× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR INDRE HORDALAND

Organisasjonsnummer: 975844846

Om bedriften

1 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Brynaskogen 25
5705 VOSS
Vestland

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BILBRUKET AS Bilfaget, lette kjøretøy
BILSKADESENTERET VOSS AS Bilskadefaget
BILTUNET VOSS AS Bilfaget, lette kjøretøy
DESTINASJON VOSS AS Reiselivsfaget
ELICOM AS Elektrikerfaget
ELKJØP VOSS AS IKT-servicefaget
Salgsfaget
ENCON AS Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 5 AVD KRAFTFOR VAKSDAL Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
FLÅM AS Reiselivsfaget
Resepsjonsfaget
MOELVEN GRANVIN BRUK AS Produksjonsteknikkfaget
Trelastfaget
HALLDOR OG JOHS HAMRE AS Tømrerfaget
HJELLE LILLE KONDITORI AS Konditorfaget
HMR VOSS AS Industrimekanikerfaget
HMV BILSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
HORVEI ELEKTRO AS Elektrikerfaget
JOHNSTAD MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
JÆGER AUTOMOBIL AS AVD VOSS Bilfaget, lette kjøretøy
MODALEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
MOTOR-SERVICE BILSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
MYRKDALEN FJELLHEISER AS Idrettsanleggsfaget
MYRKDALEN HOTEL AS Byggdrifterfaget
Reiselivsfaget
MØLSTER INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
NOBI VOSS AS Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
POSTNORD AS AVD VOSS Logistikkfaget
REGNBOGEN NATUR OG KULTURBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
REINERT ØVSTHUS TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
SEIMEN AS Tømrerfaget
SIGBJØRN VIK & SON AS Murerfaget
SKUTLE EL.INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
SPILDE ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
SPORTEN VOSS AS Salgsfaget
ULVIK HERAD Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
VAKSDAL KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Helsearbeiderfaget
VAKTMEISTEREN AS Byggdrifterfaget
VANGEN ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
VINJO AS Murerfaget
VOSS AUTO OG SERVICENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
VOSS BILSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
VOSS BYGG & ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Tømrerfaget
VOSS HERAD Anleggsgartnerfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
VOSS KOMMUNIKASJON AS IKT-servicefaget
VOSS RESORT FJELLHEISAR AS Idrettsanleggsfaget
VOSS STORHUSHOLDNINGSSERVICE AS Elektroreparatørfaget
VOSSABAKST AS Bakerfaget
ÅGE VIK TØMRAR AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
VINJO AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland/Bjarne Bolstad
Vis avtale
JÆGER AUTOMOBIL AS * Sotra vidaregåande skule
Kontakt: Ronny Johansen
Vis avtale
JÆGER AUTOMOBIL AS * Årstad videregående skole
Kontakt: Torunn Ask
Vis avtale
VAKTMEISTEREN AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Monica Birkelund/Leif Johan Mandelid
Vis avtale
FELLESKJØPET AGRI SA * Mo og Øyrane vidaregåande skule
Kontakt: Reidun Kristiansen
Vis avtale
FRETHEIM HOTEL * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige
Vis avtale
FRETHEIM HOTEL * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Terje Røssland/Helge Nævdal/Fredrik Hoff Mjølkeraaen
Vis avtale
MOELVEN GRANVIN BRUK AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland
Vis avtale
HALLDOR OG JOHS HAMRE AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland/Bjarne Bolstad
Vis avtale
VOSS RESORT FJELLHEISAR AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Monica Birkelund/Leif Johan Mandelid/Trond Håvard Bjørnstad/Arild Øvsthus
Vis avtale
NOBI VOSS AS AVD PRODUKSJON * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland/Bjarne Bolstad
Vis avtale
ELKJØP VOSS AS * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige/Leif Sigurd Nesheim/Øyvind Naustdal
Vis avtale
STANGHELLE BARNEHAGE * Voss gymnas
Kontakt: Mona Johansen/Lene Rogde Jensen/Sølvi Nortveit
Vis avtale
SEIMEN AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Harald Hatland/Terje Kvitne/Bjarne Bolstad/Jon Terje Jåstad/Leif J. Mandelid
Vis avtale
HORVEI ELEKTRO AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian Lyngvær/Daniel Jordalen Andersen
Vis avtale
HORVEI ELEKTRO AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian Lyngvær
Vis avtale
MØLSTER INSTALLASJON AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian W Lyngvær/Daniel Jordal Andersen/Egil Selvåg
Vis avtale
ULVIK HERAD PLEIE OG OMSORG * Voss gymnas
Kontakt: Hege Jordalen/Hege Oliv Høylo/Lenge Rogde Jensen/Sølvi Nordtvedt
Vis avtale
VOSS BYGG & ANLEGG AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland/Bjarne Bolstad
Vis avtale
DESTINASJON VOSS AS * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige
Vis avtale
MYRKDALEN HOTEL AS * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige
Vis avtale
MYRKDALEN HOTEL AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Terje Røssland/Rune Erling Eikevik/Leif Johan Mandelid
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.