× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bygg, anlegg og KEM

favoritt ikon

Fagskole

Fagretningen Bygg, anlegg og KEM gir kunnskaper innen flere tekniske fag. Gjennom utdanningen får du kompetanse til å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurs innen byggprosjekt, enten det gjelder nye bygg eller restaurering av gamle byggverk.

Fagretningen omfatter fordypningene:

 • Anlegg
 • Bygg
 • Klima, energi og miljø (KEM)

Varighet

To år på heltid. Deltidstilbud og nettbaserte tilbud kan tilbys over to, tre, eller fire år.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/ svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Bygg og anlegg › Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig (557125)
 • ... › Bygg og anlegg › Fagskoleutdanning, anlegg og bergverk, toårig (557126)
 • ... › Bygg og anlegg › Fagskoleutdanning, anlegg, toårig (557117)
 • ... › Bygg og anlegg › Fagskoleutdanning, bergteknikk, toårig (557118)
 • ... › Bygg og anlegg › Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk, toårig (557121)
 • ... › Bygg og anlegg › Fagskoleutdanning, bygg, toårig (557119)
 • ... › Bygg og anlegg › Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, ettårig (557127)
 • ... › Bygg og anlegg › Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, toårig (557122)
 • ... › Bygg og anlegg › Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag, toårig (557123)
 • ... › Bygg og anlegg › Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig (557120)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anlegg og bergverk, deltid Fagskole Fagskolen i Kirkenes Lokalt opptak Lokalt opptak
Anlegg, deltid Fagskole Chr. Thams fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Anlegg, heltid Fagskole Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Anlegg, nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Bergteknikk, heltid Fagskole Stjørdal fagskole, studiested Stjørdal Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg og treteknikk, heltid Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg og treteknikk, nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg, deltid Fagskole Fagskolen Rogaland, avd. SOTS Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg, heltid Fagskole Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg, nettbasert Fagskole Stjørdal fagskole, studiested Namsos Lokalt opptak Lokalt opptak
FDV-utdanning (forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger), nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), deltid Fagskole Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), heltid Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), nettbasert Fagskole Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Anlegg og bergverk, deltid
 • Fagskolen i Kirkenes
Anlegg, deltid
 • Chr. Thams fagskole
 • Fagskolen Rogaland, avd. SOTS
Anlegg, heltid
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Rogaland, avd. SOTS
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
 • Stjørdal fagskole, studiested Stjørdal
Anlegg, nettbasert
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Voss
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, teknisk
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
 • Stjørdal fagskole, studiested Stjørdal
Bergteknikk, heltid
 • Stjørdal fagskole, studiested Stjørdal
Bygg og treteknikk, heltid
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg og treteknikk, nettbasert
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg, deltid
 • Chr. Thams fagskole
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Rogaland, avd. SOTS
Bygg, heltid
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Rogaland, avd. SOTS
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
 • Stjørdal fagskole, studiested Stjørdal
 • Sørlandets fagskole
Bygg, nettbasert
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, teknisk
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
 • Stjørdal fagskole, studiested Namsos
 • Stjørdal fagskole, studiested Stjørdal
FDV-utdanning (forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger), nettbasert
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), deltid
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Rogaland, avd. SOTS
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), heltid
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
 • Sørlandets fagskole
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), nettbasert
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde