Bedrifts-ikon

Finn lærebedrift

Lag en skreddersydd oversikt over potensielle lærebedrifter ved å velge sted og/eller lærefag i knappene under. Etter at du har gjort et valg kan du laste ned Excel-filer med potensielle lærebedrifter, nøkkeltall og indikatorer på lærlingetetthet, og antall læreplasser i din region.

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Velg lærefag

Velg utdanningsprogram og lærefag for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Velg lærefag under Bygg- og anleggsteknikk
Velg lærefag under Design og håndverk
Velg lærefag under Elektrofag
Velg lærefag under Helse- og oppvekstfag
Velg lærefag under Medieproduksjon
Velg lærefag under Naturbruk
Velg lærefag under Restaurant- og matfag
Velg lærefag under Service og samferdsel
Velg lærefag under Teknikk og industriell produksjon

Om verktøyet finnlærebedrift.no

Med dette verktøyet kan du laste ned lister over mulige lærebedrifter og nøkkeltall (arbeidsmarkedets størrelse, antall læreplasser og antall lærlinger) for området du har valgt. Listene oppdateres hver natt, og inneholder kontaktinformasjon, potensielle lærebedrifter og viser om bedriften allerede er godkjent som lærebedrift i de fylkene verktøyet får data fra.

Kom i gang

Verktøyet er laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som et ledd i å oppfylle den nye samfunnskontrakten for flere læreplasser (regjeringen.no).

 

Lokale nettverk vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. Utdanning.no vil derfor arrangere samlinger der nettverkene kan møtes og utveksle erfaringer.