× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Portrett av stipendiat Nikolai Holm på universitetet i Bodø

YrkesintervjuStipendiat favoritt ikon

Nikolai Holm jobber som stipendiat på Universitetet i Bodø.

Nikolai Holm
33 år
Stipendiat
Universitetet i Bodø
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er en nysgjerrig person som vil utvikle og jobbe videre med mitt fagfelt og forskningsinteresser. En stipendiatstilling, altså doktorgrad, i sosiologi var en perfekt mulighet til å gjøre det. Det er også fint å drive sitt eget prosjekt. Jeg har jobbet som forskningsassistent tidligere, men det er mye bedre å drive noe selv.

stipendiat_sc1_martinbrekkehjellestad.jpg

Nikolai Holm er på universitetet for å jobbe med et prosjekt.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En arbeidsdag for meg handler om å jobbe med et prosjekt som har flere deler, hvor det er fire mindre forskningsspørsmål som knyttes sammen. Derfor er arbeidet jeg gjør er varierende. Det er alltid noe å skrive; alltid noe å lese; alltid en ny oppgave. Nå holder jeg for eksempel på med å rekruttere folk til å gjøre intervjuer til prosjektet mitt. Det kan være en stor oppgave hvor det kreves mye tid og tålmodighet. Ikke alle har lyst til å delta, så man må ikke bli skuffet dersom det virker som det går dårlig noen ganger. At jobben har forskjellige oppgaver hjelper for å unngå å bli  lei.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Som sagt er disiplin viktig, og ikke minst motivasjon og interesse. Du må kunne takle stress når ikke alt går som planlagt. Du må ha en mastergrad-bakgrunn for å ta en ph.d.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Det kan være stressende å være stipendiat. Som sagt går det noen ganger ikke helt etter planen. Det gjelder bare å være ivrig og løse alle problemer som eventuelt skulle oppstå. 

stipendiat_sc2_martinbrekkehjellestad.jpg

Nikolai Holm ser etter bøker han har i hyllen på kontoret sitt.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker å drive mine egne prosjekt. Det er veldig greit at ikke noen skal veilede meg gjennom alt. 

Hva misliker du mest med yrket ditt?

– Av og til går ikke alt som planlagt, og da kan dagene virke stressende og vanskelig i en periode. Det jeg liker mest er også det jeg liker minst - alt er mitt ansvar. Gjør jeg en dårlig jobb, så kan jeg kun skylde på meg selv. 

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– De som har lyst til å gå videre med sin egen kunnskap, og vil bruke flere år på et prosjekt. Du må være motivert, ha god selvtillit og veldig lyst til å bidra. Vi forsker for å utvide verdenskunnskapen. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mulig å delta i flere ting på universitetet, for eksempel sitte i komiteen for et forskningsprosjekt, eller ha en byråkratisk rolle. Det er prosjekter du kan ha ved siden av som hjelper å skape en variasjon i jobben. Cirka ti prosent av stipendiatene her i Bodø holder på med noe sånt på siden.  

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen er ganske komfortabel, men så spørs det litt hvor du er stipendiat. Stipendiatene på NTNU tjener for eksempel litt mer. Lønnen her i Bodø er fortsatt cirka dobbelt så høy som i mitt hjemland, Canada. Jeg vil si rundt 3-400.000.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er litt vanskelig å svare på. Det spørs hvor du søker og hvilke karakterer du har. Jeg søkte for eksempel på en stipendiatstilling i Danmark, der det var to hundre søkere. På stillingen i Bodø var det ti–15 som søkte, så det kan være litt konkurranse.  

 

Tekst: Martin Brekke Hjellestad

    • Det jeg liker mest er også det jeg liker minst - alt er mitt ansvar.
    • Du må ha en mastergrad-bakgrunn for å ta en ph.d.

Yrkesbeskrivelser