× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS

Organisasjonsnummer: 975683788

Om bedriften

11 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Bernhard Lunds vei 3
9300 FINNSNES
Troms

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BAKKAN MULTISHOP ANS Dataelektronikerfaget
BALSFJORD KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
BARDU KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
BERG KOMMUNE Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget
BERG MONTESSORISKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
BO OG BISTAND AS Helsearbeiderfaget
BREIVANG VIDEREGÅENDE SKOLE Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
BREIVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE Dataelektronikerfaget
DYRØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
FAGERLIA FAMILIEBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
FAGSKOLEN I TROMS Dataelektronikerfaget
FURUBERGET FUS AKTIVITETSBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
GRATANGEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
GRØNNEBAKKAN ANDELSBARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN Aktivitørfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
NLM BARNEHAGENE AS AVD HEIMLY BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IBESTAD KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget
ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
JØRNSGATE FAMILIEBARNEHAGE Rikardsen Barne- og ungdomsarbeiderfaget
KARLSØY KOMMUNE Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
KVÆFJORD KOMMUNE Helsearbeiderfaget
KVÆNANGEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN SENTRALADMINISTRASJON Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
LENVIK KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
LYNGEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget
LYNGSALPAN VEKST AS Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
MITRA AS Industrimekanikerfaget
Institusjonskokkfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
Vaskerifaget
MÅLSELV KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
NORDBORG SKOLER AS Helsearbeiderfaget
NORDKJOSBOTN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
NORDREISA KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORDREISA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
NORSK POLARINSTITUTT Fotograffaget
IKT-servicefaget
REISA MONTESSORRISKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Anleggsgartnerfaget
Bakerfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
SALANGEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD GIBOSTAD Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Logistikkfaget
SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
SJØVEGAN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IKT-servicefaget
SKJERVØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
SKÅNLAND KOMMUNE Helsearbeiderfaget
STANGNES VIDEREGÅENDE SKOLE IKT-servicefaget
STATSBYGG Byggdrifterfaget
STORFJORD KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
STRAUMFJORDNES SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SØRREISA KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
TRANØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
TROMS FYLKESKOMMUNE Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Renholdsoperatørfaget
TROMS FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSETATEN Kontor- og admin.faget
TROMSDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Ambulansefaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
HEGGEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
ØVERGÅRD MONTESSORISKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 975683788 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Stangnes videregående skole
Kontakt: Bjørg-Elin Gerhardsen
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.