× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Portrett Charlotte Sletten Bjorå botaniker

YrkesintervjuBotaniker favoritt ikon

Botaniker Charlotte Sletten Bjorå synes det er kult å kunne reise til nye steder i verden på feltarbeid.

Charlotte Sletten Bjorå
43 år
Botaniker
Naturhistorisk museum, Oslo
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ble interessert i planter ganske tidig. Med en mor fra Sveits ble jeg fascinert av de forskjellige plantene som fantes der og ikke i Norge, – og omvendt. Da jeg skulle velge studieretning på universitetet ble det naturlig for meg å velge biologi og botanikk. I tillegg var jeg redd for å ende opp med en jobb på et kontor, for jeg ville helst være mest mulig ute i arbeidshverdagen.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– I denne jobben varierer arbeidsoppgavene veldig. Det er alltid et sted i verden det er vår, så det er alltid et sted å reise til. Det er det kule med å være botaniker. Jeg er mye ute på reise, enten på feltarbeid eller på konferanser over hele verden. Når jeg er i feltarbeid tar jeg for eksempel bladprøver med hjem for å ta DNA-analyse, så jeg jobber på mange måter som en etterforsker. Plantene som ligger her på museet kommer ikke ferdig presset til oss, så de må vi hente selv. Så jeg får oppleve unike steder i verden. Det er jo i tropiske strøk det finnes flest ulike plantearter så det blir mye reising. Som botaniker i vesten har du nesten et ansvar for å ta vare på dette, ettersom det ikke finnes så mange eksperter i tropiske strøk der det finnes flest uoppdagede plantearter. Andre dager kan jeg jobbe her på museet med å lage nye utstillinger, ta imot klasser eller undervise universitetsstudenter. Jeg blir også ofte kontaktet av personer som har spist eller kommet borti en plante, så da er det spennende å finne ut om den er giftig eller ikke. Noen ganger er det faktisk litt for spennende!

img_0024.jpg

Botaniker Charlotte Sletten Bjorå strekker hendene sine mot ei plante som er i den botaniske hagen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Grunnutdanningen for botanikere er en bachelorgrad i biologi. Jeg tok også hovedfag i botanisk økologi, noe som tilsvarer en mastergrad i dag. Etter mastergraden tok jeg praktisk-pedagogisk utdanning, fordi jeg kunne tenke meg å jobbe som lærer, for det er også et veldig variert yrke. Dragningen mot afrikanske planter ble imidlertid for sterk, så da tok jeg en doktorgrad i systematisk botanikk.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jeg tror dette yrket kan passe de fleste fordi faget er så variert. Men du må like å være ute. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Som botaniker får jeg være med på ekskursjoner jeg aldri hadde ville fått gjennomført ellers. Jeg har opplevd så utrolig mye som jeg ikke tenkte at jeg skulle oppleve selv da jeg tok utdannelsen.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Jeg jubler ikke så voldsomt når de største bunkene fra eksamen kommer. 

img_0019.jpg

Botaniker Charlotte Sletten Bjorå viser fram ei plante i botanisk hage.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Jeg tror veldig mange kan ha glede av faget, for det er et mangfoldig yrke. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som botaniker har du mange muligheter. Du kan for eksempel jobbe med teoretisk tilnærming eller modellering av planter. Mange jobber innen forvaltning eller skolesektoren.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det vil variere. Her jeg jobber ligger det på rundt 500.000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Vi opplever at mange botanikere går av med pensjon og at etterspørselen av folk er stor, så jeg vil si at det er gode muligheter for å få jobb.
 

Tekst: Hedda Berge 

    • Jeg tror yrket kan passe de fleste fordi faget er så variert.
    • Jeg er mye ute på reise i jobben – på feltarbeid eller på konferanser.
    • Du må ta en bachelorgrad i biologi for å bli botaniker.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser