× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
CNC- operatør Hanna Davidsen

YrkesintervjuCNC-operatør favoritt ikon

- Jeg freser og dreier deler i datastyrte maskiner, forteller Hanna når noen spør. Men ikke alle forstår helt hva jobben hennes innebærer.

Hanna Davidsen
18 år
CNC-operatør
Velle Utvikling i Tønsberg
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Valget var veldig tilfeldig. Jeg visste at jeg ville ta Tekniske og allmenne fag ( TAF). Underveis ble jeg tilbudt lærlingplass på denne fabrikken og takket ja med én gang. Det å bli CNC-operatør var et godt valg. CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control. Det er mye teori, tenking og programmering, og det er spennende å bruke teknologi til å styre en maskin. Jeg lager mye forskjellig og det er gøy å lese arbeidstegningene. 

img_8842.jpg

 Hanna Davidsen plotter inn det hun skal lage på CNC-maskinen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- Jeg jobber for Velle utvikling, som er Vestfolds største opplæringsbedrift. Vi starter dagen med et møte hvor vi har en gjennomgang av hvor vi er i produksjonen og hva som skal gjøres videre. Møtet er en arena der vi tar opp nye utfordringer og ber om råd fra dem som allerede har laget noe lignende. Jeg er fast på en type maskin som heter en CNC-styrt fresbenk.

Når jeg skal lage en ny komponent, starter jeg med å se på operasjonskortet og arbeidstegningen for å se hva jobben går ut på. Noen tegninger er kjempelette, andre er kompliserte. Jeg forsøker å visualisere de forskjellige arbeidsoperasjonene før jeg finner materiale. Noen ganger må de være sertifisert. Med nummeret på materialet kan jeg søke opp sertifikatet etter krav fra kunden. Noen materialer må jeg sage opp i passende stykker. Andre er ferdig skåret opp. Jeg finner riktig verktøy som er tilpasset komponenten jeg skal produsere. Jeg må også finne en måte å spenne opp biten i maskinen og ofte krever det flere oppspenn før en bit er ferdig. Jeg snur den i flere operasjoner.

Det er mye krefter i maskinen og komponenten må stå helt rett og sitte godt fast. Ellers flyr alt veggimellom. Jeg programmerer maskinen etter arbeidstegningen. Jeg kan plotte inn på datamaskinen på selve fresemaskinen, eller bruke et eksisterende program som er en mye enklere utvei. Det som er viktig å tenke på når jeg lager et program, er å tenke effektivitet og sikkerhet. Jeg simulerer programmet før jeg kjører gjennom og justerer underveis i demoprosessen. Det er mange toleranser, og ofte krever det at biten stemmer innenfor en hundredel av en millimeter. Derfor er det viktig å måle nøye på den første biten og kontrollmåle underveis i prosessen med  passende måleutstyr.

Akkurat nå lager jeg skruer, kroker og mange deler jeg ikke vet hva skal brukes til. Hvis tegningen er god, kan jeg fint lage ting jeg ikke vet hva er. Men det er bedre å lage det jeg forstår. Delene kan være hemmelige. Noen dager rekker jeg ikke å lage en eneste del fordi de er kompliserte og store. I serieproduksjon kan jeg lage cirka 200 deler per dag.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- Jeg tar Tekniske og allmenne fag som både gir fagbrev og studiekompetanse i et fireårig løp. Det er en kombinasjon av skole og utdanning i bedrift. Etter fire år er jeg ferdig CNC-operatør fordi lærlingtiden er innbakt i TAF. En annen måte å bli CNC-operatør på, er å gå Teknikk og industriell produksjon (TIP). To år skole og to år i lære i bedrift fører til fagbrev. Dette er ikke en jobb du gjør uten å ha fagbrev. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

- Er du ikke supernøyaktig og tålmodig, så passer ikke yrket. Ting kan ta lang tid.

img_8863.jpg

Det er mye jobb med en liten komponent, sier Hanna Davidsen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

- Når jeg får til det jeg har sett for meg, og lager noe som kanskje ikke er laget før, kjenner jeg lykken ved å være med og utvikle noe nytt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

- Når ting ikke stemmer. Jeg kan få tegninger som ikke er nøyaktige og det er frustrerende. Det er heller ikke en god følelse når jeg ødelegger noe dyrt.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

- Du må være praktisk anlagt og trives med å få ting gjennomført. Det er viktig å se og forstå hele prosessen. Du må være fullt bevegelig og være i vanlig fysisk form.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

- Min plan er å gå videre og bli ingeniør i kybernetikk og robotikk. Mange velger også å bli maskiningeniør, gjerne via Y-veien. Du kan jobbe på alle verksteder som har CNC-styrte maskiner. Det vil si i offshore, olje, bil, verktøy, trevareindustri, med klokker og i industri som trenger spesialkomponenter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Begynnerlønn er cirka 400 000 og noen tjener 600 000 med lang ansiennitet.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Jeg tror de er veldig gode. Norge lager mye som er knyttet til olje og hav. Spesielt på Vestlandet er det mange arbeidsplasser. I Oslo er det ikke så mange. Du må være villig til å flytte dit jobben er.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Etter fire år er jeg ferdig CNC-operatør fordi lærlingtiden er innbakt i Tekniske og allmenne fag (TAF).
    • Å lage noe som kanskje ikke er produsert før gjør meg glad. Jeg er med på å utvikle noe nytt.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser