× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Kjemiker Annie Vera Hunnestad liker godt at jobben gir frihet til å tenke selv.

YrkesintervjuKjemiker favoritt ikon

Doktorgradsstipendiat og kjemiker Annie Vera Hunnestad trigges av muligheten til å finne ny kunnskap.

Annie Vera Hunnestad
31 år
Kjemiker
Institutt for kjemi ved NTNU, Trondheim.
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg tok alle realfagene som var mulig på videregående for å ha mulighetene mine åpne, men kjemi var faktisk faget jeg gjorde det dårligst i. Jeg liker nok en utfordring, i tillegg til at jeg selvsagt hadde interesse for faget. Man har så mange muligheter med kjemi.

kjemiker2_ehmurvold_0.jpg

Kjemiker Annie Vera Hunnestad tilbringer mye tid på laboratoriet.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- Jeg holder på med doktorgrad nå, og da er tiden min delt mellom pliktarbeid, utdanning og egen forskning. I pliktarbeidet underviser jeg ferske kjemistudenter i praktisk laboratoriearbeid. Jeg viser dem rutiner, trygge metoder og rapportarbeid. I løpet av doktorgraden skal jeg også ha vært gjennom ulike fagemner, og jeg skal blant annet ta et fag som heter molekylærgenetikk og primærproduksjon i Arktis, sistnevnte ved Universitetssenteret på Svalbard. Vi har mulighet til utvekslingsopphold mange steder i verden.


Femti prosent av tiden min bruker jeg på egen forskning. Mitt forskningsprosjekt omhandler cyanobakterier, og hvordan de fungerer under ulike forhold. Det er mange faktorer som påvirker, blant annet sur nedbør. Marin forskning er et av NTNUs fokusområder akkurat nå. Havet er så fantastisk og viktig, det er bra det blir tatt på alvor! Jeg har en veileder jeg rådfører meg med underveis i prosjektet, og under meg har jeg to mastergradsstudenter bistår i prosjektet. Jeg rådfører meg også med andre folk i andre fagfelt når det behøves. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- En bachelor i kjemi, kjemiingeniør, er på tre år. Fortsetter man på master, kan det hende man først må ta to semester med realfagkjemi, litt avhengig av fagkombinasjonen man har fra før. Selve masteren tar to år. Det kan være greit å være forberedt på at når man begynner med kjemi må man være detaljorientert. Mye kan gå galt om man ikke er nøyaktig. Her må man følge fastsatte regler. I tillegg må man være kreativ for å prøve ut løsninger. Svarene er ikke alltid der man tror. Det betyr at man må være åpen og ærlig med at løsningene ikke alltid blir som man håpet på. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

- Når man jobber på laboratorium kan det være vanskelig å jobbe med folk som ikke har orden. Er man ikke nøyaktig, kan det både gi feil resultat og være farlig. Man må være flink til å holde det ryddig.

kjemiker3_ehmurvold.jpg

Kjemiker Annie Vera Hunnestad synes det er spennende å forske i verdens uløste spørsmål.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

- Det er veldig ålreit å ha frihet til å tenke selv. Her får man utfordret hjernen, og det er artig når man finner løsninger. Jeg setter også pris på at det er frihet i hvordan man legger opp dagen.

Hva liker du minst med yrket ditt?

- Jeg liker minst det administrative, altså papirarbeidet i jobben. Det kan være krevende å skaffe oversikt over hva som er nødvendig dokumentasjon og godkjenninger. Man må også være forberedt på intensive og lange dager. Det kan godt bli ti timer i strekk på laben, eller ute på feltarbeid. Når man først er i gang, må man få gjort jobben ferdig.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

- Jobben passer for dem som ikke synes de må være med andre folk hele dagen. Det er mye selvstendig arbeid, både på lab og i den administrative fasen. Man må også være forberedt at det er mye hard jobbing før man kommer dit at man kan være kreativ. Generelt må man ha et indre driv for å løse spørsmål. Tanken på å finne ut det vi ikke vet er en viktig drivkraft.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

- Det finnes kjemikere i mange ulike bedrifter og stillinger. Kjemikere kan jobbe som forskere i bedrifter som Sintef, Niva og Statoil, eller som rådgivere i det offentlige. Mange kjemikere jobber også innen oljebransjen, for eksempel med produktutvikling. Med en bachelorgrad i kjemi er det muligheter for eksempel knyttet opp mot produksjons- og kvalitetskontroll i fabrikker. Kjemikere kan også jobbe innen fagfelt som utvikling av nye energikilder, for eksempel solceller, eller mot medisinsk forskning.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Som doktorgradsstipendiat er årslønna mi på i underkant av 450 000 kroner. I det private næringsliv kan man tjene langt mer. Da er man samtidig mer risikoutsatt, mens i det offentlige er det mer vanlig med en noe lavere lønn med en tryggere jobb.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det er mange muligheter for jobb for en kjemiker. Selv om oljebransjen har hatt en nedtur, finnes det fortsatt stillinger der. I tillegg er det gode muligheter innen grønn kjemi, og rådgivermarkedet blir jo aldri helt mettet.


Tekst og foto: Eva Hilde Murvold

    • Man har så mange muligheter med kjemi.
    • Jobben passer for dem som ikke synes de må være med andre folk hele dagen.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser