× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Trafikkbetjent (parkering)
Yrkesskildring

Trafikkbetjent (parkering)

favoritt ikon

Trafikkbetjenter jobber med trafikksikkerhet og parkering.

En trafikkbetjent jobber med å kontrollere at kjøretøy er lovlig og riktig parkert etter vegtrafikkloven, trafikkreglene og parkeringsforskriften.

Yrket kalles også parkeringsvakt. Det er vanlig å bruke tittelen trafikkbetjent på offentlig ansatte og parkeringsvakt for ansatte i private bedrifter. Dette fordi det er forskjell på hvilken myndighet de har rett til å utøve.

Som trafikkbetjent har du fastsatte ruter du kontrollerer, både til fots og med bil. Ulike ferdsels- og parkeringssoner kan ha forskjellige regler, for eksempel private veier, parkeringsanlegg tilknyttet boligblokker eller kjøpesenter og reserverte p-plasser.

Vanlige arbeidsoppgaver for en trafikkbetjent/parkeringsvakt:

  • kontrollere parkerte kjøretøy
  • kontrollere leveringsplasser ved skoler og at parker eller friluftsområder ikke benyttes til parkering
  • informere og veilede publikum
  • bistå publikum med fjerning av ulovlig parkerte eller hensatte kjøretøy
  • skrive ut kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr ved avvik/ulovlig parkering
  • drift av parkeringsanlegg
  • service og vedlikehold av parkeringsautomater
  • kontrollere at fortau er fri for hinder (f.eks. butikkskilt) for blinde og svaksynte

Trafikkbetjenter som er ansatt i det offentlige (ansatt i en kommune), kan også ha delegert politimyndighet. Det betyr at de for eksempel håndhever ansvaret gårdeiere er pålagt for snømåking og strøing av fortau. 

Som trafikkbetjent må du være forberedt på å jobbe turnus. Det vil være en fordel å være godt kjent i området du har ansvar for.

 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Trafikkbetjenter/parkeringsvakter kan jobbe i private parkeringsselskaper eller i en kommune. Større virksomheter, som for eksempel kjøpesenter og alpinsenter, kan ha egne parkeringsvakter ansatt.

Personlege eigenskapar

Som trafikkbetjent bør du være ansvarsbevisst, nøyaktig og selvstendig. Du må være serviceinnstilt, samtidig som du må kunne være bestemt når situasjonen krever det. Du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig.

Utdanning

Det finnes ingen formell utdanning for å bli trafikkbetjent. Noen arbeidsgivere krever for eksempel vekterkurs og at du har førerkort.

For å utføre kontrolltjeneste med vilkårsparkering, må du ha gjennomført og bestått godkjent opplæring. Opplæringen er både teoretisk og praktisk og har en varighet på minst 70 skoletimer. Opplæringen er regulert i parkeringsforskriften. Les mer om opplæring hos Statens vegvesen

 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Alle sektorer
957 personer
275 personer
682 personer
Ca 215 kr
Ca 219 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
35 410 kr
34 790 kr
418 920 kr
424 920 kr
417 480 kr
Ca 215 kr
Ca 219 kr
Ca 215 kr
35 030 kr
35 410 kr
35 030 kr
420 360 kr
424 920 kr
420 360 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
35 120 kr
34 780 kr
35 250 kr
421 440 kr
417 360 kr
423 000 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
36 390 kr
35 530 kr
36 730 kr
436 680 kr
426 360 kr
440 760 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Alle sektorer
4 095 personer
1 635 personer
2 460 personer
Ca 188 kr
Ca 184 kr
Ca 192 kr
30 530 kr
29 830 kr
31 050 kr
366 360 kr
357 960 kr
372 600 kr
Ca 188 kr
Ca 184 kr
Ca 192 kr
30 530 kr
29 830 kr
31 050 kr
366 360 kr
357 960 kr
372 600 kr
Ca 193 kr
Ca 188 kr
Ca 196 kr
31 230 kr
30 480 kr
31 770 kr
374 760 kr
365 760 kr
381 240 kr
Ca 193 kr
Ca 188 kr
Ca 196 kr
31 540 kr
30 650 kr
32 170 kr
378 480 kr
367 800 kr
386 040 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Kommunal
324 personer
128 personer
196 personer
Ca 235 kr
Ca 231 kr
Ca 236 kr
38 030 kr
37 500 kr
38 300 kr
456 360 kr
450 000 kr
459 600 kr
Ca 235 kr
Ca 231 kr
Ca 236 kr
38 160 kr
37 540 kr
38 510 kr
457 920 kr
450 480 kr
462 120 kr
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 233 kr
37 400 kr
36 820 kr
37 780 kr
448 800 kr
441 840 kr
453 360 kr
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 233 kr
38 390 kr
37 600 kr
38 910 kr
460 680 kr
451 200 kr
466 920 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Kommunal
1 418 personer
778 personer
640 personer
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 330 kr
30 970 kr
31 820 kr
375 960 kr
371 640 kr
381 840 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 330 kr
30 970 kr
31 820 kr
375 960 kr
371 640 kr
381 840 kr
Ca 202 kr
Ca 200 kr
Ca 205 kr
32 720 kr
32 340 kr
33 230 kr
392 640 kr
388 080 kr
398 760 kr
Ca 202 kr
Ca 200 kr
Ca 205 kr
32 910 kr
32 490 kr
33 470 kr
394 920 kr
389 880 kr
401 640 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Privat
616 personer
144 personer
472 personer
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
32 670 kr
32 710 kr
32 670 kr
392 040 kr
392 520 kr
392 040 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
32 810 kr
32 710 kr
33 000 kr
393 720 kr
392 520 kr
396 000 kr
Ca 207 kr
Ca 202 kr
Ca 209 kr
33 600 kr
32 790 kr
33 850 kr
403 200 kr
393 480 kr
406 200 kr
Ca 207 kr
Ca 202 kr
Ca 209 kr
35 050 kr
33 520 kr
35 520 kr
420 600 kr
402 240 kr
426 240 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Privat
2 597 personer
842 personer
1 755 personer
Ca 185 kr
Ca 176 kr
Ca 190 kr
30 040 kr
28 440 kr
30 740 kr
360 480 kr
341 280 kr
368 880 kr
Ca 185 kr
Ca 176 kr
Ca 190 kr
30 040 kr
28 440 kr
30 740 kr
360 480 kr
341 280 kr
368 880 kr
Ca 186 kr
Ca 174 kr
Ca 192 kr
30 150 kr
28 260 kr
31 040 kr
361 800 kr
339 120 kr
372 480 kr
Ca 186 kr
Ca 174 kr
Ca 192 kr
30 540 kr
28 450 kr
31 520 kr
366 480 kr
341 400 kr
378 240 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Frisør klipper kunde.

Frisør

Som frisør klipper og stylar du kundar. Du kan også gi råd og rettleiing om hårfasongar og produkt.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Marknadsførings­konsulent

Ein marknadsførings­konsulent ut­arbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren sørger for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Ein advokat­sekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

Blomster­dekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.