× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

POSTEN NORGE AS

Organisasjonsnummer: 984661185
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

12 479 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Biskop Gunnerus' gate 14A
0185 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon


Om bedriften er medlem av opplæringskontoret, skal du ta kontakt med opplæringskontoret for å få vite meir om læreplassar. Sjå meir informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Organisasjonsnummer 984661185 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 984661185 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS HARSTAD TERMINAL TRANSPORT OG BILFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR - TOBO Troms og Finnmark
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS LOGISTIKK SENTER STAVANGER OPPLÆRINGKONTORET FOR TRANSPORTFAGENE I VEST Rogaland
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS LOGISTIKK SENTER STAVANGER OPPLÆRINGKONTORET FOR TRANSPORTFAGENE I VEST Rogaland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS FREDRIKSTAD PAKKER OG GODS OPPLÆRINGSKONTORET FOR SERVICE OG SAMFERDSEL SA Viken
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS FREDRIKSTAD PAKKER OG GODS OPPLÆRINGSKONTORET FOR SERVICE OG SAMFERDSEL SA Viken
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS KRISTIANSAND GODSTERMINAL OPPLÆRINGSKONTORET TRANSPORT OG LOGISTIKK AGDER Agder
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS TILLER OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORTFAG TRØNDELAG SA Trøndelag
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS TILLER OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORTFAG TRØNDELAG SA Trøndelag
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS LOGISTIKKSENTER OSLO OPPLÆRINGSKONTORET FOR SERVICE OG SAMFERDSEL SA Oslo
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS HAMAR OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKKFAG I HEDMARK SA Innlandet
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS HAMAR OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKKFAG I HEDMARK SA Innlandet
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS SKIEN OPPLÆRINGSKONTORET LOGISTIKK OG TRANSPORT VIKEN VESTFOLD OG TELEMARK SA Vestfold og Telemark
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS MOSJØEN OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS MOSJØEN SØR-HELGELAND OPPLÆRINGSKONTOR Nordland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS BJERKVIK OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS BJERKVIK OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS BJERKVIK TRANSPORT OG BILFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR - TOBO Nordland
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS BJERKVIK TRANSPORT OG BILFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR - TOBO Nordland
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS BARDUFOSS TRANSPORT OG BILFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR - TOBO Troms og Finnmark
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS POSTHUSET OPPLÆRINGSSENTERET FOR VISUELL KOMMUNIKASJON Oslo
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS BERGEN TERMINAL Vestland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS ÅLESUND TERMINAL TRANSPORTBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR FOR MØRE OG ROMSDAL SA Møre og Romsdal
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS ÅLESUND TERMINAL TRANSPORTBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR FOR MØRE OG ROMSDAL SA Møre og Romsdal
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS FAUSKE TERMINAL INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS BODØ TERMINAL LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS ALNABRU POSTEN OG BRING BYGGET OPPLÆRINGSKONTORET FOR SERVICE OG SAMFERDSEL SA Oslo
Vg3 Automatiseringsfaget POSTEN NORGE AS ØSTLANDSTERMINALEN Viken
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS PTT BERGEN PRODUKSJON Vestland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS MO I RANA OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS MO I RANA OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS LOGISTIKK DRAMMEN OPPLÆRINGSKONTORET LOGISTIKK OG TRANSPORT VIKEN VESTFOLD OG TELEMARK SA Viken
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) POSTEN NORGE AS LOGISTIKK DRAMMEN OPPLÆRINGSKONTORET LOGISTIKK OG TRANSPORT VIKEN VESTFOLD OG TELEMARK SA Viken

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 984661185 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole Bedrift
Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Håvard Berg
POSTEN NORGE AS MOSJØEN Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.