× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Skipsmegler Bendik Gevoll Østerlie skaffer last til skip, og skip til last.

YrkesintervjuSkipsmegler favoritt ikon

Er det havnestreik i Frankrike, holder skipet ruta? Skipsmegler Bendik Gevoll Østerlie synes det er herlig å ikke vite hva som venter han på jobb neste dag.

Bendik Gevoll Østerlie
30 år
Skipsmegler
Rimship AS, Trondheim.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Da jeg skulle søke ny jobb var det tilfeldigheter som gjorde at jeg havnet her. Familien min har en maritim bakgrunn som strekker seg helt tilbake til min oldefar, men det var ikke utslagsgivende. Jeg fikk en bratt lærlingskurve, men har funnet meg godt til rette med varierte arbeidsoppgaver og gode kollegaer.

skipsmegler3_ehmurvold.jpg

Skipsmegler Bendik Gevoll Østerlie liker godt at dagene på kontoret ofte er uforutsigbare.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- Det finnes flere ulike felt innen skipsmegling, men her i Rimship jobber vi hovedsakelig med frakteskip i Nord-Europa og Østersjøen. Skipene vi melger for driver mest med frakt av råvarer til fôrproduksjon, tømmer, korn, stein og kalk. 

Andre felt innen skipsmegling er kjøp og salg av skip, megling innen tank- og gass-skipmarkedet, megling for stykkgods som frysevarer og paller med gods, og megling for containerskip. Man kan jobbe med skip som går korte eller lange ruter.

Hovedoppgaven min er å finne et skip med ledig kapasitet til å ta fraktoppdrag. Det er ofte et komplisert puslespill. Der jeg jobber megler vi på vegne av åtte båter av ulik størrelse. Vi må helt tiden vurdere ulike faktorer som tilgjengelig lastehavn, ledig kai, vær, er lasten klar, er det ledig kapasitet ombord og lignende. Skipene skal helst gå i drift hele tiden med full last, for best mulig lønnsomhet.

Rundt 70 prosent er faste kunder med lengre kontrakter, resten henter vi fra et såkalt spotmarked. Det er rundt 14 dagers varsel på de fleste oppdragene. 

Arbeidsdagene mine går mye med til tett oppfølging av kunder. Det blir daglig mange timer i telefonen, ofte også utenfor normal kontortid. 
Noen dager går alt på skinner, andre dager står utfordringene i kø. Man vet aldri hva som venter når man kommer på jobb.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- Skipsmegler er ikke en beskyttet tittel, men videreutdanning innen økonomi eller logistikk kan være et godt utgangspunkt. Eventuelt noe fartstid til sjøs. Det finnes også skipsmeglerutdanninger, men disse er gjerne i utlandet. Selv har jeg gått allmennfag på videregående og siden har jeg prøvd forskjellig. Jeg har jobbet med salg, med events og i kommunal sektor.

Gode språkkunnskaper er en forutsetning i denne jobben. Engelsk er det språket som brukes mest. 
Ellers er det fordel å være sosial. En viktig forutsetning for jobben er de gode, langsiktige relasjonene man opparbeider seg. En skipsmegler må også være ryddig og pålitelig.

Hvem passer ikke dette yrket for?

- Det passer nok ikke å jobbe som skipsmegler om man ikke vil jobbe mye med mennesker. Man snakker med folk hele dagen. Dette er i tillegg en ganske krevende jobb. Jeg jobber mye. Det passer nok ikke den som ikke ønsker å ha det slik.

Hva liker du best med yrket ditt?

- Jeg synes det er herlig å ikke vite hva som venter meg på jobb neste dag. Er det havnestreik i Frankrike, holder skipet ruta? Det gjør arbeidsdagene spennende. Det er også herlig når rederi, befrakter og mottaker er fornøyd med jobben jeg gjør. Jeg trives også veldig godt å jobbe med folk, bygge gode relasjoner.

skipsmegler2_ehmurvold.jpg

Skipsmegler Bendik Gevoll Østerlie bruker mye tid i telefonen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du minst med yrket ditt?

- Det verste er nok når jeg får telefon fra en kaptein midt på natta som et problem, - og jeg ikke kan hjelpe.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

- Jobben passer for folk med pågangsmot. Folk som ikke er redde for å ta i et tak. Man kan også gjerne ha interesser for det maritime.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

- En skipsmegler vil nok kunne jobbe som befrakter eller andre jobber innen logistikk.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Det er vanskelig å gi en vurdering på lønn i dette yrket, men jeg tror at startlønnen er gjennomsnittlig. Jeg har samtidig inntrykk av at lønnen kan variere etter hvor man er ansatt og hvilken kompetanse man har.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Jobbmulighetene avhenger hvor du bor. I Norge ligger de fleste skipsmeglerforetak i Bergen.

    • Videreutdanning innen økonomi eller logistikk kan være et godt utgangspunkt.
    • Hovedoppgaven min er å koble ledig skipskapasitet med fraktoppdrag. Det er ofte et komplisert puslespill.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser