× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

FAGOPPLÆRINGSKONTORET I FINNMARK

Organisasjonsnummer: 979718292
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

4 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Skoleveien 12
9510 ALTA
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALTA FISKERISELSKAP AS Kokkfaget
ALTAFJORD GJESTEGAARD OG SPA AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
ARCTIC FOOD & DRINKS AS Kokkfaget
ARCTIC SANS AS Kokkfaget
ARK BOKHANDEL AS Salgsfaget
BILTEMA NORGE AS Salgsfaget
BODEN AS Kokkfaget
BOSSEKOP UNGDOMSLAG Kontor- og admin.faget
BRN BEST RETAIL NORGE AS AVD ALTA Salgsfaget
BRYGGA MATHUS AS Kokkfaget
ASGEIR KNUTSEN AS Butikkslakterfaget
Institusjonskokkfaget
Salgsfaget
BÆIVI AS Kokkfaget
CARLINGS AS Salgsfaget
COOP FINNMARK SA Butikkslakterfaget
Logistikkfaget
Salgsfaget
CORNER AS Kokkfaget
Servitørfaget
FINNMARKSCAFE AS Kokkfaget
Servitørfaget
ELVEKANTEN SPISERI AS Kokkfaget
ESS SUPPORT SERVICES AS Kokkfaget
FAGOPPLÆRINGSKONTORET I FINNMARK Bakerfaget
Butikkslakterfaget
Industriell matproduksjon
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Konditorfaget
Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Pølsemakerfaget
Reiselivsfaget
Resepsjonsfaget
Salgsfaget
Servitørfaget
Sjømatproduksjon
Slakterfaget
FINNMARK REISELIV AS Reiselivsfaget
HARILA AS Salgsfaget
HASVIK HOTEL AS Kokkfaget
Reiselivsfaget
AS HAVØYSUND HOTELL Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Kontor- og admin.faget
Reiselivsfaget
Renholdsoperatørfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
HOFTEPLUSS AS Kokkfaget
HOLMEN HUSKY AS Reiselivsfaget
ILDTOPPEN AS Kokkfaget
ISHAVSKRAFT AS Kontor- og admin.faget
IT NORD AS IKT-servicefaget
KING CRAB HOUSE BRASSERI & BAR AS Kokkfaget
KR. NYGÅRD AS Butikkslakterfaget
Salgsfaget
NORDLYSCAFE AS Kokkfaget
Servitørfaget
NORDLYSTORGET AS Kokkfaget
Servitørfaget
NORDVÅGEN AS Sjømatproduksjon
NORMAL NORGE AS Salgsfaget
PASVIK FOLKEHØGSKOLE Institusjonskokkfaget
PNH NORWAY AS Kokkfaget
Servitørfaget
KJETIL HAUGSNES AS Salgsfaget
RIBAGO AS Bakerfaget
SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO Institusjonskokkfaget
SARVESALTA ALPINSENTER AS Kokkfaget
Reiselivsfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
SCANDIC KIRKENES Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
SCANDIC HOTELS AS Kokkfaget
Servitørfaget
SCANDIC HONNINGSVÅG Kokkfaget
SCANDIC KARASJOK Kokkfaget
Resepsjonsfaget
SIGNAL BREDBÅND AS IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
Salgsfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SMARTHOTEL HAMMERFEST AS Resepsjonsfaget
BETANIA ALTA Institusjonskokkfaget
STIM. AS Industriell matproduksjon
Kjemiprosessfaget
Produksjonsteknikkfaget
STUDENTHUSET CITY SCENE AS Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
SØR-VARANGER REISELIVSFORUM Reiselivsfaget
THON HOTEL ALTA Kokkfaget
Reiselivsfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
THON HOTEL HAMMERFEST Resepsjonsfaget
Servitørfaget
VIDDA AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
THON VICA AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
THON NORDLYS AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
TRASTI & TRINE AS Kokkfaget
UNO CATERING OG DELIKATESSE AS Kokkfaget
STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER I ALTA Kontor- og admin.faget
VARANGER MENY AS Kokkfaget
ØSTLYNGENS BAKERI & KONDITORI AS Bakerfaget
Konditorfaget
4SERVICE LANDANLEGG AS Kokkfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 979718292 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.