× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE

Organisasjonsnummer: 983989705
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Kongens gate 24
4610 KRISTIANSAND S
Agder

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
IMPLENIA NORGE AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
NRC NORGE AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE Vei- og anleggsfaget
AAS OG HØILAND AS Anleggsmaskinførerfaget
HJALMAR AATEIGEN AS Anleggsmaskinførerfaget
AGDER RENOVASJON IKS Anleggsmaskinførerfaget
Gjenvinningsfaget
AKO AS Anleggsmaskinførerfaget
ANLEGG & NATURSTEIN AS Fjell- og bergverksfaget
ANLEGG SØR AS Anleggsmaskinførerfaget
ANLEGGSPARTNER SØR AS Anleggsmaskinførerfaget
AUST AGDER JERNMALMGRUBER AS Fjell- og bergverksfaget
AUSTENAA TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
AVFALL SØR AS Anleggsmaskinførerfaget
AVINOR AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
BJELLAND MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BL ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
BM ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
BR UPPSTAD AS Anleggsmaskinførerfaget
BRÅTEN ENTREPRENØR AS Fjell- og bergverksfaget
E. GAUSLÅ & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
EFTEVÅG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
EINERKJÆR MASKIN AS Fjell- og bergverksfaget
ENGENES SKOGSDRIFT AS Skogfaget
REIDAR B ERIKSEN JR Anleggsmaskinførerfaget
FIÆRE ENTREPENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
FJELLBYGG AS Betongfaget
FJELLESTAD & HEGGLAND AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
MASKINENTREPRENØR FJELLHEIM & SØNN AS Anleggsmaskinførerfaget
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Gjenvinningsfaget
FROLAND STEIN OG HELLEBRUDD AS Anleggsmaskinførerfaget
FRUSTØL AS Anleggsmaskinførerfaget
KANAAN AS Anleggsmaskinførerfaget
JØRGEN GODERSTAD Anleggsmaskinførerfaget
GRUNNARBEID AS Vei- og anleggsfaget
PLANERING SØR AS Anleggsmaskinførerfaget
HAUGE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
HELDAL ENTREPRENØR AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
HELGESEN MASKINENTREPRENØR AS Fjell- og bergverksfaget
HELICON AS Anleggsmaskinførerfaget
HOLBÆK ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
HOVDEN HYTTESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Yrkessjåførfaget
IVRE SPORT OG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
JDD MASKIN AS Vei- og anleggsfaget
KARTEVOLL AS Anleggsmaskinførerfaget
KASPAR STRØMME AS Anleggsmaskinførerfaget
GRIMSTAD KOMMUNE KOMMUNALTEKNISK TJENESTE VEI OG ANLEGG Vei- og anleggsfaget
KRISTIANSAND MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
KVINA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
LAUVDAL ANLEGG AS Fjell- og bergverksfaget
LILLESAND OG BIRKENES INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP LIBIR IKS Gjenvinningsfaget
LINDLAND MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
OLAV LINDSTØL AS Vei- og anleggsfaget
MAREN KOMMUNESERVICE AS Gjenvinningsfaget
MASKIN OG VEDLIKEHOLD AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
MESTA AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
NATURMUR AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
NILSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
NOMELAND MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
OSMUND NORUM AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKINENTREPRENØR O.G. RØYLAND AS Anleggsmaskinførerfaget
PS ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
Yrkessjåførfaget
RD BORING OG SPRENGNING AS Fjell- og bergverksfaget
REDDAL SAND AS Anleggsmaskinførerfaget
REPSTAD ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Vei- og anleggsfaget
KNUT E RIBE AS Anleggsmaskinførerfaget
RUNE HODNE TRANSPORT OG GRAVING AS Anleggsmaskinførerfaget
SANDÅS ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
SKARPEID ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
KURT SKJULESTAD Skogfaget
SMEDSLAND SERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
SONGDALEN FJELLSPRENGING AS Fjell- og bergverksfaget
STENA RECYCLING AS Gjenvinningsfaget
STULIEN TOM MASKINENTREPRENØR Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
SO ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
SUVATNE AS Anleggsmaskinførerfaget
SØRLANDET BRØNNBORING AS Brønn- og borefaget
AUT MASKINENTREPRENØR OLAV MARTIN SØRLI AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
TÅNEVIK HOLDING AS Anleggsmaskinførerfaget
TERRA ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
THOMASSEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
BR. THORKILDSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
DANIEL C TICKNER Anleggsmaskinførerfaget
TISLAND FJELLSPRENGING AS Fjell- og bergverksfaget
TOMMELITEN AS Anleggsmaskinførerfaget
TORKILDSEN GRAVING OG SJØTRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
TRANSPORT OG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
PER TRY AS Anleggsmaskinførerfaget
TT ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
TVEIT OG TJOMLID MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS Vei- og anleggsfaget
VASLAND MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
VEGARHEIM PUKKVERK OG ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
VENNESLA HESTESPORTSSENTER Sissel Røinås Skogfaget
VESTERØYA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ÅMLI MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
TORGEIR ÅSLAND Anleggsmaskinførerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
MESTA AS LEIKANGER * Sogndal vidaregåande skule
Kontakt: Svein Hauge
Vis avtale

Organisasjonsnummer 983989705 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.