× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Landbruksfag og naturbruk

favoritt ikon

Fagskole

Varighet

To år på heltid. Deltidstilbud og nettbaserte tilbud kan tilbys over to, tre, eller fire år.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/ svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Fiske og havbruk, andre › Fagskoleutdanning, akvakultur, toårig (571902)
 • ... › Primærnæringsfag, andre › Fagskoleutdanning, grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, ettårig (579914)
 • ... › Primærnæringsfag, andre › Fagskoleutdanning, kornproduksjon og driftsledelse, ettårig (579908)
 • ... › Primærnæringsfag, andre › Fagskoleutdanning, melkeproduksjon og driftsledelse, ettårig (579917)
 • ... › Primærnæringsfag, andre › Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse, ettårig (579915)
 • ... › Primærnæringsfag, andre › Fagskoleutdanning, sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer, ettårig (579913)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig (541147)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arborist, deltid Fagskole Fagskolen i Hordaland, Hjeltnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur- og kulturbasert entreprenørskap, nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Planteprod./driftsledelse, deltid Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Planteproduksjon og driftsledelse, nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet, Hvam vgs. Lokalt opptak Lokalt opptak
Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat, nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Arborist, deltid
 • Fagskolen i Hordaland, Hjeltnes
Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, nettbasert
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet, Storsteigen vgs.
Natur- og kulturbasert entreprenørskap, nettbasert
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
 • Fagskolen Innlandet, Ål vgs.
Planteprod./driftsledelse, deltid
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Planteproduksjon og driftsledelse, nettbasert
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat, nettbasert
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet, Nome vgs.