× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Rektor Sølvi Kristiansen bruker mye tid på kontoret

YrkesintervjuRektor favoritt ikon

Sølvi Kristiansen har jobbet som rektor ved Grønnåsen barneskole i Bodø i fem år, og er ansvarlig for at elevene ved skolen lærer det de skal.

Sølvi Kristiansen
50 år
Rektor
Grønnåsen skole, Bodø

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det hele startet helt tilfeldig da jeg gikk på ungdomsskolen. Vi skulle ha arbeidsuke, og jeg ble utplassert på en barneskole. Der trivdes jeg så godt at jeg raskt bestemte meg at jeg ville bli lærer – og det ble jeg. Jeg jobbet som lærer i mange år før jeg fant ut at jeg ville bli rektor. Jeg hadde et ønske om å påvirke i en større grad enn jeg kunne i klasserommet. Jeg ville påvirke utviklingen av hele skolen, og da ble rektor et naturlig valg for meg.

rektor_i_jobb2.jpg

Rektor Sølvi Kristiansen tegner og leker med barna på Grønnåsen skole for å bygge relasjoner.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En rektor er ansvarlig for elevenes læringsprosesser. Rektoren skal sikre et godt læringsmiljø, kjenne til lover og regelverk, og bygge fellesskap, arbeidsmiljø og samarbeid. Organisasjonskultur og utvikling og endring i skolen er også rektorens ansvar. 

Jeg har heldigvis veldig varierte arbeidsdager, men alle dagene starter som regel med at jeg kommer ganske tidlig, sånn at jeg er her når barn og de ansatte kommer klokken åtte. Da liker jeg å gå innom avdelingene for å snakke med barna og de voksne. Jeg synes at det er viktig å bygge gode relasjoner for å oppnå et godt arbeidsmiljø.

Når elevene har kommet seg inn på klasserommet og undervisningen starter, går jeg til kontoret. Der leser jeg e-poster og gjør meg klar til møter. Som rektor er det mange møter, både med lærere, helsesøster, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og foreldre. Hver tirsdag har vi for eksempel møte med et fast utviklingsteam. Da snakker vi om hvordan vi best kan utvikle skolens pedagogiske arbeid.

En viktig del av jobben er å følge opp de ansatte, ha medarbeidersamtaler og sørge for at alle ansatte føler seg hørt. Med slike ansvarsoppgaver kan man ikke sitte på kontoret for seg selv hele dagen.

Å være rektor er en kreativ kontorjobb. Kombinasjonen mellom kontorarbeid og det kreative synes jeg er en fantastisk. Om jeg føler at jeg trenger en pause fra kontorarbeidet, kan jeg ta meg en tur ut med barna. Når de kommer løpende mot meg, gir meg en klem og sier «du er verdens beste rektor», da føler jeg at batteriene lades igjen. Det er det beste som kan skje i løpet av en arbeidsdag.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

Selv har jeg lærererfaring, noe jeg er veldig glad for. Det gjør at jeg kjenner skolen veldig godt, og sitter med en annen type erfaring innen samme felt. Ellers er det godt å ha rektorutdanningen med seg. Det er egentlig et krav, men noen ganger blir kan man bli ansatt som rektor uten rektorutdanning, mot at man tar utdanningen etter hvert.

Utdanningen gir 60 studiepoeng og varer dermed i ett år. Den tas som regel etter at man har tatt lærerutdanning og jobbet noe i skolen.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– For å jobbe som rektor må man være flink til å bygge relasjoner med mennesker. Så om man er innesluttet og trives best alene, er dette kanskje ikke jobben som passer best.

Det er også viktig at man har et engasjement for å utvikle skolen, og at man klarer å få andre engasjert også. Man må ha lyst til å lede, tørre å være selvstendig, og ta egne avgjørelser og å jobbe i team. 

Men som jeg liker å si; alle har vært ny en gang, og alt kan trenes på!

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker å lede utviklingen av skolen, sånn at vi oppnår gode læreresultater og får et godt læringsmiljø. Jeg liker også å være i kontakt med elever og foresatte, å kjenne at jeg gjør en forskjell og å være en del av noe stort. Ofte tenker jeg at «sånn gjør vi det i bodøskolen». Alle skolene er liksom på lag. Jeg virkelig elsker jobben min!

rektor_i_jobb1.jpg

Rektor Sølvi Kristiansen bruker mye tid på kontoret og i møter.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Noen ganger kan det være kjipt å alltid være «den voksne». Det kan til tider være tungt å følge opp det som er forventet, som å bruke tid på å «mase» på unødvendige ting, som at alle må huske å betale kaffepengene sine, sende papirer innen fristen og følge regler om å ikke gå i gangene med kaffekoppen. Barna får ikke lov til det, og det er viktig å sette et godt eksempel.

Jeg liker ikke å mase, men å være en som minner på slike ting er en viktig del av jobben som leder. Ellers er det aldri gøy når barnevernet må involveres. Det kan være vanskelig, men det er en viktig og nødvendig ansvarsoppgave.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man må være fleksibel, tørre å by på seg selv og være komfortabel med å lede andre mennesker. Som rektor kreves det mye av deg som person, så det er viktig med godt humør. Man kan ikke stenge seg inne på kontoret når en kollega eller et barn ikke har det bra. Da må man ta tak i det. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Rektorutdanningen gir en god ledertrening, så man kan nok ta andre lederjobber. Ellers kan man bli lærer eller gå inn i en annen stilling i grunnskolekontoret.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En leder skal i utgangspunktet tjene mer enn de man leder. Lønn varierer fra skolens størrelse og antall ansatte under deg. Lønnen kan variere fra 600.000–750.000, ifølge Statistisk sentralbyrå. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Per nå er det få søkere på rektorstillinger, og vi skulle gjerne hatt flere kandidater å velge mellom. Når det er sagt, så det er ikke flust av rektorjobber heller. Derfor er det greit med god kompetanse når man søker jobb, sånn at man kommer langt fram i køen.


Tekst: Isabell Grønnslett

    • Utdanningen gir 60 studiepoeng og varer dermed i ett år. Den tas som regel etter at man har tatt lærerutdanning og jobbet noe i skolen.
    • Jeg ville påvirke utviklingen av hele skolen, og da ble rektor et naturlig valg for meg.

Yrkesbeskrivelser