 årene. Da jeg ble ansatt som første kliniske ernæringsfysiolog i Trondheim kommune i 2014, ble jeg mottatt som en etterlengtet ressurs som de hadde jobbet i 4 år for å få på plass.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man må ha en genuin interesse for faget, og ha et ønske om å jobbe med mennesker. Man må også være selvstendig og strukturert. Jeg vil spesielt oppfordre menn til å utdanne seg til klinisk ernæringsfysiolog.

klinisk_ernaeringsfysiolog3_ehmurvold.jpg

Klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen gir kostholdsråd til folk med livsstilssykdommer.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De fleste kliniske ernæringsfysiologer jobber ved sykehus, men flere og flere blir ansatt i kommunen. Det er også behov for vår kompetanse i matvareindustrien, på ulike rehabiliteringssentre, i forskning, idrettsernæring og i privat sektor. Det går også an å opprette enkeltpersonforetak. Driver man enkeltpersonforetak kan man blant annet tilby individuelle konsultasjoner, gruppetilbud, foredragsvirksomhet, og leies inn til ulike oppdrag og prosjekter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønn ifølge Hovedtariffavtalen fra 1. juli 2017 for kommunesektoren er 489.800 kroner i året. Lønnen vil variere ut ifra hvor man jobber. Ofte ligger lønnen høyere i det private enn i det offentlige.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er ikke veldig lett å få jobb, men klinisk ernæringsfysiolog er et kvinnedominert yrke, og derfor er det ofte mulighet for å få vikariat når noen går ut i svangerskapspermisjon. Det er samtidig mange muligheter gjennom å drive eget foretak, men så lenge kliniske ernæringsfysiologer ikke har refusjonsordning kan det være krevende å få det til å gå rundt. Men brenner man for faget, så ordner det seg alltid.

 

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • En klinisk ernæringsfysiolog har en 5-årig profesjonsutdanning.
    • Man må ha en genuin interesse for faget og ville jobbe med mennesker.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser