gull_yrke1.jpg

Gullsmed Kersti Kartfjord i verkstedet sitt.
Lisens: 
All rights reserved.