× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Trafikkbetjent (parkering)
Yrkesskildring

Trafikkbetjent (parkering)

favoritt ikon

Trafikkbetjenter jobber med trafikksikkerhet og parkering.

En trafikkbetjent jobber med å kontrollere at kjøretøy er lovlig og riktig parkert etter vegtrafikkloven, trafikkreglene og parkeringsforskriften.

Yrket kalles også parkeringsvakt. Det er vanlig å bruke tittelen trafikkbetjent på offentlig ansatte og parkeringsvakt for ansatte i private bedrifter. Dette fordi det er forskjell på hvilken myndighet de har rett til å utøve.

Som trafikkbetjent har du fastsatte ruter du kontrollerer, både til fots og med bil. Ulike ferdsels- og parkeringssoner kan ha forskjellige regler, for eksempel private veier, parkeringsanlegg tilknyttet boligblokker eller kjøpesenter og reserverte p-plasser.

Vanlige arbeidsoppgaver for en trafikkbetjent/parkeringsvakt:

  • kontrollere parkerte kjøretøy
  • kontrollere leveringsplasser ved skoler og at parker eller friluftsområder ikke benyttes til parkering
  • informere og veilede publikum
  • bistå publikum med fjerning av ulovlig parkerte eller hensatte kjøretøy
  • skrive ut kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr ved avvik/ulovlig parkering
  • drift av parkeringsanlegg
  • service og vedlikehold av parkeringsautomater
  • kontrollere at fortau er fri for hinder (f.eks. butikkskilt) for blinde og svaksynte

Trafikkbetjenter som er ansatt i det offentlige (ansatt i en kommune), kan også ha delegert politimyndighet. Det betyr at de for eksempel håndhever ansvaret gårdeiere er pålagt for snømåking og strøing av fortau. 

Som trafikkbetjent må du være forberedt på å jobbe turnus. Det vil være en fordel å være godt kjent i området du har ansvar for.

 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Trafikkbetjenter/parkeringsvakter kan jobbe i private parkeringsselskaper eller i en kommune. Større virksomheter, som for eksempel kjøpesenter og alpinsenter, kan ha egne parkeringsvakter ansatt.

Personlege eigenskapar

Som trafikkbetjent bør du være ansvarsbevisst, nøyaktig og selvstendig. Du må være serviceinnstilt, samtidig som du må kunne være bestemt når situasjonen krever det. Du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig.

Utdanning

Det finnes ingen formell utdanning for å bli trafikkbetjent. Noen arbeidsgivere krever for eksempel vekterkurs og at du har førerkort.

For å utføre kontrolltjeneste med vilkårsparkering, må du ha gjennomført og bestått godkjent opplæring. Opplæringen er både teoretisk og praktisk og har en varighet på minst 70 skoletimer. Opplæringen er regulert i parkeringsforskriften. Les mer om opplæring hos Statens vegvesen

 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Alle sektorer
3 773 personer
1 442 personer
2 331 personer
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 188 kr
29 950 kr
29 180 kr
30 510 kr
359 400 kr
350 160 kr
366 120 kr
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 188 kr
29 950 kr
29 180 kr
30 510 kr
359 400 kr
350 160 kr
366 120 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
Ca 192 kr
30 510 kr
29 650 kr
31 100 kr
366 120 kr
355 800 kr
373 200 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
Ca 192 kr
30 810 kr
29 800 kr
31 490 kr
369 720 kr
357 600 kr
377 880 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Alle sektorer
939 personer
288 personer
651 personer
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
34 100 kr
34 240 kr
34 070 kr
409 200 kr
410 880 kr
408 840 kr
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
34 240 kr
34 240 kr
34 320 kr
410 880 kr
410 880 kr
411 840 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
Ca 211 kr
34 050 kr
33 900 kr
34 110 kr
408 600 kr
406 800 kr
409 320 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
Ca 211 kr
35 370 kr
34 660 kr
35 680 kr
424 440 kr
415 920 kr
428 160 kr
Sikkerhetsarbeider
Kommunal
1 630 personer
863 personer
767 personer
Ca 207 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
33 550 kr
32 500 kr
34 300 kr
402 600 kr
390 000 kr
411 600 kr
Ca 207 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
33 550 kr
32 500 kr
34 300 kr
402 600 kr
390 000 kr
411 600 kr
Ca 203 kr
Ca 198 kr
Ca 208 kr
32 890 kr
32 140 kr
33 670 kr
394 680 kr
385 680 kr
404 040 kr
Ca 203 kr
Ca 198 kr
Ca 208 kr
33 280 kr
32 410 kr
34 180 kr
399 360 kr
388 920 kr
410 160 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Kommunal
1 324 personer
738 personer
586 personer
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 188 kr
30 190 kr
30 110 kr
30 510 kr
362 280 kr
361 320 kr
366 120 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 188 kr
30 190 kr
30 110 kr
30 510 kr
362 280 kr
361 320 kr
366 120 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 280 kr
30 960 kr
31 710 kr
375 360 kr
371 520 kr
380 520 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 440 kr
31 100 kr
31 880 kr
377 280 kr
373 200 kr
382 560 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Kommunal
306 personer
125 personer
181 personer
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 300 kr
35 460 kr
36 780 kr
435 600 kr
425 520 kr
441 360 kr
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 410 kr
35 490 kr
36 960 kr
436 920 kr
425 880 kr
443 520 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
35 640 kr
34 950 kr
36 120 kr
427 680 kr
419 400 kr
433 440 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
36 430 kr
35 540 kr
37 060 kr
437 160 kr
426 480 kr
444 720 kr
Sikkerhetsarbeider
Privat
3 008 personer
855 personer
2 153 personer
Ca 189 kr
Ca 181 kr
Ca 192 kr
30 660 kr
29 320 kr
31 120 kr
367 920 kr
351 840 kr
373 440 kr
Ca 189 kr
Ca 181 kr
Ca 192 kr
30 660 kr
29 320 kr
31 120 kr
367 920 kr
351 840 kr
373 440 kr
Ca 194 kr
Ca 185 kr
Ca 197 kr
31 360 kr
30 050 kr
31 880 kr
376 320 kr
360 600 kr
382 560 kr
Ca 194 kr
Ca 185 kr
Ca 197 kr
32 290 kr
30 510 kr
33 000 kr
387 480 kr
366 120 kr
396 000 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Privat
2 382 personer
693 personer
1 689 personer
Ca 182 kr
Ca 174 kr
Ca 187 kr
29 520 kr
28 160 kr
30 250 kr
354 240 kr
337 920 kr
363 000 kr
Ca 182 kr
Ca 174 kr
Ca 187 kr
29 520 kr
28 160 kr
30 250 kr
354 240 kr
337 920 kr
363 000 kr
Ca 184 kr
Ca 173 kr
Ca 190 kr
29 870 kr
27 950 kr
30 700 kr
358 440 kr
335 400 kr
368 400 kr
Ca 184 kr
Ca 173 kr
Ca 190 kr
30 270 kr
28 110 kr
31 200 kr
363 240 kr
337 320 kr
374 400 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Privat
626 personer
162 personer
464 personer
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 090 kr
31 820 kr
32 330 kr
385 080 kr
381 840 kr
387 960 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 270 kr
31 820 kr
32 720 kr
387 240 kr
381 840 kr
392 640 kr
Ca 205 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
33 190 kr
33 070 kr
33 230 kr
398 280 kr
396 840 kr
398 760 kr
Ca 205 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
34 780 kr
33 950 kr
35 070 kr
417 360 kr
407 400 kr
420 840 kr
Sikkerhetsarbeider
Alle sektorer
4 712 personer
1 730 personer
2 982 personer
Ca 194 kr
Ca 188 kr
Ca 197 kr
31 380 kr
30 390 kr
31 870 kr
376 560 kr
364 680 kr
382 440 kr
Ca 194 kr
Ca 188 kr
Ca 197 kr
31 380 kr
30 390 kr
31 870 kr
376 560 kr
364 680 kr
382 440 kr
Ca 197 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
31 980 kr
31 140 kr
32 470 kr
383 760 kr
373 680 kr
389 640 kr
Ca 197 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 700 kr
31 500 kr
33 400 kr
392 400 kr
378 000 kr
400 800 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold