× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OKINDUSTRI

Organisasjonsnummer: 976547985

Om bedriften

3 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Trøskenveien 36
1712 GRÅLUM
Viken

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AASEN DREIERVERKSTED AS CNC-maskineringsfaget
AKER SOLUTIONS AS Industrimekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Produksjonsteknikkfaget
Sveisefaget
ASKIM KJØLESERVICE A/S Kulde- og varmep.montørfaget
ASKIM MEKANISKE VERKSTED AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
ASSEMBLIN AS Industrirørleggerfaget
Rørleggerfaget
Sveisefaget
AXXE AS Produksjonselektronikerfaget
BARCO FREDRIKSTAD AS Produksjonselektronikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
BERRY PACKAGING NORWAY AS AVD KAMBO Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
BIOBE AS Produksjonsteknikkfaget
Verktøymakerfaget
BIOCONTROL AS CNC-maskineringsfaget
Industrimekanikerfaget
Produksjonselektronikerfaget
BORREGAARD AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Kjemiprosessfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Platearbeiderfaget
BRATTÅS AS Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
BUSCH VAKUUMTEKNIKK AS Industrimontørfaget
BYEMARK STÅL AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
BYGG TEKNISK STÅL AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
DENOFA AS Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
DYNATEC AS Automatiseringsfaget
DYNATEC SMV AS CNC-maskineringsfaget
Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
ENGELSVIKEN SLIPP AS Motormekanikerfaget
ERNEX AS Platearbeiderfaget
C H EVENSEN INDUSTRIOVNER AS Platearbeiderfaget
FELLESKJØPET AGRI SA AVD KAMBO Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
FIMAMEC AS Industrimekanikerfaget
FOLLA TECH VESTBY AS CNC-maskineringsfaget
FREDRIKSSTAD MOTORFABRIK AS CNC-maskineringsfaget
FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSFORETAK FREVAR KF Gjenvinningsfaget
Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Kjemiprosessfaget
FRESENIUS KABI NORGE AS Automatiseringsfaget
IKT-servicefaget
GLAVA AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Produksjonsteknikkfaget
Glomma Papp AS Elektrikerfaget
Grafisk produksjonsteknikk
Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
GLOMSRØD MEKANISK VERKSTED AS Platearbeiderfaget
GOODTECH AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
HABY NORSKE SJALUSIER AS Industrimontørfaget
Produksjonsteknikkfaget
HANSEN SVEIS & MONTERING AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
HUSQVARNA NORGE AS Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Verktøymakerfaget
IDUN INDUSTRI AS Industrimekanikerfaget
IKM INSPECTION AS NDT-kontrollørfaget
JACKON AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
JOHANSEN & CO. PRODUKSJON AS Produksjonsteknikkfaget
JOTNE ANKERS AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
KATOPLAST AS Produksjonsteknikkfaget
KEMIRA CHEMICALS AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
KIAS REKLAME AS Salgsfaget
KROHNE NORWAY AS Automatiseringsfaget
KRONOS TITAN AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
KSB NORGE AS Industrimekanikerfaget
KYMAR AS Viklerfaget
KYNNINGSRUD FUNDAMENTERING AS Sveisefaget
KYNNINGSRUD PREFAB AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
LECA NORGE AS AVD BORGE Industrimekanikerfaget
LEXOW LÅSSERVICE AS Låsesmedfaget
LS OFFSET AS Grafisk produksjonsteknikk
MEKANISK SERVICE HALDEN AS CNC-maskineringsfaget
Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
METACON AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
METALLCO STENE AS Gjenvinningsfaget
MILLS AS Produksjonsteknikkfaget
MJØRUD AS Platearbeiderfaget
MOVAR IKS Kjemiprosessfaget
NEXANS NORWAY AS Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
NEXANS NORWAY AS AVD LANGHUS/LAVSPENT Industrimekanikerfaget
NIM STÅLBYGG AS Sveisefaget
NIOS AS Industrimekanikerfaget
NOBLE INSTALLATION AS CNC-maskineringsfaget
Platearbeiderfaget
NORDIC PAPER AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Logistikkfaget
NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Kontor- og admin.faget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
NORSK TEKNISK PORSELEN PRODUCTS AS Industrimekanikerfaget
NY PLAST AS Produksjonsteknikkfaget
ODIN MASKIN AS Platearbeiderfaget
RANHEIM PAPER & BOARD AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Grafisk produksjonsteknikk
POWERTRAIN SERVICES SCANDINAVIA AB Industrimekanikerfaget
PROFESJONELL MEKANIKK AS CNC-maskineringsfaget
Produksjonsteknikkfaget
Sveisefaget
REICHHOLD AS Automatiseringsfaget
AS ROCKWOOL AVD MOSS Kjemiprosessfaget
RØR & SVEISESERVICE AS Industrirørleggerfaget
SALATMESTERN AS Automatiseringsfaget
SEA-TEK AS Industrimekanikerfaget
SEAL ENGINEERING AS CNC-maskineringsfaget
Produksjonsteknikkfaget
SENTRALVASKERIET FOR ØSTLANDET AS Industrimekanikerfaget
SERVI AS Industrimekanikerfaget
SEW-EURODRIVE AS Produksjonsteknikkfaget
SLEIPNER MOTOR AS CNC-maskineringsfaget
SLÅTTLAND MEK INDUSTRI AS Industrimontørfaget
Platearbeiderfaget
STENA RECYCLING AS Gjenvinningsfaget
STÅLBYGG AS Sveisefaget
SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
SØRLIE VERKTØYINDUSTRI AS CNC-maskineringsfaget
TEKNOTHERM MARINE AS Sveisefaget
TMV AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
TORP MEK. VERKSTED AS Platearbeiderfaget
TORSNES INDUSTRISERVICE AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
TRONRUD ENGINEERING MOSS AS Produksjonsteknikkfaget
TTC NORGE AS Sveisefaget
UNGER FABRIKKER AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
VATVEDT INDUSTRI AS Platearbeiderfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.