× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Vaskerifaget

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å rense og vedlikeholde alle typer tekstiler, noe som bidrar til å forlenge tekstilens levetid og kvalitet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vaskerioperatør.

Varighet

Ett år på skole og tre år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Læreplan

Læreplan i vaskerifaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Vaskerifaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen renhold og vedlikehold av alle typer tekstiler. Faget skal bidra til å redusere risikoen for spredning av smitte og forlenge tekstilers levetid ved i størst mulig grad å opprettholde deres bruksegenskaper og utseende. Videre skal faget bidra til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle en helhetlig forståelse for prosessen fra mottakshåndtering, vask og etterbehandling til sluttkontroll og utlevering av tekstiler. Videre skal opplæringen fremme lærlingens evne til kritisk vurdering av prosesser og produkter og til å identifisere og behandle avvik. Opplæringen skal også fremme forståelsen for personlig hygiene og allergi- og smittevern.

Opplæringen skal legge til rette for praktisk oppgaveløsing, selvstendig og sammen med andre. Videre skal opplæringen legge til rette for deltakelse og kunnskapsutvikling i et faglig fellesskap. Opplæringen skal også fremme forståelse for tilstøtende fagområder. Arbeid i tråd med retningslinjer for behandling av tekstiler skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vaskerioperatør.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.