× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR TØMRERFAGET I ØSTFOLD

Organisasjonsnummer: 983535852

Om bedriften

4 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Trøskenveien 36
1712 GRÅLUM
Viken

Kontaktinformasjon

Tlf: 69 10 44 90
www.blitomrer.no

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AAKRE BYGG OG LINJETEKNIKK AS Tømrerfaget
ALNÆS BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ARILD ANDERSEN AS Tømrerfaget
JAN ANDERSEN & SØNN AS BYGG OG TØMRERMESTER Tømrerfaget
B.A.S. BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER LARS IVAR BERG Tømrerfaget
SB ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
BJØRNSTAD BYGG AS Tømrerfaget
BODAHL-JOHANSEN AS Tømrerfaget
BOGER BYGG AS Tømrerfaget
ASBJØRN BRANDSRUD AS Tømrerfaget
JI BYGG AS Tømrerfaget
BYGG 1-2 TRE AS Tømrerfaget
BYGGE AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA LINTHO OG SKOGLI AS Tømrerfaget
BYGGMESTER BJØRN LARSEN EFTF. AS Tømrerfaget
BYGGMESTERFIRMA GAARDEN OG DELÅS AS Tømrerfaget
BYGGTEC AS Tømrerfaget
BYGGTEKNIKK AS Tømrerfaget
CONTRAST EIENDOM SARPSBORG AS Tømrerfaget
ELIASSEN BYGG AS Tømrerfaget
EUP ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
FJELDHØI BYGG AS Tømrerfaget
FJELLHUS ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
FREDRIKSTAD TREBYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER THOMAS GELLEIN Tømrerfaget
GRØTTUMSBRÅTENS EFTF. AS Møbelsnekkerfaget
Tømrerfaget
HANSEN & DAHL AS Tømrerfaget
KNUT HELGESEN & SØNNER AS Tømrerfaget
HOLMSKAU PROSJEKT AS Tømrerfaget
STEINAR HOLSTAD Tømrerfaget
HOLTH BYGG & ANLEGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
HVALER BYGG ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
HVALER HÅNDTVERK OLE HERMAN KRISTIANSEN Tømrerfaget
GUNNAR HØVIK AS Tømrerfaget
JANS BYGGESERVICE & SØNN AS Tømrerfaget
JATAK AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ANDERS JUVKAM Tømrerfaget
KNATTERUDFJELLET TRELAST AS Salgsfaget
KOPPERUD MURTNES BYGG AS Tømrerfaget
FINN HENNING LABRÅTEN Tømrerfaget
LARKOLLEN HYTTESERVICE AS Tømrerfaget
LARSEN KOLSTAD BYGG AS Tømrerfaget
LMN BYGG AS Tømrerfaget
MACON AS Tømrerfaget
MESTERBYGG MOSS AS Tømrerfaget
MESTERBYGG SARPSBORG AS Tømrerfaget
MESTERBYGG ØSTFOLD AS Tømrerfaget
MESTERBYGGER'N AS Tømrerfaget
BYGGMESTER THOR-ARNE MOSLÅTT AS Tømrerfaget
BYGGMESTER AAGE NILSEN AS Tømrerfaget
DAG NÆRLAND Tømrerfaget
OSLOFJORDEN BYGG AS Tømrerfaget
PETERSEN BYGG V/JØRUND PETERSEN Tømrerfaget
RAKKESTAD TRE OG BETONG AS Tømrerfaget
RECOVER NORDIC AS Tømrerfaget
RECOVER NORDIC MOSS Tømrerfaget
RÅDE BYGGSERVICE Thomas Fløyås Tømrerfaget
OVE SKÅR AS Tømrerfaget
SR-MESTERBYGG AS Tømrerfaget
TØMMERMESTER A. SVEBERG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER THORE SVENBERG Tømrerfaget
BYGGMESTER STIG THON AS Tømrerfaget
TREELEMENT ØST AS Tømrerfaget
TRETEKNIKK ØSTFOLD AS Tømrerfaget
TØMRERFIRMA DAVID SVENSEN AS Tømrerfaget
TØMRERFIRMA MAGNE H KARLSEN AS Tømrerfaget
LARS UVAAG Tømrerfaget
VIKEN-3 BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER JAN-ERIK ZAKARIASSEN AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.