× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

NELFO VESTFOLD OPPLÆRING (NEVO)

Organisasjonsnummer: 989286358

Om bedriften

1 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Åslyveien 15
3170 SEM
Vestfold og Telemark

Kontaktinformasjon

Tlf: 33 35 80 22

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ABC ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ABOT AS Elektrikerfaget
ALT INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ANDEBU ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ARILD ANDERSEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
AULIE ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BENTZEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BLUETEC AS Elektrikerfaget
BORGESKOGEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BRAVIDA NORGE AS AVD SANDEFJORD ELEKTRO Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
BRAVIDA NORGE AS AVD TØNSBERG ELEKTRO Elektrikerfaget
BS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS Elektrikerfaget
A/S Even Cudrio Elektrikerfaget
EAH ELEKTRO AS Elektrikerfaget
EAS / ELEKTRO & AUTOMASJON SYSTEMER AS Tavlemontørfaget
EL-SERVICE DIN EL OG IT INSTALLATØR AS Elektrikerfaget
ELEKTRO TT AS Elektrikerfaget
ELEKTRO 1 SANDE AS Elektrikerfaget
ELEKTRO 1 TØNSBERG AS Elektrikerfaget
EL-INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ELTEL NETWORKS AS AVD SANDEFJORD Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
FAUGSTAD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FJORDEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FÆRDER ELEKTRO AS Elektrikerfaget
GECOM AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
Grytnes Elektriske AS Elektrikerfaget
GUARD AUTOMATION AS Elektrikerfaget
HAFA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HARU ELEKTRO Rune Habbestad Elektrikerfaget
IAC VESTCOLD AS Kulde- og varmep.montørfaget
ILC CONSTRUCTION AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
KOMPLETT ELEKTRO AS Elektrikerfaget
KVELLE ELEKTRO - INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
LANGSET ENERGY AS Elektrikerfaget
LB ELEKTRO AS Elektrikerfaget
LÅSESMEDEN LARVIK AS Telekommunikasjonsmontørfaget
MESTA AS Elektrikerfaget
MOER INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
MOER SANDEFJORD AS Elektrikerfaget
NILSEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
NLI ELEKTROSYSTEMER AS Elektrikerfaget
NORGES ELEKTRO AS Elektrikerfaget
NØTTERØY ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
PEC ELEKTRIKER'N AS Elektrikerfaget
PEC ELEKTRO TØNSBERG AS Elektrikerfaget
PEC ELEKTRO SANDEFJORD AS Elektrikerfaget
PELLES VERKSTED AS Kulde- og varmep.montørfaget
PER JOHANSEN AS Elektrikerfaget
PET INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
INGENIØR IVAR PETTERSEN AS AVD SANDEFJORD Elektrikerfaget
PMH AS Elektrikerfaget
RE ELEKTROINSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ONECO NETWORKS AS Telekommunikasjonsmontørfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST TØNSBERG Telekommunikasjonsmontørfaget
SANDEFJORD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SAS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SEM ELEKTRO AS Telekommunikasjonsmontørfaget
SET ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SIMO ENTREPRENØR ANS Elektrikerfaget
SLAGEN ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
SOMMERFELT ELEKTRO AS Elektrikerfaget
STANSEFABRIKKEN PRODUCTS AS Tavlemontørfaget
STEVID ELEKTRO AS Tavlemontørfaget
STRAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SYNERGI ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ONECO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
T/B EL. INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
TECHLINK ELEKTRO AS Telekommunikasjonsmontørfaget
TEDDY ELEKTRO AS Elektrikerfaget
TELECOM NORWAY AS Elektrikerfaget
TENVIK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
THORSTENSEN EFTF AS EL INSTALLATØR Elektrikerfaget
TJØME & HVASSER ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
TJØME EL-INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
TORP ELEKTRO AS Elektrikerfaget
TØNSBERG ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
VESTFOLD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
VISMA EXSO AS Dataelektronikerfaget
XPERT INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ØDESKAUG ELEKTRO AS Elektrikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.