× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

SØR-HELGELAND OPPLÆRINGSKONTOR

Organisasjonsnummer: 999522661
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

5 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Brønnøysund videregående skole Skolegata 12
8900 BRØNNØYSUND
Nordland

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
A-K MASKINER AS AVD BERG Landbruksmaskinmekanikerfaget
AKVA GROUP SOFTWARE AS AVD BRØNNØYSUND IKT-servicefaget
AKVA GROUP LAND BASED NORWAY AS Termoplastfaget
ALIOLI CATERING AS Kokkfaget
ARNT OVE'S TURKLÆR AS Salgsfaget
ARNØY AS Industrimekanikerfaget
BAKKETUN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
BARNETUN BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
BENDIKSEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
BERNHARD OLSEN AS Tømrerfaget
BILPARTNER BILSALG BRØNNØYSUND AS Bilfaget, lette kjøretøy
Reservedelsfaget
BINDAL KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
BIRGER PEDERSEN AS Tømrerfaget
BRØNNØY BLIKK AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
BRØNNØY BYGG & BOLIG AS Tømrerfaget
BRØNNØY KALK AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Industrimekanikerfaget
Laboratoriefaget
BRØNNØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
BRØNNØYSUND ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
BRØNNØYSUND RØR AS Rørleggerfaget
BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
BUNNPRIS BRØNNØYSUND AS Salgsfaget
BYGG GROS ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
COOP NORDLAND SA Salgsfaget
DAG-JØRAN EINVIK Landbruk
ELEKTRIKER1 BRØNNØYSUND AS Elektrikerfaget
ELLINGSEN HALLVARD Landbruk
ELTEL NETWORKS AS Telekommunikasjonsmontørfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 7 AVD SALG BRØNNØYSUND Landbruksmaskinmekanikerfaget
FJELLSØYA BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
FOXY FRISØR AS Frisørfaget
ESPEN HALD Landbruk
HAVHOTELLENE AS Kokkfaget
HELGELAND BYGG AS Tømrerfaget
HELGELAND MALERSERVICE AS Malerfaget
HELGELAND REISELIV AS Reiselivsfaget
HELGELAND SVEIS AS Industrimekanikerfaget
HILDURS URTERARIUM AS Kokkfaget
HØYLAND BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
IVAR & TRYGVES BILVERKSTED AS Bilfaget, lette kjøretøy
JARAK AS Industrimontørfaget
JOHANSEN RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
KAPPAHL AS AVD 406 BRØNNØYSUND Salgsfaget
NORLANDIA KLØVERMARKA BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
KONTORFORUM AS IKT-servicefaget
KRED AS Kokkfaget
LANGFJORD MASKIN Anleggsmaskinførerfaget
MOWI AVD SETTEFISK TOSBOTN Akvakulturfaget
NG KIWI MIDT-NORGE AS AVD 116 BRØNNØYSUND Salgsfaget
NORDLAND TRAKTOR AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
CAMPUS BLÅ NORSK HAVBRUKSSENTER AS Akvakulturfaget
NOVA SEA AS Akvakulturfaget
POSTEN NORGE AS MOSJØEN Yrkessjåførfaget
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
ÅGE REINFJORD Anleggsmaskinførerfaget
SIGLEIF MORK AS Salgsfaget
RØRLEGGERN BRØNNØYSUND AS Rørleggerfaget
SBS TEKNIKK AS Automatiseringsfaget
SØR-HELGELAND OPPLÆRINGSKONTOR Kontor- og admin.faget
SINKABERG-HANSEN AS Akvakulturfaget
SINUS BRØNNØYSUND AS Elektrikerfaget
HANS IVAR SLÅTTØY TRANSPORT AS Bilfaget, tunge kjøretøy
Yrkessjåførfaget
SNEKKER'N BRØNNØYSUND AS Tømrerfaget
SPB AS Betongfaget
SYLTERN BYGG OG REHABILITERING AS Tømrerfaget
SØMNA BYGG-TJENESTER AS Tømrerfaget
SØMNA KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
THON HOTEL BRØNNØYSUND Kokkfaget
TINE SA AVD SØMNA Automatiseringsfaget
Industriell matproduksjon
Industrimekanikerfaget
TORGHATTEN BUSS AS Yrkessjåførfaget
TRUCK TEK AS Industrimekanikerfaget
TTS BIL OG DEKKSENTER AS Bilfaget, tunge kjøretøy
TUNHEIM AUTO LEIF ANDREASSEN Bilfaget, lette kjøretøy
VEGA KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
VEGA SJØFARM AS Akvakulturfaget
VEVELSTAD KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
ØDEGAARD ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
TRUCK TEK AS * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Geir Reidar Pedersen
Vis avtale
NOVA SEA AS AVD NORDARNØY *
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
VEVELSTAD SYKEHJEM * Mosjøen videregående skole
Kontakt: Inger Teigen
Vis avtale
BRØNNØYSUND BARNE- OG UNGDOMSSKOLE * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Sissel Pedersen
Vis avtale
FURUTOPPEN BARNEHAGE * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Sissel Pedersen
Vis avtale
BRØNNØY SYKEHJEM * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Tone Løkeland
Vis avtale
BRØNNØY SYKEHJEM * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Tone Løkeland
Vis avtale
BRØNNØY SYKEHJEM * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Tone Løkeland
Vis avtale
VELFJORD ALDERSHEIM * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Tone Løkeland
Vis avtale
BRØNNØY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Tone Løkeland
Vis avtale
BRØNNØY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Tone Løkeland
Vis avtale
VEGA SYKE- OG ALDERSHJEM * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Tone Løeland
Vis avtale
SALHUS SKOLE * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Sissel Pedersen
Vis avtale
NOVA SEA AS AVD BOLGA *
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
VEGA KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Tone Løkeland
Vis avtale
BRØNNØY KALK AS * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Geir R. Pedersen
Vis avtale
BRØNNØY KALK AS * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Geir Reidar Pedersen
Vis avtale
TTS BIL OG DEKKSENTER AS AVD SALHUS * Brønnøysund videregående skole
Kontakt: Geir Reidar Pedersen
Vis avtale

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 999522661 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.