× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Ingolf Hammern står og jobber med en båt. Han holder i ei gul skrape som han bruker på båten.

YrkesintervjuFagoperatør i polymerkompositt/herdeplast (plastfaget) favoritt ikon

Selv etter 40 år i jobben synes fortsatt Ingolf Hammern han lærer noe nytt. Som fagoperatør i plastfaget reparerer han båter i ulike plastmaterialer.

Ingolf Hammern
71 år
Fagoperatør i polymerkompositt/herdeplast
Selfa Arctic AS, Trondheim.
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Interesse. Kjemiske prosesser blir man aldri klok på. Det er så mye som spiller inn. Jeg elsker jo å være på sjøen også, og har brukt min yrkeskompetanse til å bygge min egen båt.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Vi driver et komplett verksted for båter, og jeg jobber med reparasjoner og ombygginger på ulike typer plast- og laminatbåter. Som oftest skyldes skadene grunnstøting eller kollisjoner. Første del av jobben er å kartlegge skaden for å sette en pris på jobben for kunden. Prissetting er viktig blant annet for forsikringsselskapene, som vil vite om det er lønnsomt å reparere. Om det ikke er det, blir båten kondemnert. Ofte må vi i denne prosessen gå i gang med sliping og avdekking av skade for å finne ut hvor stor den er. Det er ikke uvanlig at vi ser bare én tredjedel av skaden på overflaten. Ved reparasjoner må vi kartlegge hvilke typer materialer det er i båten, og jobbe oss fram til riktig laminattype og riktig fargevalg i de nye materialene. Sluttresultatet skal jo være tilnærmet usynlig. Underveis må vi passe på å bruke ulike typer verneutstyr. Man jobber mye med sterke kjemikalier, støv og støy, så beskyttelse er viktig. Når man skal reparere en båt må resultatet være hundre prosent. Derfor er vi pålagt å ta en støpeprøve for å sjekke om det er holdbart, og om heftgrunnen er god nok. 

fagoperatoripolymerkomposittherdeplast2_ehmurvold.jpg

Ingolf Hammern har på verneutstyr på jobb. Det er en hvit drakt og hørselvern.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg begynte i jobben på 70-tallet, og den gang fantes ikke de utdanningsmuligheter som i dag. I dag kan fagarbeiderne gå to år på videregående skole, før man blir lærling i to år. På videregående tar man ett år på teknikk og industriell produksjon, før ett år på plast og kompositt. Faget er i stadig utvikling, og også etter endt fagprøve må man sørge for å holde seg oppdatert. Jeg har gjennom årene tatt en rekke kurs gjennom arbeidsgiver. Min utdanning tok jeg først ved det som da het Statens teknologiske institutt (STI), før vi noen år senere fikk tilbud om å ta fagprøven gjennom jobben her. Det var både en teoretisk og en praktisk del. Skal man jobbe innen plastfaget, må man være innstilt på at dette er ikke en "fin-jobb". Det er både avgasser og støv, og vi må ofte åle oss inn i trange rom i båten. Man må også være nøyaktig og tålmodig.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jobben passer ikke for den som ikke har interesse for kjemiske prosesser. Og det er jo ingen glansjobb. Det er ikke som å sitte på kontor hele dagen. Det er også ulikt hvor mye man tåler av stoffene man utsettes i denne jobben. En jeg jobbet med en gang opplevde å bli fysisk slått ut etter kort tid. Vi har ulik metningsgrense, tror jeg, på tross av at vi bruker beskyttelsesutstyr og er påpasselige.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg synes jobben er spennende fra start til slutt. Man vet aldri hva man kommer inn på. Den ene dagen er aldri lik den andre, selv etter 40 år i jobben.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Her kommer jeg ikke på noe spesielt.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Dette passer for dem som har interessen og pågangsmotet, og ikke er redd for å ta en jobb hvor man blir skitten.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan jobbe hos ulike aktører som fremstiller ulike produkter av plast og glassfiber, for eksempel hos en båtprodusent- eller verksted eller rørprodusent.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er ingen topplønn, til det tar selve reparasjonsjobben for lang tid. Jeg har rundt 500 000 kroner i årslønn.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det vil alltid være behov for kvalifisert arbeidskraft, men det fins ikke veldig mange aktører innen denne bransjen. Så det kan være en utfordring å få seg jobb.

 

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • Skal man jobbe innen plastfaget, må man være innstilt på at dette er ikke en "fin-jobb".
    • Man kan jobbe hos ulike aktører som fremstiller ulike produkter av plast og glassfiber.

Yrkesbeskrivelser