× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OK VERKSTEDTEKNISKE- OG MAT-FAG

Organisasjonsnummer: 980093859

Om bedriften

2 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Kunnskapsparken Bernhard Lunds vei 4
9300 FINNSNES
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ARNØY LAKS SLAKTERI AS Automatiseringsfaget
ART NOR AS Industriell matproduksjon
BAKEHUSET NORD-NORGE AS AVD FINNSNES Bakerfaget
BJØRN BYGG AS Sveisefaget
BÅT & BYGGSTÅL AS Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
CERTEGO AS AVD TROMSØ Låsesmedfaget
CERTEGO AS AVD HARSTAD Låsesmedfaget
DRYTECH AS Automatiseringsfaget
EIDE HANDEL AS Butikkslakterfaget
Pølsemakerfaget
ELVEVOLL SETTEFISK AS Industrimekanikerfaget
ETAC BIL AS AVD TROMSØ Industrimontørfaget
FRISTELSEN BAKERI OG KONDITORI AS Bakerfaget
Konditorfaget
GK INNEKLIMA AS AVD TROMSØ Automatiseringsfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
HOFSØY MEKANISKE AS Industrimekanikerfaget
INDUSTRIKULDE AS Kulde- og varmepumpemontørfaget
JOHNSON CONTROLS NORWAY AS AVD REFRIGERATION TROMSØ Kulde- og varmepumpemontørfaget
KVITEBJØRN VARME AS Automatiseringsfaget
KYSTENS MATHUS AS Butikkslakterfaget
LERØY AURORA AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
LÅSESMEDEN TROMSØ AS Låsesmedfaget
MACKS ØLBRYGGERI AS PRODUKSJON NORDKJOSBOTN Automatiseringsfaget
Kjemiprosessfaget
MACKS ØLBRYGGERI AS Industriell matproduksjon
MARITIM CENTER AS Motormekanikerfaget
MARITIM SVEISESERVICE AS Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Sveisefaget
MMC FIRST PROCESS AS AVD TROMSØ Kulde- og varmepumpemontørfaget
H MYDLAND AS Pølsemakerfaget
NORSK ENERGITEKNIKK AS AVD TROMSØ Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
NORTURA SA AVD MÅLSELV Kjøttskjærerfaget
Logistikkfaget
Pølsemakerfaget
Slakterfaget
OLSENS VERFT AS Industrimekanikerfaget
PRO CON AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
PTG KULDETEKNISK AS Automatiseringsfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
PÅ HJØRNET AS Kokkfaget
SIEMENS AS AVD BUILDING TECHNOLOGIES TROMSØ Automatiseringsfaget
SOLBERG PETTERSEN AS Pølsemakerfaget
SPESMEK AS Automatiseringsfaget
SPIDER INDUSTRIER AS Automatiseringsfaget
STEINLY MARIN SERVICE AS Industrimekanikerfaget
STÅLSERVICE AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
TEKNISK-SERVICE AS Industrimontørfaget
TEKNOTHERM MARINE AS AVD TROMSØ Kulde- og varmepumpemontørfaget
THERMO CONTROL NORD AS Kulde- og varmepumpemontørfaget
TINE SA AVD STORSTEINNES Automatiseringsfaget
Industriell matproduksjon
Industrimekanikerfaget
TINE SA AVD MEIERI HARSTAD Industriell matproduksjon
TROMS PORTSERVICE AS Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
TROMSØ MARINE SERVICE AS Motormekanikerfaget
TROMSØ MEKANISKE AS Motormekanikerfaget
ULMATEC SKIPSSERVICE AS AVD TROMSØ Industrimekanikerfaget
Motormekanikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
BJØRN BYGG AS AVD HARSTAD * Hadsel videregående skole
Kontakt: Arvid Rune Nesmoen
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.