inkedergo2_1_li.jpg

Ergoterapeut Johanne Steino-Solvang triller en ny, elektrisk rullestol langs en snøkledd vei.
Lisens: 
All rights reserved.