× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS

Organisasjonsnummer: 985514429
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

6 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Østre Kullerød 5
3241 SANDEFJORD
Vestfold og Telemark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
B.O. LEER BYGGSERVICE AS Tømrerfaget
BETE ASFALT AS Asfaltfaget
BLINK HUS SIGDAL AS Tømrerfaget
OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR VIKEN VEST 25420 Tømrerfaget
OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR HØNEFOSS 25430 Tømrerfaget
OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR KONGSBERG NOTODDEN Tømrerfaget
BMO ENTREPRENØR AS Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
BMO TUNNELSIKRING AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
TØMRERMESTERENE BOGEN OG MATHISEN AS Tømrerfaget
BRANI AS Asfaltfaget
BUSKERUD BYGG & ELEKTRO AS Tømrerfaget
BYGG- OG TØMRERMESTER NICOLAJ VOGTER AS Tømrerfaget
BOVG BYGG OG VÅTROM AS Murerfaget
Tømrerfaget
CONSOLVO AS Betongfaget
FK-SERVICE Frode Fjellheim Kristensen Tømrerfaget
FOLKESTAD & SVINGEN AS Tømrerfaget
HAANDVERKERNE AS Malerfaget
Murerfaget
Tømrerfaget
HALLINGBYGG AS Tømrerfaget
HENDUG BYGG AS Tømrerfaget
HOLMSBU HAANDVERK AS Tømrerfaget
HÆHRE ENTREPRENØR AS Betongfaget
HØYT & LAVT AS Betongfaget
Tømrerfaget
ISACHSEN ANLEGG AS Betongfaget
KAUGERUD KNUT HELGE Tømrerfaget
KJELL FINSRUD AS Tømrerfaget
SWEROCK AS AVD BUSKERUD Asfaltfaget
MESTERBYGG RINGERIKE AS Betongfaget
Tømrerfaget
MOEN BYGG AS Tømrerfaget
NCC INDUSTRY AS AVD REGION ØST Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
Vei- og anleggsfaget
NCC INDUSTRY AS Anleggsmaskinførerfaget
Asfaltfaget
NCC NORGE AS AVD DRAMMEN Betongfaget
Tømrerfaget
NORDIC ROAD SERVICES AS Vei- og anleggsfaget
NORDISK SPRØYTEBETONG AS Betongfaget
OBAS ØST AS Betongfaget
Tømrerfaget
OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Betongfaget
PEAB AS AVD BUSKERUD Tømrerfaget
POB ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
SCANSTILLAS AS Stillasbyggerfaget
SPENNCON AS Betongfaget
Industrimekanikerfaget
STEEN & LUND AS Betongfaget
STENSETH & RS ENTREPRENØR AS Betongfaget
STRØM GUNDERSEN AS Betongfaget
SUND BYGG AS Tømrerfaget
TEAM BYGG ENTREPRENØRFORRETNING AS Tømrerfaget
TRIO BETONG AS Betongfaget
TØMRERMESTER G SÆTHEREN AS Tømrerfaget
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS REGION SYD AVD GOL Betongfaget
Tømrerfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF HØNEFOSS Asfaltfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS DV DRAMMEN Asfaltfaget
VESTVIKEN BETONG & TRE AS Betongfaget
ÅLHYTTA AS Tømrerfaget
3 T BYGG AS Tømrerfaget
ALLUM BYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
ANDERSEN & BAKKE ENTREPRENØRFORRETNING AS Tømrerfaget
ATLANT ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
BACKE VESTFOLD TELEMARK AS Betongfaget
Tømrerfaget
TØMRERMESTER BJØRN MARTIN BAMRUD AS Tømrerfaget
BOBYGG AS Tømrerfaget
BORGE & BORGE AS Tømrerfaget
CK ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
FJELLSKAR BYGG AS Tømrerfaget
GJERDEN FJELLSIKRING AS Fjell- og bergverksfaget
GRANHAUGEN GRAVING & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
GUNNERØD & LANGAAS AS Tømrerfaget
Helge Klyve AS Betongfaget
Tømrerfaget
KRUSE SMITH ENTREPRENØR AS Betongfaget
MESTA AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Kontor- og admin.faget
Vei- og anleggsfaget
NCC INDUSTRY AS AVD BORING OG SPRENGING Fjell- og bergverksfaget
NORDIC ROAD SERVICES AS AVD TELEMARK Betongfaget
NØTTERØY ASFALT AS Asfaltfaget
OKK ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
PEAB AS Betongfaget
Tømrerfaget
PEAB ASFALT NORGE AS Asfaltfaget
RESOLVE AS Tømrerfaget
SELTOR AS Betongfaget
SNEKKERKOMPANIET AS Tømrerfaget
SWEROCK AS AVD TØNSBERG Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
T. SANDO BYGG A/S Tømrerfaget
TELEMARK BYGGENTREPRENØR AS Tømrerfaget
Telemark Entreprenørservice AS Betongfaget
THUNBERG ENTREPRENØR AS Betongfaget
TOR ENTREPRENØR AS Murerfaget
Tømrerfaget
TRONRUD BETONG AS Betongfaget
BETONGENTREPRENØR ARNE-OLAV TVEIT AS Betongfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Asfaltfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF SKIEN Asfaltfaget
WA ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
WK ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
SWEROCK AS AVD GRENLAND Asfaltfaget
Z BYGG & EIENDOM AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 985514429 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.