Designinstituttet i Oslo. Et innblikk i studiehverdagen