× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
 Lars Gladhaug er skogbrukssjef i Larvik.

YrkesintervjuSkogbrukssjef favoritt ikon

– Å være skogbrukssjef er en kontorjobb med mulighet for å være ute. Av og til må man ta upopulære avgjørelser, sier Lars Gladhaug.

Lars Gladhaug
37 år
Skogbrukssjef
Larvik kommune

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg kommer fra Etnedal hvor det er lite folk og mye skog. Faren min var også skogbrukssjef så jeg visste godt hva yrket innebar. Fra jeg var liten forsto jeg at jeg ville jobbe med noe grønt og med interessene mine som er jakt, natur og friluftsliv. Jeg har ikke lederansvar for personer, men for skogen.

p1000462.jpg

Lars Gladhaug på et hogstfelt i Larvik kommune.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber på landbrukskontoret i Larvik kommune og hovedoppgaven min er alt som har med skog å gjøre. I denne kommunen hogger vi cirka 150 000 kvadratmeter skog i året. Jobben min er å passe på at vi følger loven når vi hugger skog og ellers bruker skogen. Jeg er mye mer på kontoret enn ute i skogen, og skal jeg ut for å se på noe gjør jeg det helst på dager med fint vær. Skogsfond, skogsveier, klima, konsesjoner, boplikt og å lage gårdskart er en noen av oppgavene mine. 

Jeg må forholde meg til loven om bruk av skogen hele tiden. Skogfondsordningen er en viktig oppgave som tar mye tid. Når de som eier skog hugger tømmer er de pålagt å sette av penger i et skogsfond. Pengene brukes til planting, stell av ungskog og skogsbilveier. Vi kaller det foryngelse, og det er viktig for at skogen skal være bærekraftig. Jeg godkjenner utbetalinger og tar stikkprøver i feltet for å sjekke at ting faktisk er gjort. Befaringene blir som oftest gjort i sommerhalvåret. Det er vanskelig å sjekke om ting er gjort når det er snø.

Jeg har også et ansvar for rekreasjon og miljø. Skogen er viktig for turglade nordmenn og turister. Jeg er med i alle møter som handler om skogbruksinteresser. Det kan være alt fra bygging av store veier, som for eksempel E18, til boligbygging, lekeplasser og mye annet. Med andre ord har jeg en variert jobb og treffer mange mennesker. Noen har veldig høye forventninger til oss og vi forsøker å bidra så godt vi kan. Å være skogbrukssjef er ofte et yrke man har hele karrieren, og jeg ser ikke bort fra at jeg sitter i samme stolen om førti år. Jeg vil kalle dette en skikkelig solid og trygg arbeidsplass. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det er ingen formelle krav til høgskoleutdanning som skogbrukssjef, men det vanlige er å ha mastergrad fra NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Selv tok jeg mastergrad i skog, miljø og industri på NMBU, med hovedvekt på skogskjøtsel og økonomi.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jeg tror ikke denne jobben utelukker mange, men liker du ikke å omgås mennesker er ikke dette ideelt. Er du ikke glad i å sitte bak en dataskjerm, er det heller ikke et egnet yrke. Du bør også være i normal fysisk form for å kunne dra på befaringer i ulendt terreng.  

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er de solfylte dagene ute i skog og mark. Jeg setter også pris på mange gode kollegaer og kontakten med gårdbrukerne. De er jordnære folk og det liker jeg.

img_9625.jpg

Lars Gladhaug på kontoret sitt i Larvik kommune.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– De lovpålagte oppgavene som griper inn i folks liv på en negativ måte. Konsesjon og boplikt er de vanskeligste områdene.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør ha interesse for jord og skog, og kunne takle mange forskjellige mennesker. Vi sier både ja og nei til det folk søker om, og ikke alle avgjørelser er like populære. Den perfekte skogbrukssjefen er systematisk og ryddig, men vi som jobber som skogbrukssjefer er forskjellige og ikke alle er like ryddige og systematiske. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Den øverste autoriteten er fylkesskogsjefen. Med 18 fylker i landet er det omtrent like mange jobber og oftest blir man i en sånn jobb fram til pensjonsalder. Det gjelder også kommunale skogbrukssjefer. Det er mange muligheter i det private, for eksempel skogbruksleder, å kjøpe tømmer, produksjonsleder eller å drive med logistikk. Vil du være mye på feltarbeid er skogtaksering den perfekte jobben.  

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Hvis du jobber i kommunen får du ikke kjempegodt betalt. Det er derimot veldig trygt og lønnen kommer hver måned. I statistikken for 2016 lå gjennomsnittet et sted mellom 500 000 og 600 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er få skogbrukssjefer i landet. Et godt råd er å skaffe seg relevant erfaring og ikke være redd for å flytte. Ta jobben uansett hvor den er, og med litt erfaring blir det lettere å få jobb der du ønsker å bo.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

 

 

    • Jobben min er å passe på at vi følger loven når vi hugger skog og ellers bruker skogen.
    • Selv tok jeg mastergrad i skog, miljø og industri på NMBU, med hovedvekt på skogskjøtsel og økonomi.

Yrkesbeskrivelser