× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE

Organisasjonsnummer: 984600399

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Firdavegen 6
6800 FØRDE
Vestland

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ABO MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
FLÅTEN ANLEGGSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
ANLEGGSGARTNER BAARØY AS Anleggsgartnerfaget
GUSTAV BAARØY AS Anleggsmaskinførerfaget
BIRKELAND ENTREPRENØRFORRETNING AS Fjell- og bergverksfaget
BJERCK OG BRENDØ MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
OSKAR BRUGRAND AS Fjell- og bergverksfaget
BRØDRENE LUTENTUN ANS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BYRKJELO MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
EINAR DALAKER Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
OTTAR DVERGSDAL AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
EINEMO AS Anleggsmaskinførerfaget
ENTREPRENØRSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
ETNE CONTAINERSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
JIM FLÅTEN TRANSPORT Anleggsmaskinførerfaget
STEINAR FOSS AS Anleggsmaskinførerfaget
L.A FURELI MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
EGIL FØRDE Anleggsmaskinførerfaget
GJERLØW MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
GRUNNFJELL AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
MAGNE HAFSTAD AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
HAFSTAD SVEIN ERIK Anleggsmaskinførerfaget
HALSØR MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ARVID HATLEDAL AS Anleggsmaskinførerfaget
HAVNEN ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
JON HILLESTAD Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
OLAV HJELMESET AS Anleggsmaskinførerfaget
HORNE MASKIN Halvar Horne Anleggsmaskinførerfaget
OLAV O. HÆREID AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
JORDALEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Asfaltfaget
KVEEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
KVERNEVIK AS Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
KVERSØY MASKIN AS Fjell- og bergverksfaget
HARALD LEIRDAL Anleggsmaskinførerfaget
LH MEK AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
LIVA TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
BRØDRENE LOMHEIM AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
BJARTE LUND Anleggsmaskinførerfaget
M K MYKLEBUST ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
MELCON AS Anleggsmaskinførerfaget
MESTA AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
NORDFJORD SKIFER AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
AS NORSAND Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
NORSK GJENVINNING AS AVD FØRDE Gjenvinningsfaget
PRESIS VEGDRIFT AS AVD KAUPANGER Vei- og anleggsfaget
PRESIS VEGDRIFT AS AVD NORDFJORDEID Vei- og anleggsfaget
R. VEDVIK MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
RAMSDAL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
BORGAR RYGG AS Anleggsmaskinførerfaget
RØYSETH MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
GEIR SANDAL AS Vei- og anleggsfaget
GEIR SANDE AS Anleggsmaskinførerfaget
OLA INGE SELJESET Anleggsmaskinførerfaget
STOKKEBØ MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BERNHARD STRAND Anleggsmaskinførerfaget
TORLEIV STRAUME AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
MASKINENTREPRENØR JOSTEIN SUNDE AS Anleggsmaskinførerfaget
SUNNFJORD MILJØVERK IKS Gjenvinningsfaget
TH FLÅTEN SAND-SINGEL AS Anleggsmaskinførerfaget
T&R HAUGEN MASKIN AS Vei- og anleggsfaget
TROND M. SOGNNES AS Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
TRYGVE ULLALAND AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF HYLLESTAD Anleggsmaskinførerfaget
VINSRYGG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
VOLDA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
Yrkessjåførfaget
VOLL LUNDE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Yri Sand A/S Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
INDREFJORD GARD V/ O OG I SOGNNES Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
ÅSEN & ØVRELID AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.