× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

MESTA AS

Organisasjonsnummer: 992804440
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 635 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Strandveien 15
1366 LYSAKER
Viken

Kontaktinformasjon

Tlf: 05200
www.mesta.no
Om bedriften er medlem av opplæringskontoret, skal du ta kontakt med opplæringskontoret for å få vite meir om læreplassar. Sjå meir informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 992804440 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE - OKAB TRØNDELAG Trøndelag
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget TRAKTORBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR Innlandet
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) NELFO VESTFOLD OPPLÆRING (NEVO) Vestfold og Telemark
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Betongfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET LOGISTIKK OG TRANSPORT VIKEN VESTFOLD OG TELEMARK SA Vestfold og Telemark
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE Agder
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Vestland
Betongfaget (opplæring i bedrift) BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland
Fjell- og bergverksfaget (opplæring i bedrift) BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE I HORDALAND OG N Vestland
Fjell- og bergverksfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE I HORDALAND OG N Vestland
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE I HORDALAND OG N Vestland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE Vestland
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE Vestland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Vestland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) FINNMARK Troms og Finnmark
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR TRANSPORT OG LOGISTIKK FINNMARK SA Troms og Finnmark
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) TRANSPORT OG BILFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR - TOBO Troms og Finnmark

Organisasjonsnummer 992804440 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS HAMAR OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO BERGEN ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR AGDER ELFO AGDER Agder
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget MESTA AS ELEKTRO BERGEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE Agder
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO BERGEN STIFTELSEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I BERGEN OG OMEGN Vestland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO BODØ LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS MO I RANA OKAB REGION NORD Nordland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD NARVIK OKAB REGION NORD Nordland
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD ANDSLIMOEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL & TRANSPORTFAG - TROMSØ Troms og Finnmark
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD KVALØYA OKAB REGION NORD Troms og Finnmark
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD HOVDEBYGDA OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG - OG BERGFAGENE I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD FREI TRANSPORTBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR FOR MØRE OG ROMSDAL SA Møre og Romsdal
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD AVALDSNES BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS Rogaland
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD EGERSUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Rogaland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ÅLESUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS LILLEHAMMER OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS LILLEHAMMER OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I VESTOPPLAND Innlandet
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS LILLEHAMMER OPPLÆRINGSKONTORET FOR FLERE FAG PÅ OTTA Innlandet
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ÅMOT OPPLÆRINGSKONTORET LOGISTIKK OG TRANSPORT VIKEN VESTFOLD OG TELEMARK SA Vestfold og Telemark
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS KONGSBERG OKAB-BVT Viken
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS KONGSBERG OKAB-BVT Viken
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS SKIEN OKAB-BVT Vestfold og Telemark
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS TØNSBERG OKAB-BVT Vestfold og Telemark
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS VÅGÅ OPPLÆRINGSKONTORET FOR FLERE FAG PÅ OTTA Innlandet
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO SOGNDAL OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO SOGNDAL OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Vestland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO RØLDAL OPPLÆRINGSKONTORET I HARDANGER Vestland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 992804440 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian W. Lyngvær/Daniel Jordal Andersen
Vis avtale

Organisasjonsnummer 992804440 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.