× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

YrkesintervjuLimnolog favoritt ikon

Jan-Erik Thranes yrke har et navn veldig få kjenner til. Som limnolog forsker han blant annet på livet i innsjøer og elver.

Jan-Erik Thrane
31 år
Limnolog
NIVA Norsk institutt for vannforskning, Oslo

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg studerte mygglarver allerede som toåring, så jeg tror at interessen var medfødt. Jeg har alltid følt meg trukket mot vann, og er i tillegg veldig fiskeinteressert. Til tross for all min lidenskap, så var det likevel ikke enkelt å velge yrkesvei. Min store interesse for innsjøer og elver, og hvordan miljøet og livet i vann henger sammen, gjorde at jeg endte opp som limnolog. Foreldrene mine spør meg fortsatt den dag i dag: – Hva heter det du har studert igjen, Jan-Erik? Da svarer jeg ferskvannsbiologi, fordi ordet «limnologi» er relativt ukjent. Det betyr læren om innsjøer. 

limnolog_2.jpg

Jan-Erik Thrane på feltarbeid i Alnaelva i Oslo.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber for Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Instituttet forsker på alt som har med vann å gjøre. Vi jobber både i ferskvann og saltvann, og driver med alt fra alger og fisk, til drikkevann og vannforurensning. Jeg driver både med forskning på og overvåkning av innsjøer, vann og vassdrag.  Min spesialitet er økologi i innsjøer, og hvordan planteplankton og vannkvalitet henger sammen. I bunn og grunn er det mitt hovedområde, men jeg har mange forskjellige oppgaver. I det siste har jeg jobbet mye med elver. Jeg har ikke besøkt alle, men er med i et prosjekt hvor vi undersøker tilstanden i norske 70 elver, som er urørt av menneskelig aktivitet. 

Jeg forsker altså på livet i innsjøer og elver. Det betyr blant annet å undersøke vannkvalitet og biologisk mangfold. En annen del er å kartlegge og overvåke tilstanden i norske vann og vassdrag. Håpet er å oppdage eventuelle problemer tidlig og passe på at vannet holder en god kvalitet.  For tiden jobber jeg blant annet med annet prosjekt hvor vi overvåker vannkvaliteten i Mjøsa som er Norges største innsjø. Målet vårt er å passe på at vannkvaliteten holder seg god, og på et tidlig tidspunkt å oppdage eventuelle problemer med forurensing eller uønsket algevekst.

Her på NIVA er vi mange eksperter. Noen kan masse om alger, andre kan alt om bunndyr, fisk eller miljøgifter. Vi samarbeider tverrfaglig. Ingen kan alt om alt. Vi samarbeider også ofte med folk som bor i et område hvor vi skal ut å ta prøver. De kan stille med båt, slik at vi kommer oss ut. Jeg er altså en del ute på feltarbeid. Det kan for eksempel være å dra ut med båt på en innsjø og hente inn vannprøver, eller undersøke vannet ved hjelp av forskjellig utstyr. Vi tar med oss vannprøver hjem som vi undersøker på laboratoriet. Vi undersøker også alger, smådyr fisk i elver og innsjøer. Jobben i etterkant er å analysere resultatene fra prøvene, og for eksempel finne ut hva som fører til eventuell forurensning og hva vi kan gjøre for å hindre dette. I forskningen har vi gjerne konkrete ideer, teorier eller hypoteser vi søker svar på. Så tester vi, og finner ut hvordan det er, og hvorfor det er sånn. Det flotte med jobben min er at jeg er fri til å bestemme min egen arbeidsdag. Jeg liker godt å reise ut for å ta vannprøver.

Jeg deltar også på konferanser i utlandet. Det er inspirerende og man får mye kunnskap. Vann finnes overalt i verden, og vi har mye vann i Norge. Men hvem vet hva framtiden vil bringe av utfordringer? En stor del av min jobb er å skrive rapporter og publisere vitenskapelige artikler om det vi har funnet. Publisering av artikler gjør jeg stort sett om vinteren. Da er innsjøer og vassdrag er frosset, og det blir ikke så mye feltarbeid. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har bachelor i biologi, og master og doktorgrad i limnologi. De fleste forskerne her på NIVA har doktorgrad, men det er fullt mulig å jobbe som limnolog uten doktorgrad. Du må minst ha master i biologi eller lignende. Noen limnologer har en miljøkjemibakgrunn. De kan ha mange ulike utdanninger, men som oftest har de fleste tatt biologiutdanning. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er en stor valgfrihet akkurat her. Noen er ofte ute i feltarbeid i naturen, andre er aldri ute av kontoret. Du bør ikke ha vannskrekk. Interessen er det absolutt viktigste, slik jeg ser det. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– At jeg kan fordype meg i faget, og kan kombinere kontorarbeid og feltarbeid i naturen. Jeg vil samtidig si at jeg har en stor grad av frihet.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– En gang iblant må jeg jobbe med mange prosjekter samtidig. Det kan føles litt stressende.

img_9926.jpg

Jan-Erik Thrane jobber på NIVA i Oslo.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør være interessert i vann generelt eller livet i vann. Det er viktig for motivasjonen. Det er en fordel å ha litt interesse for statistikk og databehandling. Selv jobber jeg mye med det. Du trenger ikke å være kjempegod i matte, men å forstå litt anvendt matematikk er nok viktig. Du må også like å fordype deg i temaer og fagfelt. Du må også være klar for å være utendørs i varmedress og vadebukser. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket

– Det er mange muligheter. Jeg kan ramse opp mange: lærer, lektor, konsulent, rådgiver i kommuner og hos fylkesmannen. Du kan også jobbe med vannforvaltning, være natur- og miljøformidler eller forske ved universitetet. Er du eventyrlysten finnes det mange muligheter for å reise rundt i Norge og verden på feltarbeid, eller ta jobb i utlandet som limnolog. I Norge er dette et lite miljø.

 Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Med doktorgrad kan du regne med fra 540 000 kroner i året. I konsulentbransjen ville du kanskje tjent bedre. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er relativt gode sjanser, men går litt i perioder. Man bør være på rett sted til rett tid. Det er et lite miljø, og man må belage seg på å bo i en storby. Det kan ta litt tid, men jeg tror de fleste får en relevant jobb.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

 

 

    • De fleste forskerne her på NIVA har doktorgrad, men det er fullt mulig å jobbe som limnolog uten doktorgrad.
    • Publisering av artikler gjør jeg stort sett om vinteren. Da er innsjøer og vassdrag er frosset, og det blir ikke så mye feltarbeid.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser