× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Geokjemiker Joackim Rinna undersøker forskjellig informasjon for å finne ut om et område egner seg for oljeboring.

YrkesintervjuGeokjemiker favoritt ikon

Geokjemiker Joackim Rinna er med på å finne ut hvor man skal bore etter olje. Han har doktorgrad i kjemi, og samarbeider med geologer, teknikere, økonomer og geofysikere.

Geokjemiker Joackim Rinna
52 år
Geokjemiker
Aker BP, Lysaker

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg studerte kjemi fordi jeg var interessert i vitenskap og matematikk. Jeg var spesielt nysgjerrig på naturvitenskap, og har fra tidlig barndom hatt et stort ønske om å forstå hvordan naturen henger sammen. Jobben min i dag er å samle alle mulige data for å analysere mulighetene for nye oljefunn. 

img_9756.jpg

Geokjemiker Joackim Rinna foran dataskjermen på kontoret på Lysaker.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– På vanlige dager jobber jeg med minst to parallelle prosjekter. Jeg jobber i et tverrfaglig team, og samarbeider med blant annet geologer, teknikere, økonomer og geofysikere. Å finne olje er det overordnede målet.

Mitt spesialområde er å forstå hvordan olje beveger seg geologisk. Det er ganske komplisert. Sannsynlighetsberegning er selve kjernen i jobben min. Det betyr å forsøke å forstå risikoen ved å sette i gang oljeboring på grunnlag av den informasjonen jeg har. Min informasjon kommer fra mange ulike kilder. Det kan være vitenskapelige magasiner, konsulentrapporter, informasjon fra Oljedirektoratet og interne rapporter. Jeg jobber rett og slett med å en oversikt av det totale bildet. Akkurat nå følger jeg opp analyser av olje og kildebergarter som ble funnet i fjor. Jeg forsøker å finne ut hvor oljen kommer fra og hvordan kvaliteten på oljen er. Er den egnet for å utvinnes? 

Det er bare boring som med sikkerhet kan avgjøre om det finnes olje eller gass i et prospekt. Sannsynligheten for å gjøre funn varierer, men er ofte rundt 20 prosent.

Jeg jobber hovedsakelig på kontoret og er veldig sjelden på feltarbeid. Mange lurer på hvorfor kontoret mitt ikke er ute på en oljeplattform, men å granske sedimenter på 400 til 4000 meters dyp er ikke egnet fra en plattform. Jeg kan ikke selv dykke ned å se hva som skjer i dypet.

Å få tillatelser til prøveboring er en viktig del av min jobb. Det er mye byråkrati og skjemaer. Arbeidsspråket engelsk. Det kommer godt med for meg som er tysk og holder på å lære norsk.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg studerte kjemi og har en doktorgrad. Denne jobben er en blanding mellom geologi og kjemi. I Europa er kun noen universiteter som tilbyr utdanning i organisk petroleumsgeologi. For noen år siden trengte du doktorgrad for å gjøre den jobben jeg gjør. I dag ansetter de folk med master.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Nysgjerrighet er et must. Er du ikke god på detaljer så er ikke denne jobben ideell. Du bør også ha interesse for andre fag enn kjemi, som for eksempel geologi og geofysikk.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg elsker dypdykk ned på detaljnivå, og aller helst jobbe med flere parallelle prosjekter.

img_9755.jpg

Geokjemiker Joackim Rinna studerer geolgiske kart.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Ærlig talt er jeg ikke så glad i å måtte forholde meg til overordnende som bestemmer hva jeg skal gjøre. Uansett ansettelsesforhold, så vil jeg helst være min egen sjef. Sånn er jeg! 

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Å være genuint glad i realfag og ønske å forstå sammenhenger er grunnleggende. Du må ville jobbe for felles suksess. Å kunne dele og jobbe tverrfaglig er veldig viktig. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan blant annet drive med forsking på universitetet og i oljeselskaper. Du kan også undervise, eller jobbe med vannforsyning og miljøforurensning.  

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Du tjener godt i oljesektoren, men det er stor variasjon fra jobb til jobb. En normal akademisk lønn begynner på 450 000 til 500 000 kroner i året. På sikt kan du tjene opptil et par millioner, men det betyr som regel også at du har lederansvar.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– I oljesektoren er det varierende muligheter. Det går opp og ned. Det fine med å ha denne bakgrunnen er at den kan brukes i mange forskjellige yrker. 

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

 

 

 

    • Jeg studerte kjemi og har en doktorgrad. I dag ansetter de folk med master.
    • Du bør ha interesse for andre fag enn kjemi, som for eksempel geologi og geofysikk.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser