× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

ILÆRE YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR

Organisasjonsnummer: 976743598

Om bedriften

5 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Strandvegen 106
9006 TROMSØ
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Tlf: 90 15 88 23
www.ilare.no

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AKTIV-IT AS Dataelektronikerfaget
ALFHEIMPIZZA AS Salgsfaget
ALTI ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ANICURA DYRESYKEHUSET TROMSØ AS Salgsfaget
KRISTINA ANTONSEN AS Salgsfaget
ARCTIC INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ARNESEN STORMARKEDER AS Salgsfaget
ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN Elektrikerfaget
ATEA AS AVD TROMSØ Dataelektronikerfaget
AVINOR AS Salgsfaget
BALSFJORD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BEDRIFTSSYSTEMER AS IKT-servicefaget
BRØDRENE KARLSEN HANDEL AS Salgsfaget
BUSSRING AS Salgsfaget
BUTIKK ERIK SOLBAKKEN Salgsfaget
CAVERION NORGE AS AVD TROMSØ Dataelektronikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
CLAS OHLSON AS AVD JEKTA STORSENTER Salgsfaget
COOP NORD SA AVD 1915 EXTRA SILSAND Salgsfaget
COOP NORD SA AVD 2648 EXTRA GRØNNEGATA Salgsfaget
COOP NORD SA AVD 2591 EXTRA WORKINNMARKA Salgsfaget
CUBUS JEKTA TROMSO AVD 901 Salgsfaget
DIN SALGSKONSULENT AS AVD TROMSØ Salgsfaget
DIODE AS Dataelektronikerfaget
DUALOG AS Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
Ecorn Møbelcenter A/S Salgsfaget
ELKJØP TROMSØ Salgsfaget
ELTEL NETWORKS AS AVD TROMSØ IKT-servicefaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ELTRO INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ENERGIKONTROLL AS Elektrikerfaget
TRYGG-ØKONOMI AS Kontor- og admin.faget
GARDIA AS Sikkerhetsfaget
GK ELEKTRO AS AVD TROMSØ Elektrikerfaget
GRAND EASY LIVING NORTH AS Resepsjonsfaget
G-MAX TROMSØ Salgsfaget
H & M HENNES & MAURITZ AS AVD 728 PYRAMIDEN TROMSØ Salgsfaget
JM HANSEN AS AVD LONGYEARBYEN Elektrikerfaget
JM HANSEN AS Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
JM HANSEN AS AVD STORSTEINNES Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
HELSE NORD IKT HF AVD TROMSØ Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
HURTIGRUTEN PLUSS AS Kontor- og admin.faget
INTERSPORT FINNSNES AS Salgsfaget
INVENTUM TROMSØ AS Dataelektronikerfaget
ING INST F. ISAKSEN AS Elektrikerfaget
ISHAVSBYEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
IT PARTNER TROMSØ AS Dataelektronikerfaget
BUTIKKDRIFT MIKAEL JAKOBSEN AS Salgsfaget
JEKTA BUTIKKDRIFT AS Salgsfaget
JENSEN ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
JOBB & FRITID AS Salgsfaget
JOHNSEN ELEKTRO AS Telekommunikasjonsmontørfaget
KARLSENS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
KID INTERIØR AS 122 AVD JEKTA SENTER Salgsfaget
KONFLIKTRÅDET TROMS Kontor- og admin.faget
KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS Dataelektronikerfaget
KREMMERHUSET TING & SÅNT AS AVD 230 NERSTRANDA Salgsfaget
KRÆMER SUPERMARKED AS Salgsfaget
ELKJØP LANGNES Salgsfaget
LERØY AURORA AS Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
MATSERVICE KVALØYSLETTA AS Salgsfaget
NETEL AS AVD NORD Telekommunikasjonsmontørfaget
NORD-TROMS TINGRETT Kontor- og admin.faget
NORGES SJØMATRÅD AS Kontor- og admin.faget
NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS TROMSØ AS Kontor- og admin.faget
NORMAL NORGE AS AVD NO1014 TROMSØ JEKTA STORCENTER Salgsfaget
NORMAL NORGE AS AVD NO1018 TROMSØ STORGATA Salgsfaget
NORSK HELSENETT SF TROMSØ Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
NYSTED AS Salgsfaget
CLAS OHLSON AS AVD AMFI FINNSNES Salgsfaget
POLARCOM AS Dataelektronikerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD TROMSØ Telekommunikasjonsmontørfaget
REMIKS MILJØPARK AS IKT-servicefaget
RINGVIRKE AS IKT-servicefaget
SITECOM AS Dataelektronikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SPAREBANK 1 NORD-NORGE Kontor- og admin.faget
SPIDER INDUSTRIER AS Dataelektronikerfaget
SPORT OUTLET TROMSØ AS Salgsfaget
TROMS OG FINNMARK STATSADVOKATEMBETER Kontor- og admin.faget
STIFTELSEN POLARIA Reiselivsfaget
7 ELEVEN 7136 TROMSØ Salgsfaget
TROMSDALEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
TROMSØ VILLMARKSSENTER AS Salgsfaget
TRYGG VAKT AS Sikkerhetsfaget
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ IKT-servicefaget
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sikkerhetsfaget
VISMA EXSO AS AVD TROMSØ Dataelektronikerfaget
X-PARTNER NORD AS Dataelektronikerfaget
XXL SPORT & VILLMARK AS AVD TROMSØ Salgsfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
ELTEL NETWORKS AS * Mo og Øyrane vidaregåande skule
Kontakt: Reidun Kristiansen
Vis avtale
CUBUS AS * Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta
Kontakt: Irene Karin Nystuen
Vis avtale
KID INTERIØR AS * Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta
Kontakt: Lene Sørbråten
Vis avtale
CAVERION NORGE AS * Mosjøen videregående skole
Kontakt: Per Drevland
Vis avtale
CAVERION NORGE AS * Bodin videregående skole
Kontakt: Svein Tosbotn
Vis avtale
CAVERION NORGE AS * Mo og Øyrane vidaregåande skule
Kontakt: Reidun Kristiansen
Vis avtale
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET * Bardufoss videregående skole
Kontakt: Jan Åge Samuelsen
Vis avtale
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET * Bardufoss videregående skole
Kontakt: Jan Kristan Vestjord
Vis avtale
JENSEN ELEKTRISKE AS AVD SJØVEGAN * Bardufoss videregående skole
Kontakt: Jan Åge Samuelsen
Vis avtale
JM HANSEN AS AVD STORSTEINNES Bardufoss videregående skole
Kontakt: Jan Åge Samuelsen
Vis avtale
NYSTED AS AVD ENTREPRENØR * Bardufoss videregående skole
Kontakt: Jan Åge Samuelsen
Vis avtale
ONECO NETWORKS AS * Bardufoss videregående skole
Kontakt: Jan Åge Samuelsen
Vis avtale
ONECO NETWORKS AS * Mo og Øyrane vidaregåande skule
Kontakt: Reidun Kristiansen
Vis avtale

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.