× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Guro Hjulstad foran en skisse av Osebergskipet. – Det må bevares som vår kanskje viktigste kulturarv, sier konservatoren.

YrkesintervjuKonservator favoritt ikon

Guro Hjulstads jobb er å bevare verdens mest omfangsrike samling av tregjenstander fra vikingtiden.

Guro Hjulstad
43 år
Konservator
Kulturhistorisk museum – prosjekt «Saving Oseberg». Seksjon for samlingsforvaltning.
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ville jobbe med noe praktisk, og jeg ville kunne se resultater av arbeidet mitt. Siden jeg er veldig historieinteressert så bestemte jeg meg for å bli konservator og komme nærmere det som skjedde i fortiden. Etter 15 år i jobben ved Kulturhistorisk Museum blir jeg stadig forbauset over hva jorden skjuler. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber nå på prosjektet «Saving Oseberg» som er å se på gjenstandene fra Oseberggraven. Etter utgraving i 1904 ble de mest nedbrutte gjenstander konservert med såkalte alunsalter. I ettertid viser det seg at tregjenstandene fra Osebergfunnet er i dårlig stand på grunn av konserveringsmetodene som ble brukt for hundre år siden. Nå forsøker vi å finne måter for å forstå nedbrytingen og se om det er mulig med rekonservering. Jeg jobber med forebyggende konservering, som betyr å studere hvordan klima og lys påvirker gjenstandene. Blant annet ser jeg på støvproblematikken på museet, og forsøker å finne metoder for å forhindre at støv legger seg på gjenstandene. Per i dag må vi støvsuge skipet årlig og det er ikke noe sjakktrekk med tanke på sårbarheten til skipene. I «Saving Oseberg» jobber vi også med å finne et nytt støttesystem til skipene. Det som er i dag er vinglete og langt ifra godt nok. Jeg har mange møter i løpet av dag og vi på museet jobber tverrfaglig for å finne nye løsninger. Hovedoppgaven min er å ta vare på gjenstandene i museumssamlingen. Det finnes ikke et tilsvarende skip noen steder i verden, og jeg føler jeg har et viktig ansvar. En annen del av jobben er å bidra med planleggingsarbeid til et splitter nytt museum. 

img_7437.jpg

Guro Hjulstad studerer støvet som er et miljøproblem for et eldgammelt og skjørt vikingskip.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har mellomfag i etnologi med nordisk vikingtid og middelalder, og kunsthistorie som støttefag. Deretter tok jeg det som den gangen hadde navnet storfag i objektskonservering, men det finnes ikke lenger for i dag tilsvarer det en mastergrad. Så fikk jeg en praksisplass på kulturhistorisk museum og har vært fast ansatt siden 2006. Noen av oss som tok storfag tar nå en prosjektbasert master for å oppgradere utdanningen. I dag tar du en bachelor i enten etnologi eller kunsthistorie, og i tillegg en del fag som er konserveringsrettet. Deretter tar du en master i konservering.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du veldig rastløs og vil ha raske resultater så passer ikke dette yrket. Jeg har for eksempel puslet sammen et glass bestående av over 100 Skår. Det tok meg rundt 80 timer å sette bitene sammen. Snarveier er et ikke-ord i dette yrket.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg elsker å jobbe med fantastiske gjenstander, komme tett på fortiden og finne nye vinklinger.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det gamle museet er tungvint. Å få ting gjort, for eksempel å flytte gjenstander, eller få gjenstander inn og ut av utstillingen er tungvint. Bygningen fra 1926 er fantastisk flott, men veldig tungvint.  

img_7458.jpg

Guro Hjulstad foran vikingskipsbygningen, som hun jobber i, men hun er ikke glad i det upraktiske ved bygningen i kampen for å bevare vår viktigste historiske arv.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du kommer langt med å ha en interesse for og et engasjement i historie. Eller en fascinasjon av det å bevare/konservere.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Museer er den viktigste arbeidsgiveren i Norge, men det finnes også jobber som rådgiver hos riksantikvaren eller i kulturrådet. Du kan også jobbe med undervisning og eller forskning. Som malerikonservator er det et marked for å være selvstendig næringsdrivende.  

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg antar at lønnen ligger et sted rett rundt 450.000 til 550.000. Lønnen varierer med ansiennitet og arbeidsgiver.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er ofte prosjektstillinger, og de første årene må du oftest belage deg på det. Da jeg begynte sa folk at jeg bare kunne drømme om å få fast stilling! Det fikk jeg ganske fort. Det er ikke mange stillinger i landet og heller ikke mange som blir utdannet. Det står i forhold til hverandre, men du må være villig til å flytte på deg, ta engasjementer og kanskje også jobbe utenlands før du får fast stilling.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Vi jobber for å forstå nedbrytingen og se om det er mulig med rekonservering.
    • Snarveier er et ikke ord i dette yrket.
    • Det finnes ikke tilsvarende skip i hele verden og jeg føler jeg har et viktig ansvar.

Yrkesbeskrivelser