× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OKAB REGION NORD

Organisasjonsnummer: 976774442

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Sjøgata 86
8200 FAUSKE
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 64 34 40
www.okab.no

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALSTAD MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
OTTAR BERGERSEN & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
BERNHARDSEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
ALF BREKKEN & SØNNER DRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
ALF BREKKEN OG SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
BULDER VERKSTED AS AVD MOSJØEN Anleggsmaskinmekanikerfaget
BULLDOZER MASKINLAG ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
BULLDOZER MASKINLAG PRODUKSJON AS Fjell- og bergverksfaget
BULLDOZER MASKINLAG UTLEIE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
CONSTO ANLEGG NORD AS Anleggsmaskinførerfaget
ENKON AS Anleggsmaskinførerfaget
ENTREPRENØR STEN TURMO AS Anleggsmaskinførerfaget
J.ERSVIK GRAVING OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
FAGERHAUG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
FRANK'S MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
GJERØY MASKINSTASJON Bent Aakre Fjell- og bergverksfaget
GFE AS Fjell- og bergverksfaget
HADSEL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
HENRIKSEN MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
STÅLE HOLDAHL MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
JONNY OLAFSEN TRANSPORT OG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
JOHN KILDAL & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
KRISTENSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
LARSSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
LEONHARD NILSEN & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
LOFOTPUKK AS Anleggsmaskinførerfaget
MESTA AS MO I RANA Anleggsmaskinførerfaget
MESTA AS AVD NARVIK Anleggsmaskinførerfaget
MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
NESNA MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
ROGER NILSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
KOLBJØRN NILSSKOG AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
NITREX AS Fjell- og bergverksfaget
OSPAS AS Anleggsmaskinførerfaget
OLAF PETTERSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
PK STRØM AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
RASMUSSEN ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
REINHOLDTSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ROGNAN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
RØKENES MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
SALTEN ENTREPRENØR & EIENDOM AS Anleggsmaskinførerfaget
T L FJELLSPRENGNING AS Fjell- og bergverksfaget
TARALDSVIK MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
THORE MAGNUSSEN OG SØNN AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
UNIMASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
VARDE PROSJEKT 2 AS Anleggsmaskinførerfaget
VEINOR AS Anleggsmaskinførerfaget
WOLDEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS Anleggsmaskinførerfaget
ANLEGG & MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
AVINOR AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
BAKS AS Anleggsmaskinførerfaget
BARDU MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BRØDRENE KARLSEN ANLEGGSDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
BRØDRENE KILLI AS Anleggsmaskinførerfaget
Dagenborg Maskin A/S Anleggsmaskinmekanikerfaget
FUNDAMENTERING OG GRAVING AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKINENTREPRENØR TOR GABRIELSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
GRAV & SPRENG AS Anleggsmaskinførerfaget
GRAVETJENESTEN AS Anleggsmaskinførerfaget
HARSTAD MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
HINNØY MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
JM JENSSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKINENTREPENØR JARLE JOHANSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
ROLF JØRGENSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
KIRKESDALEN SKOGSENTREPRENØR AS Skogfaget
MASKINENTREPRENØR STIG KRISTIANSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
LNS SPITSBERGEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Industrimekanikerfaget
LØKSE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ROALD MADSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKINEIER MARTIN MYDLAND AS Anleggsmaskinførerfaget
MESTA AS AVD KVALØYA Vei- og anleggsfaget
MÅLSELV MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
MASKINENTREPRENØR HERBJØRN NILSSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
NORD TROMS MASKIN OG ANLEGG EIENDOM AS Anleggsmaskinførerfaget
NORDHAUG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ONOS OLE NORDMO & SØNN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
NYDALS MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
PON EQUIPMENT AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
ROGNMO GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
RYENG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
SENJA ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
SÆTERÅSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
TP MASKIN FINNSNES AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
TROMSØ BERGSPRENGING AS Fjell- og bergverksfaget
TRULSSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Asfaltfaget
WORKINN AS Anleggsmaskinførerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.