× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Undervisningsinspektør Torbjørn Vassli er en del av ledelsen ved skolen han jobber.

YrkesintervjuUndervisningsinspektør favoritt ikon

Som undervisningsinspektør tilrettelegger Torbjørn Vassli for en god hverdag for barn og voksne ved skolen har jobber.

Torbjørn Vassli
46 år
Undervisningsinspektør
Saksvik skole, Malvik.
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var en tidligere leder som oppfordret meg til å bli leder. Det skjedde mens jeg jobbet som teamleder, en type mellomleder, for 5.–7. trinn ved en skole. Rektor der fikk ny jobb, og jeg tok oppfordringen og ble konstituert rektor for en periode. Jeg har i mellomtiden jobbet som vanlig lærer og vært vikar som undervisningsinspektør, men erfarte også selv at jeg hadde egenskaper som passet i en lederstilling. Det styrket seg også ved at jeg fikk tilbakemeldinger fra kollegaer at jeg passet godt i rollen. Jeg er nok en person som folk får tiltro til, og det er viktig i en lederstilling. Det fikk meg etter hvert til å søke stillinger som undervisningsinspektør.

undervisningsinspektor3_ehmurvold.jpg

Torbjørn Vassli er glad han tok steget fra lærerjobben til en lederstilling i skolen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Oppgavene er ganske mange. Ved sykdom eller annet fravær er det mitt ansvar å finne vikar eller flytte lærerressurser internt for å opprettholde undervisningstilbudet. Dette arbeidet starter ofte kvelden før skoledagen, da jeg får meldinger om at noen blir borte. Av og til trør jeg til selv også. Her på skolen har vi tjuefem lærere, og noen er borte nesten hver dag. Jeg har også personalansvar for SFO på skolen, samt ansvar for å drive med utvikling på SFO. Utviklingsarbeid er en del av arbeidsoppgavene mine for skolen også. Det kan for eksempel være å lage en plan for sosial kompetanse, språkstrategi og digitalisering i skolen. En veldig viktig del av jobben min er å følge opp undervisningen på skolen. Ofte blir det litt for lite tid til det, men jeg bør helst være så mye som mulig inne i timene ved skolen og se hvordan alt fungerer. En hovedoppgave for meg er jo å tilrettelegge for at lærere skal kunne gjøre jobben sin best mulig. En inspektør skal både rettlede og rose. I hverdagen er det derimot ofte samtaler med lærere og elever, som kommer med både glede og sorg. Det er veldig viktig å være et medmenneske i hverdagen. Rent praktisk er jeg en del av ledelsen ved skolen, og jeg har jevnlige møter om skolens planer og drift sammen med rektor og den andre inspektøren, når den er til stede. Vi har også et økonomisk ansvar, og skal se til at de gitte rammene ikke overskrides. Helst bør vi gå i null. Hverdagene går også ofte med i ulike møter med andre aktører som PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), barnevern, samarbeidsmøter med andre skoler og kommunens administrasjon. Av og til er jeg også borte i forbindelse med kurs. Jeg er også med ved ansettelser ved skolen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– En undervisningsinspektør har lærerutdanning som utgangspunkt, og flere og flere steder krever i tillegg lederutdanning. Jeg har foreløpig bare lærerutdanning, men har planer om å gå rektorskolen. Jeg fikk denne stillingen fordi jeg allerede har ledererfaring som rektor og har vikariert som inspektør. En undervisningsinspektør bør i tillegg ha bra kapasitet. Til tider må man sy sammen ganske mange krevende oppgaver, spesielt ved oppstart på høsten og på våren, da mye av planene for neste skoleår skal legges.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Å være undervisningsinspektør passer ikke for en person som er usikker på om han eller hun har lyst. Om man ikke er sikker, må man ikke ha en slik jobb. Den krever at man er "på" nesten hele døgnet. 

undervisningsinspektor2_ehmurvold.jpg

Oppgavene er mange for undervisningsinspektør Torbjørn Vassli ved Saksvik skole.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker egentlig det meste, men det beste er nok å få være med å tilrettelegge for en god hverdag for både barn og voksne.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det må være når det oppstår intriger og personalkonflikter. Det er heldigvis sjelden.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale at du har jobbet noen år som lærer før du søker jobb som undervisningsinspektør. Det er en fordel å ha vært på gulvet, og vet hva som foregår før du går inn i en slik oppgave. Men alle klarer det nok om man har lyst. Samtidig er det en fordel om man er løsningsorientert, har bra kapasitet og er tålmodig.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– En undervisningsinspektør kan alltids bli lærer igjen. Samtidig får man nok med seg en del ledererfaring som kan være overførbar til andre bransjer. Selv har jeg ekstra kompetanse innen IKT, og ville nok sett for meg en stilling som IKT-konsulent om jeg skulle forsøkt noe annet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– I dag er snittlønnen i Malvik kommune for denne typen stilling på 650.000 kroner i årslønn. Lønnen kan variere etter hvilket ansvar man har, og i hvilken kommune man jobber.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det begynner å bli ganske ettertraktet å bli undervisningsinspektør. Har man lederutdanning i tillegg til lærerutdanning vil nok man stille sterkere.

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • Jeg vil anbefale at du har jobbet noen år som lærer før du søker jobb som undervisningsinspektør.
    • Har man lederutdanning i tillegg til lærerutdanning vil nok man stille sterkere.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser