× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Mye er automatisert, men det er fortsatt mye manuelt arbeid for vaskerioperatør Eiliv Grostad.

YrkesintervjuVaskerioperatør favoritt ikon

Praktiske arbeidsoppgaver og kort arbeidsvei var utslagsgivende for at Eiliv Grostad søkte seg jobb som vaskerioperatør.

Eiliv Grostad
53 år
Vaskerioperatør
Storvask AS, Agdenes.
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg liker praktisk arbeid, og har alltid hatt ulike praktiske jobber. Kort reisevei til jobben var også av betydning for meg da jeg søkte jobb som vaskerioperatør for 20 år siden. Jeg har bare én kilometer til jobb. Det er et godt arbeidsmiljø her hvor jeg jobber, og det betyr mer enn hva arbeidsoppgavene går ut på. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– På vaskeriet her mottar vi sengetøy og uniformer fra helseinstitusjoner og hotell. Hver dag kommer 4–5 lastebiler med tøy som skal vaskes. Mengden varierer etter sesong og behov. Vaskeriet er delt i ren og uren side. Vi bytter noe på hvor vi er plassert, men stort sett er jeg på uren side. Her må vi være nøye på bruk og verneutstyr og desinfeksjon, ettersom det kan følge med smitte fra uniformer og sengetøy fra helseinstitusjonene. Hovedoppgaven min er å styre vaskeprosessen. Dette går for det meste automatisk. Alt skittent tøy sluses inn i rør, før det vaskes og havner på ren side. Hvert rør tar 50 kilo tøy, og i løpet av et døgn vasker vi ti tonn med tøy. Vaskeprosessen styres via et datasystem, og alle som jobber her har opplæring i bruk av dette. I tillegg kan vi få støtte av en dataansvarlig på huset. Selv om det meste er automatisert, foregår en del sortering og oppgaver manuelt. Det kan være mottak av vogner til bilene, eller bretting av skjorter. I sorteringen må vi for eksempel være obs på penner i lommene på helseuniformene. Om ikke disse blir fjernet, kan det hende hele vasken må klores.

vaskerioperator2_ehmurvold.jpg

Vaskerioperatør Eiliv Grostad sorterer mye av tøyet manuelt.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det er mulig å ta fagbrev som vaskerioperatør, men det er ikke vanlig her hos oss. For å ta fagbrevet må du gå teknikk og industriell produksjon på videregående skole, før du blir lærling i vaskerifaget i tre år. Her hos oss får alle som begynner ei uke med opplæring. Det er ikke krav til annen utdanning. Med automatiseringen av arbeidet kan jobben bli mer utfordrende for noen. Men dette kommer med erfaring. Det viktigste er at du kommer deg opp om morgenen og møter i rett tid på jobb. I tillegg er det en stor fordel å ha bra fysikk. Arbeidet kan være tungt.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Vi er en IA(inkluderende arbeidsliv)- bedrift, og har erfaring med å tilpasse arbeidsoppgaver etter behov og kompetanse. Jobben passer nok likevel ikke i lengden om du har svak fysikk. Selv om vi er bevisste på ergonomi og gode arbeidsforhold, er det en slitasjejobb.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg er sosial, og trives godt med å ha folk rundt meg. Jeg liker også praktiske oppgaver og ulike reparasjoner når det er behov for det.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg liker minst når det bli datatrøbbel.

vaskerioperator3_ehmurvold.jpg

Vaskerioperatør Eiliv Grostad overvåker vaskeprosessen på data.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Dette passer for dem som ikke er så kresen på arbeidsoppgavene. De fleste operatørene rullerer på arbeidsoppgavene, men det kan likevel bli ganske ensformig jobbing. Du må ikke være så nøye på det du gjør. Du bør også ha god fysikk. Et godt arbeidsmiljø gjør likevel at jeg trives, og i tillegg har jeg mange hobbyer på privaten.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– For vaskerioperatører er det nok mulig å søke seg jobb innen industri som har behov for ufaglært arbeidskraft. Selv kunne jeg nok jobbet på anleggsvirksomhet, eller med trelast. Det gjorde jeg også før. I tillegg driver jeg med sau hjemme på småbruket mitt.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Dette er et lavlønnsyrke, og timelønna ligger på rundt 200 kroner timen. Da har du mellom 350.000 og 400.000 kroner i årslønn. Du har full ansiennitet etter sju år. Du kan også få tillegg for ekstraoppgaver og verv, og for overtid.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Arbeidsmarkedet for vaskerioperatører styres av anbud. For to år siden mistet vi en stor kontrakt med St. Olavs Hospital. De sto for 70 prosent av omsetningen hos oss. Nå er vi imidlertid tilbake på samme nivå som da, og har fått flere kunder fra hotell og kommunal virksomhet.

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • Hovedoppgaven min er å styre vaskeprosessen.
    • Man bør ha en god fysikk.
    • Dette passer for dem som ikke er så kresen på arbeidsoppgavene.
    • Arbeidsmarkedet for vaskerioperatører styres av anbud.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser