× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Kristin Kosberg Ofstad jobber særlig med barn og unge i yrket sitt som kateket.

YrkesintervjuKateket favoritt ikon

Kristin Kosberg Ofstad jobber mye med barn og unge, og har ansvar for konfirmantene i menigheten. Samtidig gjør hun mye administrasjonsarbeid.

Kristin Kosberg Ofstad
58 år
Kateket
Heimdal menighet, Trondheim.
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Planen min var egentlig å bli lærer. Mens jeg tok lærerutdanning var jeg med som frivillig i en menighet, og der fikk jeg en konkret utfordring om å bli kateket.
For meg var det et tydelig bønnesvar. Jeg visste at jeg skulle undervise, men det var ikke før noen ga meg utfordringen at jeg visste at det skulle være i en menighet. Jeg takket ja til stillingen, og tok utdanning som kateket etter hvert.

dsc_1158.jpg

Man må være glad i folk, og særlig barn og unge, skal man jobbe som kateket, sier Kristin Kosberg Ofstad.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber i hovedsak med trosopplæring for barn og ungdom. Jeg har et særlig ansvar for konfirmantene i menigheten, og underviser og er med på konfirmasjonsleir. Jeg følger også opp et ungdomskor som vi har for konfirmantene i menigheten. Underveis legger vi vekt på det sosiale og å bli kjent med de unge. Her på Heimdal kan også konfirmantene velge om de følger undervisningen over ett år eller to og et halvt år. Vi opprettet tilbudet om å være «flerårskonfirmanter» så ungdommene ikke skulle få et så heseblesende år før konfirmasjonen.

I jobben har jeg ellers mye kontakt med skoler og barnehager i området. Noen ganger kommer de til oss, andre ganger drar jeg på besøk. Vi har samarbeidsplaner med alle skoler på Heimdal. Denne kontakten gjør at jeg må holde meg oppdatert på skolens KRLE-planer. Jeg legger jeg alltid vekt på en åpen tone når jeg møter de unge.

I tillegg dette har jeg ansvar for menighetens trosopplæring, og av og til medvirker jeg i gudstjenester som liturg.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Da jeg tok utdanningen var jeg allerede utdannet lærer, og fikk tatt det jeg manglet som fjernundervisning. I dag er utdanningskravet til en kateket endret, og man må ta mastergrad med hovedfokus på kristendom og pedagogikk.

Skal man jobbe som kateket må man være glad i folk, særlig barn og unge. Sans for humor skader heller ikke. I jobben møter jeg barn og unge i mange ulike situasjoner. Jeg erfarer at det er viktig å være både lyttende og omsorgsfull.
Vil man jobbe i Den norske kirke er det krav om at man er medlem. Jeg kunne nok heller aldri hatt en slik jobb om jeg ikke var kristen. Troen blir ingen privatsak i denne jobben. Man er jo ganske synlig i jobben, og det hender jo jeg konfronteres med dette også utenfor jobb. Det er bare sånn det er.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jeg vil ikke anbefale å være kateket om man ikke er kristen, eller ikke vil jobbe med barn og unge.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best friheten og undervisningen. Noen vil nok synes det er krevende med uregelmessig arbeidstid, som det er en del av i denne jobben. Jeg synes det gir frihet. Å være kateket er en selvstendig stilling, og du styrer i stor grad arbeidsdagen din selv.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det jeg liker minst er nok å jobbe med frivillige. De kan være kjempehyggelige, men det er samtidig krevende. Grensene er ofte utydelige når det gjelder hvor mye man kan kreve, samtidig som man er avhengig av de frivilliges engasjement.

dsc_1151.jpg

Kristin Kosberg Ofstad bruker en god del tid til administrasjon i sin jobb som kateket.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være glad i folk, og særlig barn og unge. Dette er en alle tiders arena for samarbeid med skolen. Samtidig gir denne jobben mye mer frihet enn å jobbe i skolen. Man bør ha gode evner innen administrasjon. Du må gjøre mye administrasjonsarbeid som kateket.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– For min del er jo kristendom hovedfaget, men jeg kunne sikkert undervist ved en skole av en eller annet slag. En kateket kunne nok sikkert også jobbet med noe innenfor administrasjon. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Ferske kateketer har i dag en lønn på 466.000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Vil du være sikret jobb så utdann deg til kateket! 

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • I dag er utdanningskravet endret, og man må ta mastergrad med hovedfokus på kristendom og pedagogikk.
    • Kateketer gjør mye administrasjonsarbeid.
    • I jobben møter jeg barn og unge i mange ulike situasjoner.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser