× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Resepsjonist på hotell
Yrkesskildring

Hotell­med­arbeider

favoritt ikon

En hotellmedarbeider jobber på et hotell og kan ha mange ulike arbeidsoppgaver.

Det er mange forskjellige yrker på et hotell. Les mer om:

Felles for alle yrker på et hotell, er at man bidrar til driften av hotellet og jobber for å gi hotellets gjester et best mulig opphold.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

En hotellmedarbeider jobber på hotell. 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Hotellsjef
Heltid
Alle sektorer
639 personer
287 personer
352 personer
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 850 kr
44 770 kr
44 900 kr
538 200 kr
537 240 kr
538 800 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 850 kr
44 770 kr
44 900 kr
538 200 kr
537 240 kr
538 800 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
49 070 kr
47 570 kr
50 290 kr
588 840 kr
570 840 kr
603 480 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
49 240 kr
47 660 kr
50 530 kr
590 880 kr
571 920 kr
606 360 kr
Hotellsjef
Heltid
Privat
639 personer
287 personer
352 personer
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 850 kr
44 770 kr
44 900 kr
538 200 kr
537 240 kr
538 800 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 850 kr
44 770 kr
44 900 kr
538 200 kr
537 240 kr
538 800 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
49 070 kr
47 570 kr
50 290 kr
588 840 kr
570 840 kr
603 480 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
49 240 kr
47 660 kr
50 530 kr
590 880 kr
571 920 kr
606 360 kr
Hotellresepsjonist
Heltid
Alle sektorer
3 818 personer
2 493 personer
1 325 personer
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
31 230 kr
31 190 kr
31 300 kr
374 760 kr
374 280 kr
375 600 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
31 230 kr
31 190 kr
31 300 kr
374 760 kr
374 280 kr
375 600 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
31 850 kr
31 900 kr
31 750 kr
382 200 kr
382 800 kr
381 000 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
32 080 kr
32 120 kr
32 000 kr
384 960 kr
385 440 kr
384 000 kr
Hotellresepsjonist
Deltid
Alle sektorer
6 966 personer
4 792 personer
2 174 personer
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 182 kr
29 230 kr
29 130 kr
29 530 kr
350 760 kr
349 560 kr
354 360 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 182 kr
29 230 kr
29 130 kr
29 530 kr
350 760 kr
349 560 kr
354 360 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 181 kr
29 160 kr
29 050 kr
29 400 kr
349 920 kr
348 600 kr
352 800 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 181 kr
29 300 kr
29 170 kr
29 570 kr
351 600 kr
350 040 kr
354 840 kr
Hotellresepsjonist
Heltid
Privat
3 799 personer
2 479 personer
1 320 personer
Ca 193 kr
Ca 192 kr
Ca 193 kr
31 200 kr
31 150 kr
31 280 kr
374 400 kr
373 800 kr
375 360 kr
Ca 193 kr
Ca 192 kr
Ca 193 kr
31 200 kr
31 150 kr
31 280 kr
374 400 kr
373 800 kr
375 360 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
31 810 kr
31 870 kr
31 690 kr
381 720 kr
382 440 kr
380 280 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
32 040 kr
32 090 kr
31 930 kr
384 480 kr
385 080 kr
383 160 kr
Hotellresepsjonist
Deltid
Privat
6 918 personer
4 755 personer
2 163 personer
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 182 kr
29 230 kr
29 130 kr
29 530 kr
350 760 kr
349 560 kr
354 360 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 182 kr
29 230 kr
29 130 kr
29 530 kr
350 760 kr
349 560 kr
354 360 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 181 kr
29 110 kr
28 990 kr
29 380 kr
349 320 kr
347 880 kr
352 560 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 181 kr
29 250 kr
29 110 kr
29 550 kr
351 000 kr
349 320 kr
354 600 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Heltid
Alle sektorer
4 602 personer
1 995 personer
2 607 personer
Ca 236 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
38 300 kr
35 220 kr
40 970 kr
459 600 kr
422 640 kr
491 640 kr
Ca 236 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
38 350 kr
35 220 kr
41 370 kr
460 200 kr
422 640 kr
496 440 kr
Ca 240 kr
Ca 223 kr
Ca 253 kr
38 890 kr
36 080 kr
41 040 kr
466 680 kr
432 960 kr
492 480 kr
Ca 240 kr
Ca 223 kr
Ca 253 kr
40 090 kr
36 650 kr
42 730 kr
481 080 kr
439 800 kr
512 760 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Deltid
Alle sektorer
4 747 personer
3 205 personer
1 542 personer
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
29 860 kr
29 940 kr
29 460 kr
358 320 kr
359 280 kr
353 520 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
29 860 kr
29 940 kr
29 460 kr
358 320 kr
359 280 kr
353 520 kr
Ca 189 kr
Ca 190 kr
Ca 187 kr
30 600 kr
30 740 kr
30 320 kr
367 200 kr
368 880 kr
363 840 kr
Ca 189 kr
Ca 190 kr
Ca 187 kr
30 760 kr
30 870 kr
30 550 kr
369 120 kr
370 440 kr
366 600 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Heltid
Privat
4 520 personer
1 940 personer
2 580 personer
Ca 236 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
38 310 kr
35 090 kr
41 000 kr
459 720 kr
421 080 kr
492 000 kr
Ca 236 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
38 350 kr
35 090 kr
41 390 kr
460 200 kr
421 080 kr
496 680 kr
Ca 240 kr
Ca 222 kr
Ca 254 kr
38 900 kr
36 010 kr
41 090 kr
466 800 kr
432 120 kr
493 080 kr
Ca 240 kr
Ca 222 kr
Ca 254 kr
40 110 kr
36 570 kr
42 780 kr
481 320 kr
438 840 kr
513 360 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Deltid
Privat
4 609 personer
3 105 personer
1 504 personer
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
29 800 kr
29 900 kr
29 410 kr
357 600 kr
358 800 kr
352 920 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
29 800 kr
29 900 kr
29 410 kr
357 600 kr
358 800 kr
352 920 kr
Ca 189 kr
Ca 189 kr
Ca 187 kr
30 550 kr
30 670 kr
30 290 kr
366 600 kr
368 040 kr
363 480 kr
Ca 189 kr
Ca 189 kr
Ca 187 kr
30 710 kr
30 790 kr
30 520 kr
368 520 kr
369 480 kr
366 240 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken